Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Odnawialne źródła energii nazywane są przyszłością energetyki i sposobem na ograniczenie zmian klimatycznych, ponieważ wykorzystują naturalne zasoby naszej planety i co ważne, charakteryzują się szybką regeneracją. Kształcenie w tym zakresie wydaje się przyszłościowe i perspektywiczne, zatem wszyscy zainteresowani powinni wybrać studia na Uniwersytecie Rzeszowskim, który oferuje kierunek o nazwie Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

Kształcenie na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk rolniczych oraz inżynieryjno- technicznych. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej, energetyki, czy górnictwa, a także uczą się posługiwać terminologią specjalistyczną z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. Ponadto, rozwijają umiejętności obsługi sprzętu laboratoryjnego i terenowego, interpretacji wyników badań i formułowania wniosków, jak również wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na Uniwersytecie Rzeszowskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • hydrologia z hydrogeologią,
 • geomorfologia i gleboznawstwo,
 • termodynamika,
 • mechanika płynów,
 • grafika inżynierska,
 • technologie w energetyce odnawialnej,
 • uprawa roślin energetycznych,
 • gospodarka odpadami,
 • agrofagi w uprawach energetycznych,
 • projektowanie instalacji w OZE,
 • mikrobiologiczne przetwarzanie materii

 

Nabywane umiejętności

Studenci Odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami na Uniwersytecie Rzeszowskim nabywają różnych umiejętności. Jakich? Między innymi w zakresie obsługi sprzętu laboratoryjnego i terenowego, wykonywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji i obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, jak również oceny wartości zapotrzebowania na energię oraz możliwości jej pozyskiwania.

 

Praca po studiach

Z szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, przetwarzaniem, transportem i obrotem energią, przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami, a także w administracji rządowej i samorządowej.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając kierunek Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, warto sprawdzić która szkoła wyższa zapewni najlepsze przygotowanie do zawodów z nim związanych. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Adam, student Odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami mówi:

„Wybrałem studia na Uniwersytecie Rzeszowskim, ponieważ zależało mi na pozyskaniu umiejętności w nowoczesnej dziedzinie. Chciałem zdobyć wykształcenie praktyczne, które będzie cenione i coraz częściej poszukiwane na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Odnawialne źródła energii i gospodarkę odpadami na UR:

Absolwent kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • hydrologii i hydrogeologii,
 • meteorologii i klimatologii,
 • funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach organizacji przyrody,
 • zapotrzebowania człowieka na energię,
 • organizacji i zróżnicowania biosfery i środowiska nieożywionego,
 • projektowania systemów i urządzeń służących do zrównoważonego pozyskiwania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
 • zarządzania energetyką odnawialną i gospodarką odpadami,
 • zasad działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami:

Absolwent kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, przetwarzaniem, transportem i obrotem energią,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami,
 • administracji rządowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Ocena z dyplomu ukończenia studiów dla obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)