Muzeologia

Muzeologia

Muzeologia – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku muzeologia na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Współczesne muzeum to nie tylko przedmioty wystawione dla zwiedzających. To także różnego rodzaju działania edukacyjne i promocyjne, często wychodzące poza mury budynku muzeum. Popularyzacja wiedzy zmienia się i wykorzystuje do tego coraz to nowe narzędzia. Dlatego też powołano do życia kierunek Muzeologia, którego celem jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry, posiadającej kompetencje pedagogiczne i odpowiednie umiejętności warsztatowe do prowadzenia różnych form edukacji muzealnej we wszystkich typach muzeów i instytucjach paramuzealnych.

Kształcenie na kierunku Muzeologia na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy na temat funkcjonowania muzeów i problematyki edukacji muzealnej. Studenci przygotowują się do prowadzenia badań związanych z rolą muzealnika, prowadzenia szerokiego spektrum zajęć muzealnych w różnych rodzajach muzeum i dla różnych grup odbiorców, przygotowywania wystaw i opracowywania zbiorów różnego rodzaju.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Muzeologia na Uniwersytecie Rzeszowskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • wstęp do etnologii,
 • propedeutyka muzealnictwa,
 • historiozofia,
 • historia muzealnictwa i kolekcjonerstwa na tle europejskim,
 • antropologia kulturowa,
 • muzea barwy i broni,
 • systemy zarządzania informacją w muzeach,
 • kultura materialna czasów nowożytnych,
 • archeologia Polski na tle europejskim,
 • wystawiennictwo muzealne,
 • edukacja muzealna,
 • formalno- prawne podstawy funkcjonowania muzeów,
 • cyfryzacja i digitalizacja zbiorów,
 • nowe formy popularyzacji dóbr kultury,
 • zarządzanie kolekcją i muzeum,
 • architektura muzealna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Muzeologii na Uniwersytecie Rzeszowskim zdobywają wiedzę z zakresu podstaw archeologii, historii, historii sztuki i etnografii. Poznają w praktyce cele i zasady działania nowoczesnych muzeów, zapoznając się z funkcjonowaniem takich instytucji ważnych dla polskiej i europejskiej kultury, reprezentujących różne jej dziedziny. Kształcą się na specjalistów przygotowanych do całego spektrum działań muzealnych – od zadań związanych z gromadzeniem, przechowywaniem i katalogowaniem zbiorów po pomocniczą rolę w przygotowaniu ekspozycji oraz prowadzenie działań edukacyjnych.

 

Praca po studiach

Absolwenci Muzeologii na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach muzealnych i instytucjach kultury.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Muzeologię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do zawodów związanych z tą dyscypliną. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Patrycja, studentka Muzeologii mówi:

„Czego oczekiwałam od studiów? Ciekawych zajęć, różnych ścieżek rozwoju, możliwości rozwijania zainteresowań. Wszystko to odnalazłam na Uniwersytecie Rzeszowskim.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Muzeologię na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Muzeologia na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii sztuki,
 • podstaw archeologii,
 • ochrony zabytków,
 • funkcjonowania instytucji muzealnych,
 • metod diagnozowania potrzeb odbiorców muzeów,
 • edukacji muzealnej,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Muzeologia:

Absolwent kierunku Muzeologia na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach muzealnych,
 • instytucjach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku muzeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, historia sztuki, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Muzeologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)