Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Lingwistyka stosowana jest dziedziną, która zajmuje się rozpoznawaniem i badaniem zagadnień związanych z językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych. To propozycja dla tych, którzy chcą nabyć zaawansowanych umiejętności językowych oraz zostać specjalistami w zakresie ustnych i pisemnych tłumaczeń.

Kształcenie na kierunku Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do tłumaczeń ustnych i pisemnych. Studia prowadzą do przygotowania tłumaczy symultanicznych i konsekutywnych, pracowników firm zagranicznych, wydawnictw oraz mediów. Studenci zdobywają wiedzę językową konieczną do interpretacji tekstów specjalistycznych, nabywają umiejętność tłumaczenia różnych gatunków tekstów - literackich, medialnych, naukowych i popularnonaukowych, a także użytkowych i reklamowych, tak istotnych w komunikacji biznesowej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Rzeszowskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • praktyczna nauka języka angielskiego,
 • praktyczna nauka języka niemieckiego,
 • podstawy przekładoznawstwa,
 • gramatyka języka angielskiego,
 • gramatyka języka niemieckiego,
 • fonetyka i fonologia języka angielskiego,
 • tłumaczenia bilateralne,
 • lingwistyka kontrastywna,
 • komunikacja interkulturowa w biznesie,
 • tłumaczenia pisemne,
 • translatoryka,
 • tłumaczenia ustne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Rzeszowskim nabywają umiejętności w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego. Poznają zasady przekładoznawstwa i rozwijają umiejętności umożliwiające skuteczne tłumaczenie pisemne i ustne tekstów specjalistycznych. Ponadto, nabywają umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach prowadzących działalność na rynku międzynarodowym, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, wydawnictwach, firmach transportowych, biurach tłumaczeń, firmach turystycznych, placówkach dyplomatycznych, instytucjach kulturalnych, administracji państwowej.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Wybrać tę, czy inną uczelnię? Pytania, jakie zadają sobie kandydaci można wymieniać w nieskończoność. Chcąc wprowadzić odrobinę porządku w planowanie edukacji, jeśli chcemy studiować w Rzeszowie, zadajmy pytanie o uczelnię znajdującą się w tym mieście. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Kornelia, studentka Lingwistyki stosowanej mówi:

„Studiując na Uniwersytecie Rzeszowskim zdobywam nie tylko wiedzę i umiejętności ściśle związane z moim kierunkiem studiów. Pozyskuję też kompetencje społeczne, dzięki którym łatwiej odnajdę się na rynku pracy, w nowym miejscu, czy zespole.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych,
 • języka biznesu,
 • zasad korespondencji handlowej i urzędowej,
 • nowoczesnych technologii informacyjnych wspomagających tłumaczenie,
 • zasad komunikacji międzykulturowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Lingwistyka stosowana:

Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • firmach prowadzących działalność na rynku międzynarodowym,
 • bankach,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • wydawnictwach,
 • firmach transportowych,
 • biurach tłumaczeń,
 • firmach turystycznych,
 • placówkach dyplomatycznych,
 • instytucjach kulturalnych,
 • administracji państwowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język angielski, język niemiecki, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Lingwistyka stosowana - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)