Polonistyka stosowana

Polonistyka stosowana

Polonistyka stosowana

Polonistyka stosowana – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku polonistyka stosowana na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

O naszym ojczystym języku można powiedzieć wiele. Jest piękny, skomplikowany, trudny nierzadko dla nas samych. Zapewne dlatego jest tak interesujący. Niektórzy żartują, że posługiwanie się językiem polskim jest super mocą, ale być może, całkiem na poważnie należy przyznać im rację. Jak najlepiej wykorzystywać język polski? Jakich słów dobierać zależnie od okazji i słuchającego audytorium? Tego wszystkiego można dowiedzieć się studiując kierunek o nazwie Polonistyka stosowana, który realizuje Uniwersytet Rzeszowski.

Kształcenie na kierunku Polonistyka stosowana na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie specjalistycznej wiedzy  zakresu języka polskiego, literatury i kultury polskiej, a także współczesnego życia kulturalnego oraz nauki o komunikowaniu. Ponadto, studenci nabywają kwalifikacji praktycznych, w tym językowych, retorycznych i komunikacyjnych, przydatnych na współczesnym rynku pracy, takich jak: umiejętność formułowania różnorodnych wypowiedzi w mowie i piśmie, czy interpretowania i oceny wypowiedzi językowych, tekstów literackich oraz innych tekstów kultury.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Polonistyka stosowana na Uniwersytecie Rzeszowskim charakteryzują się szerokim programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • teksty kultury w edukacji,
 • formy narracji graficznej,
 • komunikacja interpersonalna,
 • literatura i kultura polska I Rzeczpospolitej,
 • warsztaty edycji tekstu,
 • gramatyka praktyczna języka polskiego z elementami kultury języka,
 • krytyka literacka,
 • analiza dzieła literackiego i innych tekstów kultury,
 • historia Polski,
 • socjologia,
 • etykieta biznesu,
 • warsztaty ortograficzne i interpunkcyjne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Polonistyki stosowanej na Uniwersytecie Rzeszowskim nabywają umiejętności między innymi w zakresie analizowania zjawisk i procesów literackich, zjawisk i procesów językowych i kulturowych w przeszłości i współczesności, jak również gromadzenia i przetwarzania informacji. Ponadto, zdobywają umiejętności organizowania życia kulturalnego, animowania imprez różnego typu, a także przygotowywania wystąpień publicznych.

 

Praca po studiach

Czym można zająć się po zakończeniu nauki? Absolwenci Polonistyki stosowanej na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako animatorzy kultury, rzecznicy prasowi, specjaliści do spraw zarządzania informacją. Będą mogli pracować w instytucjach kultury, urzędach, redakcjach, wydawnictwach, mediach.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie to cel wielu młodych ludzi. Nie powinna dziwić taka tendencja, ponieważ stolica województwa podkarpackiego to znaczący ośrodek akademicki, otwierający szerokie możliwości kształcenia. Ale gdzie najlepiej studiować Polonistykę stosowaną? Może w omawianej przez nas szkole wyższej? Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Wiktoria, studentka Polonistyki stosowanej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia nastawione na rozwijanie umiejętności. To studia, w których kładzie się nacisk na zdobywanie kwalifikacji praktycznych, niezbędnych do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Polonistykę stosowaną na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Polonistyka stosowana na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • polskiej literatury i sztuki,
 • analizy tekstów literackich,
 • korzystania z różnych źródeł informacji,
 • przygotowywania wystąpień publicznych,
 • oceny wypowiedzi językowych,
 • redagowania tekstów użytkowych,
 • etykiety biznesu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Polonistyka stosowana:

Absolwent kierunku Polonistyka stosowana na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • urzędach,
 • redakcjach,
 • wydawnictwach,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polonistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Polonistyka stosowana - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)