Własne portfolio…

Własne portfolio…

Każdy student ma własne portfolio…

Portfolio kojarzy nam się ze zbiorem fotografii albo innych dzieł zbieranych latami przez twórców. Naturalnie, to prawda, ale studenci filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim mogą mieć pokaźne portfolio jeszcze w trakcie nauki.

Projekt „Portfolio”, bo o nim mowa, ma na celu zebranie wszystkich dokonań, działań i prac, poczynionych przez studentów piotrkowskiej filii UJK. Naturalnie, są one zapisywane i dokumentowane, ale specjalnie stworzony program daje gwarancje tego, że nawet najmniejsza działalność studenta nie zostanie pominięta, a zostanie odnotowana i dołączona do zestawu pozostałych, większych osiągnięć. Projekt „Portfolio”, jak sama nazwa podpowiada, ma dać studentom oraz absolwentom dokument, który posłuży podczas rozmów kwalifikacyjnych i unaoczni pracodawcy realizację efektów kształcenia.

Portfolio studenta obejmuje certyfikaty, świadectwa, czy zaświadczenia związane z procesem nauki, z podziałem na trzy obszary: obszar nauki, obszar praktyki, obszar osiągnięć organizacyjnych. Dwa pierwsze elementy są ściśle powiązane z procesem dydaktycznym na uczelni, natomiast ostatni dotyczy samodzielnych przedsięwzięć studenta. Czym dokładnie charakteryzują się wymienione obszary?

Obszar nauki odnosi się do działalności naukowej, zatem zawiera w sobie wystąpienia na konferencjach, publikacje naukowe, publikacje popularyzatorskie, czy analizy;

Obszar praktyki, jak sama nazwa wskazuje, skupia się na działalności praktycznej, między innymi w formie odbywania praktyk studenckich, które nierzadko odsuwane są na dalszy plan, a przecież powiększają zarówno bagaż wiedzy, jak i poszerzają wachlarz umiejętności;

Obszar osiągnięć organizacyjnych skupia w sobie działania podjęte przez studenta samodzielnie, wynikające nie tylko z obowiązku, ale z pasji, chęci i ciekawości. Do działań tych należeć mogą prace w samorządzie studenckim, organizacja przedsięwzięć o charakterze charytatywnym, czy popularyzatorskim.

Co ważne, „Portfolio” nie jest tylko zestawem dokumentów. Jest rzeczywistym ukazaniem studenta oraz jego chęci, determinacji, umiejętności i pracy włożonej w każde działanie. Jest także przykładem działania na rzecz studenta ze strony uczelni i jednym z tych elementów, które wyróżniają piotrkowską filię Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Komentarze (0)