Ekonomia

Ekonomia

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej - kierunki studiów

Ekonomia – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Ekonomia jest nauką badającą społeczny proces gospodarowania, poszukującą odpowiedzi na pytania: co? ile? w jaki sposób i dla kogo produkować, aby uzyskać największą efektywność ekonomiczną mierzoną relacją nakładów do efektów? Co zrozumiałe, aby znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania należy posiadać solidną wiedzę. Tę można nabyć w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Kształcenie na kierunku Ekonomia w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy ekonomicznej, na czele z kluczową terminologią ekonomiczną w zakresie zachowania podmiotów na rynku, jak również istotą oraz mechanizmami funkcjonowania gospodarki. Studenci rozwijają umiejętności w zakresie trafnego formułowania problemów ekonomicznych i ich rozwiązywania, wykorzystywania analiz ekonomicznych, projektowania przedsięwzięć finansowych, posługiwania się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi w pracy zawodowej ekonomisty.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Ekonomia w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oparte są na bogatym programie kształcenia, podzielonym na treści podstawowe i kierunkowe. Treści podstawowe obejmują między innymi grupy przedmiotów ekonomicznych, prawnych, społeczno- humanistycznych oraz z zakresu metod ilościowych. Wybrane treści kierunkowe dotyczą między innymi otoczenia gospodarki rynkowej, marketingu i analiz rynkowych, finansów czy organizacji i zarządzania. Ponadto, studenci Ekonomii mogą skorzystać ze specjalności, a oferowane są: Bankowość i ubezpieczenia, Ekonomia menedżerska, Przedsiębiorczość i e- biznes, Analityk rynku.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Ekonomii w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie planowania strategicznego, marketingu oraz analizy rynków, analizowania i interpretowania danych statystycznych, identyfikowania czynników ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej, wdrażania innowacyjnych koncepcji biznesowych, budowy portfela inwestycyjnego, dokonywania analizy fundamentalnej i technicznej podmiotów i ich walorów notowanych na rynku.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu kształcenia? Absolwenci Ekonomii w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach finansowych, korporacjach, administracji publicznej, instytutach i firmach badawczych, agencjach konsultingowych.

 

Opinie

Ekonomia należy do grona najpopularniejszych, a co się z tym wiąże do najczęściej oferowanych kierunków. Można ją studiować w wielu miastach, a jednym z nich jest Dąbrowa Górnicza. Która uczelnia oferuje studia ekonomiczne? Akademia WSB. A jakie ma Akademia WSB opinie? Dominika, studentka Ekonomii mówi:

„Studia w Akademii WSB dają dużo satysfakcji. Są to studia praktyczne, nastawione na zdobycie określonych kwalifikacji, umożliwiających znalezienie ciekawej pracy. Warto tutaj studiować.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej:

Absolwent kierunku Ekonomia w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mikroekonomii i makroekonomii,
 • ryzyka w działalności gospodarczej i metod jego ograniczania,
 • zasad zarządzania przedsiębiorstwem w strategicznych jego obszarach,
 • prowadzenia skutecznego handlu w Internecie,
 • wdrażania innowacyjnych koncepcji biznesowych,
 • realizacji i rozliczania projektów rozwojowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • zarządzania portfelem instrumentów finansowych,
 • analizy fundamentalnej spółek giełdowych,
 • rachunkowości i sprawozdawczości bankowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach finansowych,
 • korporacjach,
 • administracji publicznej,
 • instytutach i firmach badawczych,
 • agencjach konsultingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Komentarze (0)