O uczelni - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

akademia wsb

O uczelni – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej została powołana w 1990 roku. Od lat plasuje się w czołówce wielu rankingów, dotyczących jakości oraz warunków kształcenia. Oprócz głównej siedziby, posiada również wydziały zamiejscowe, funkcjonujące w Cieszynie, Krakowie, Olkuszu i Żywcu.

Akademia WSB należy do Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, zrzeszającej 850 instytucji w 47 krajach, jak również posiada dwie międzynarodowe akredytacje: CEEMAN IQA- jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej przyznaną przez International Association for Management Development in Dynamic Societies oraz EUR- ACE Label przyznaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych.

 

STUDIA

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej realizuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje naukę na studiach podyplomowych oraz w ramach szkoły doktorskiej i seminariów doktorskich. Oprócz kształcenia polskojęzycznego prowadzi kształcenie w dwóch językach obcych: angielskim i rosyjskim.

Największym atutem oraz cechą charakterystyczną kształcenia w Akademii WSB są programy nauczania, kładące nacisk na pozyskanie wiedzy praktycznej. Prowadzone kierunki oferują liczne ścieżki specjalizacyjne, a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków w danych dyscyplinach. Ponadto, studenci otrzymują możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez firmy partnerskie.

 

WYKŁADOWCY

Nad realizacją innowacyjnych programów kształcenia czuwa grono wykładowców, złożone z doświadczonych i uznanych przedstawicieli oferowanych dyscyplin. Ponadto, w 2012 roku powołano do życia Radę Ekspertów Akademii WSB, której misją jest integrowanie środowiska nauki ze sferą praktyki życia gospodarczego i dzięki której możliwe jest opracowywanie programów kształcenia dostosowanych do potrzeb i wymagań współczesnego rynku.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej mieści się przy ulicy Zygmunta Cieplaka 1c. Do dyspozycji studentów są kompleksowo wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny sale wykładowe, specjalistyczne laboratoria dydaktyczne i naukowo- badawcze, jak również laboratoria językowe, sale gimnastyczne, czy specjalnie wyodrębnione pomieszczenia do opieki nad małymi dziećmi.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Komentarze (0)