Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia 2023/2024 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 1 maja do 13 lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UPWr zostaną ogłoszone 14 lipca 2023 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.upwr.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 maja do 13 lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

14 lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

17 - 19 lipiec 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

lipiec 2023

Ogłoszenie wyników - II tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - II tura

lipiec 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 sierpnia do 22 września 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2023
Składanie dokumentów wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I i II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 sierpnia do 30 września 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2023
Składanie dokumentów wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.upwr.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia we Wrocławiu

kierunki studiów we Wrocławiu

uczelnie i studia we Wrocławiu

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kierunki - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (24 kierunki) i drugiego (21 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UPWR mogą aplikować na 27 kierunków studiów stacjonarnych oraz 3 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Agroinżynieria - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Architektura krajobrazu - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Biogospodarka - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Bioinformatyka - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Biologia - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Biologia człowieka - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Biotechnologia - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Ekonomia - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Food technology - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Geodezja i kartografia - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Inżynieria i gospodarka wodna - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Inżynieria środowiska - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Ochrona środowiska - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Ogrodnictwo - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Rolnictwo - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Technologia i organizacja gastronomii - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Technologia żywności i żywienie człowieka - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Veterinary medicine - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Weterynaria - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Zarządzanie jakością i analiza żywności - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Zootechnika - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Żywienie człowieka i dietetyka - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Dowiedz się więcej: rekrutacja.upwr.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu - rekrutacja 2022/2023

 1. Food technology
 2. Biogospodarka

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Najchętniej wybierane kierunki studiów

W rekrutacji 2022/2023 na UPWR najpopularniejsza okazała się weterynaria, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 6 osóbDo popularnych kierunków należały także: żywienie człowieka i dietetyka (5,48), architektura krajobrazu (3,59), geodezja i kartografia (3,43), budownictwo (2,49), zootechnika (2,35), odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (2,24) oraz bioinformatyka (2,24).

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 2021/2022:
 • weterynaria: 1078 kandydatów
 • żywienie człowieka i dietetyka: 454 kandydatów
 • biotechnologia: 394 kandydatów
 • geodezja i kartografia: 355 kandydatów
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami: 297 kandydatów
 • architektura krajobrazu: 297 kandydatów
 • ekonomia: 290 kandydatów
 • zarządzanie i inżynieria produkcji: 270 kandydatów

 

Największa liczba osób na jedno miejsce - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2021/2022:

 • weterynaria 16,84 osób na jedno miejsce
 • żywienie człowieka i dietetyka 4,73 osób na jedno miejsce
 • geodezja i kartografia 4,44 osób na jedno miejsce
 • zootechnika 4,00 osób na jedno miejsce

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pielęgnuje najlepsze tradycje, wypełnia misję kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych. Ponadto podejmuje działania na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego oraz zapewnienia wysokiej jakości życia człowieka.

Kierunki realizowane we wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym zajmują czołowe pozycje w różnego rodzaju rankingach. Przekłada się to między innymi na fakt, iż na uczelnię aplikuje około ośmiu tysięcy kandydatów rocznie.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prowadzi kształcenie w ramach pięciu wydziałów. Są to: Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Przyrodniczo- Technologiczny. Uczelnia oferuje naukę na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach podyplomowych. Studia pierwszego stopnia dzielą się na licencjackie i inżynierskie.

Uczelnia oferuje studentom możliwość kształcenia poza murami macierzystej uczelni. Służą temu takie programy jak: Erasmus+, CEEPUS, czy MostAR.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu charakteryzuje się dużą różnorodnością. Odnajdziemy w niej kierunki związane z rolnictwem, ochroną środowiska, czy też żywnością. Na liście proponowanych kierunków znajdują się między innymi: Zarządzanie jakością i analiza żywności, Architektura krajobrazu, Ogrodnictwo, Medycyna roślin, Budownictwo, czy Ekonomia. Ponadto, uczelnia oferuje Polsko- Chińskie studia z podwójnym dyplomowaniem na kierunkach: Animal Husbandry, Horticulture, Landscape Architetcture.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.05.2023 do 13.07.2023 od 01.08.2023 do 30.09.2023
Studia II stopnia od 01.08.2023 do 22.09.2023 od 01.08.2023 do 30.09.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.05.2023 do 13.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.08.2023 do 22.09.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.08.2023 do 30.09.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.08.2023 do 30.09.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: znaleziono 27

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Agroinżynieria
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biogospodarka
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia

stacjonarne

Bioinformatyka
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia człowieka
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia

stacjonarne

Food technology
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i gospodarka wodna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ogrodnictwo
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia i organizacja gastronomii
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

I stopnia

stacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Veterinary medicine
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

jednolite

stacjonarne

Weterynaria
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

jednolite

stacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie jakością i analiza żywności
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zootechnika
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Żywienie człowieka i dietetyka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)