Politechnika Morska w Szczecinie - rekrutacja na studia 2023/2024

Politechnika Morska w Szczecinie - rekrutacja na studia 2023/2024

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w Politechnice Morskiej w Szczecinie odbędzie się w terminie od 15 maja do 18 lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia ogłoszone zostaną w lipcu 2023 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.pm.szczecin.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 15 maja do 18 lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 15 maja do 18 lipca 2023

Ogłoszenie wyników  

Składanie dokumentów

 

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I i II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 15 maja do 22 września 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji  
Składanie dokumentów  

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.pm.szczecin.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Politechniki Morskiej w Szczecinie znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Szczecinie

kierunki studiów w Szczecinie

uczelnie i studia w Szczecinie

 

Politechnika Morska w Szczecinie kierunki - rekrutacja 2023/2024

Politechnikja Morska w Szczecinie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 15 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (17 kierunków) i drugiego (11 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PM mogą aplikować na 20 kierunków studiów stacjonarnych oraz 12 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Morska w Szczecinie kierunki 2023/2024

 

Politechnika Morska w Szczecinie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Automatyka i robotyka - Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
 • Geodezja i kartografia - Wydział Nawigacyjny
 • Geoinformatyka - Wydział Nawigacyjny
 • Informatyka - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe - Wydział Mechaniczny
 • Logistyka - Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu
 • Mechanical engineering - Wydział Mechaniczny
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny
 • Mechatronika - Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
 • Napędy hybrydowe w inżynierii mechanicznej - Wydział Mechaniczny
 • Navigation - Wydział Nawigacyjny
 • Nawigacja - Wydział Nawigacyjny
 • Oceanotechnika - Wydział Nawigacyjny
 • Oceanotechnika - Budowa Jachtów i Okrętów - Wydział Nawigacyjny
 • Teleinformatyka - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Transport - Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu
 • Transport in english - Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu
 • Zarządzanie - Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu
 • Żegluga śródlądowa - Wydział Nawigacyjny

Dowiedz się więcej: rekrutacja.pm.szczecin.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Politechniki Morskiej w Szczecinie

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: nawigacja (prawie 280), logistyka (prawie 220), informatyka (ponad 200).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Morskiej w Szczecinie:
 • nawigacja: prawie 280 kandydatów
 • logistyka: prawie 220 kandydatów
 • informatyka: ponad 200 kandydatów 
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Politechnika Morska w Szczecinie

Historia Politechniki Morskiej w Szczecinie rozpoczyna się pod koniec 1945 roku, kiedy to wysunięto propozycję założenia w mieście szkoły kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki morskiej. Od tego czasu uczelnia stała się nowoczesną placówką, kształcącą wysoko wykwalifikowane kadry nie tylko dla rodzimej gospodarki. Misją Politechniki jest nie tylko kształcenie studentów, lecz również reagowanie na potrzeby otoczenia społecznego uczelni, w tym rynku edukacyjnego i rynku pracy.

Politechnika Morska w Szczecinie realizuje kształcenie w ramach pięciu wydziałów. Są to: Wydział Nawigacyjny, Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu, Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki oraz Wydział Informatyki i Telekomunikacji. Studia podzielone są na pierwszy stopień, drugi stopień, jak również studia podyplomowe i doktoranckie.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zawarte w harmonogramie zajęcia. Studenci mogą uczestniczyć w pracach kół naukowych, a tych w uczelni jest całkiem sporo; między innymi: Koło Naukowe Żeglugi Śródlądowej, Koło Naukowe Hydrografii Morskiej, czy Koło Naukowe Diagnostyki i Analizy Sygnałów.

Na uwagę zasługuje Program Mentorship, mający na celu motywowanie do dalszego rozwoju i pracy studentów kierunków związanych z gospodarką morską.

Politechnika Morska w Szczecinie kształci specjalistów głównie dla potrzeb gospodarki morskiej. Jednak w ofercie dydaktycznej można odnaleźć kierunki, które gwarantują pozyskanie wiedzy, którą można wykorzystać nie tylko na morzu. W katalogu dydaktycznym odnajdziemy między innymi Informatykę, Mechatronikę, czy Zarządzanie i inżynierię produkcji oraz Nawigację, Żeglugę Śródlądową, czy Oceanotechnikę.

 

 

 

Harmonogram rekrtuacji Politechnika Morska w Szczecinie 2022/2023

 

Kierunek

Termin

rozpoczęcia

rekrutacji

Termin zakończenia rekrutacji

Studia stacjonarne – I stopnia

nawigacja

 

09.05.2022

 

19.07.2022

nawigacja w języku angielskim

 

09.05.2022

 

19.07.2022

żegluga śródlądowa

09.05.2022

19.07.2022

geodezja i kartografia

09.05.2022

19.07.2022

oceanotechnika

09.05.2022

19.07.2022

Studia stacjonarne – II stopnia

nawigacja w języku angielskim

09.05.2022

19.07.2022

geoinformatyka

09.05.2022

19.07.2022

oceanotechnika

09.05.2022

19.07.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

nawigacja

09.05.2022

16.12.2022

geodezja i kartografia

09.05.2022

23.09.2022

Studia niestacjonarne – II stopnia

nawigacja

09.05.2022

24.02.2023

nawigacja w języku angielskim

09.05.2022

24.02.2023

geoinformatyka

09.05.2022

23.09.2022

Studia stacjonarne – I stopnia

informatyka

09.05.2022

19.07.2022

teleinformatyka

09.05.2022

19.07.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

informatyka

09.05.2022

23.09.2022

Studia stacjonarne – I stopnia

mechatronika

09.05.2022

19.07.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

mechatronika

09.05.2022

16.12.2022

Studia stacjonarne – I stopnia

mechanika i budowa maszyn

09.05.2022

19.07.2022

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

09.05.2022

19.07.2022

inżynieria eksploatacji

09.05.2022

19.07.2022

inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

09.05.2022

19.07.2022

Studia stacjonarne – II stopnia

mechanika i budowa maszyn

09.05.2022

12.07.2022

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

09.05.2022

12.07.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

mechanika i budowa maszyn

09.05.2022

16.12.2022

Studia niestacjonarne – II stopnia

mechanika i budowa maszyn

09.05.2022

24.02.2023

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

09.05.2022

24.02.2023

Studia stacjonarne – I stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

09.05.2022

19.07.2022

logistyka

09.05.2022

19.07.2022

transport

09.05.2022

19.07.2022

zarządzanie

09.05.2022

19.07.2022

Studia stacjonarne – II stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

30.01.2023

17.03.2023

transport w języku angielskim

09.05.2022

17.03.2023

transport

30.01.2023

17.03.2023

Studia niestacjonarne – I stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

09.05.2022

23.09.2022

transport

09.05.2022

23.09.2022

logistyka

09.05.2022

23.09.2022

zarządzanie

09.05.2022

23.09.2022

Studia niestacjonarne – II stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

09.05.2022

23.09.2022

transport

09.05.2022

23.09.2022

 

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 15.05.2023 do 18.07.2023 od 15.05.2023 do 22.09.2023
Studia II stopnia od 15.05.2023 do 18.07.2023 od 15.05.2023 do 22.09.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 15.05.2023 do 18.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 15.05.2023 do 18.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 15.05.2023 do 22.09.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 15.05.2023 do 22.09.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie - studia 2023

Kierunki studiów - Politechnika Morska w Szczecinie: znaleziono 20

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Automatyka i robotyka
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

I stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Nawigacyjny

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Nawigacyjny

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe
Wydział Mechaniczny

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanical engineering
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Napędy hybrydowe w inżynierii mechanicznej
Wydział Mechaniczny

I stopnia

stacjonarne

Navigation
Wydział Nawigacyjny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nawigacja
Wydział Nawigacyjny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Oceanotechnika
Wydział Nawigacyjny

II stopnia

stacjonarne

Oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów
Wydział Nawigacyjny

I stopnia

stacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport in english
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Żegluga śródlądowa
Wydział Nawigacyjny

I stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie

Komentarze (0)