Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka – Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Współczesna medycyna dostarcza niezbitych dowodów na to, że prawidłowe żywienie należy do najważniejszych czynników zmniejszających ryzyko wystąpienia różnego rodzaju chorób, na czele z chorobą układu sercowo- naczyniowego, czy cukrzycą. Oznacza to, że zagadnienie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia dotyczy nas wszystkich. Między innymi dlatego Dietetyka jako kierunek studiów od lat notuje wzrost zainteresowania. Warto wiedzieć, warto potrafić, a także warto pomagać innym i wiedzę tę propagować. A gdzie zdobyć tę wiedzę? W Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie.

Kształcenie na kierunku Dietetyka w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Studenci nabywają umiejętności planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą kwalifikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznawania niedożywienia. Ponadto, zdobywają wiadomości na temat zapobiegania chorobom żywieniowo- zależnym, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, a także kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami higieny produkcji.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Dietetyka w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie oparte są na bogatym programie kształcenia, który porusza między innymi takie zagadnienia jak:

  • anatomia i fizjologia człowieka,
  • żywienie człowieka,
  • interakcja leków z żywnością,
  • analiza i ocena jakości żywności,
  • technologia żywności i potraw

 

Nabywane umiejętności

Studenci Dietetyka w PSW nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, czy oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia. Studenci zdobywają wiedzę na temat żywności funkcjonalnej, postępowania dietetycznego w chorobach, żywienia w alergiach i nietolerancji pokarmowej, wpływu niedożywienia na przebieg chorób, wpływu stanu odżywienia na działanie leków, czy też technik stosowanych w ocenie jakości żywności.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci Dietetyki w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego, organizacjach konsumenckich, przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych przemysłu spożywczego, instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową i poradnictwem dietetycznym, instytucjach zajmujących się promocją zdrowego stylu życia.

 

Opinie

Kwidzyn nie należy do grona największych ośrodków akademickich, ale nie oznacza to, że nie można zdobyć w nim wysokiej jakości wykształcenia. Co zrozumiałe, należy zacząć od wyboru kierunku kształcenia. Następnym krokiem jest wybór odpowiedniej uczelni. Planując studiować Dietetykę warto poznać bliżej omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie opinie? Martyna, studentka Dietetyki mówi:

„PSW to uczelnia dla tych, którzy szukają kształcenia praktycznego. To miejsce, w którym zdobywa się konkretne umiejętności, bo to one otwierają możliwości na rynku pracy. Polecam.”

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Komentarze (0)