Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia – Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Ekonomia należy do grona najpopularniejszych kierunków. Przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, zarówno publicznych, jak i pozarządowych, a także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to kierunek perspektywiczny i przyszłościowy, a na wiedzę, którą można dzięki niemu pozyskać zawsze będzie duże zapotrzebowanie na rynku. Gdzie można studiować Ekonomię? W Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie.

Kształcenie na kierunku Ekonomia w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie umożliwia pozyskanie wiedzy stanowiącej przygotowanie do pracy w roli specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Kierunek oferuje studentom możliwość wyboru specjalności, w grupie których znajdują się: Finanse, bankowość i rachunkowość, Human Resources, Informatyka stosowana, Ekonomia menedżerska, Transport / Spedycja / Logistyka, Ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych, Agroekonomia.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Ekonomia w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

  • projektowanie finansów przedsiębiorstw,
  • inżynieria finansowa,
  • analiza rynku usług finansowych,
  • rachunkowość zarządcza,
  • przedsiębiorczość i innowacyjność,
  • analiza ekonomiczna w transporcie,
  • logistyka produkcji,
  • zintegrowane systemy informatyczne

Co zrozumiałe, zestaw realizowanych przedmiotów uzależniony jest od wyboru konkretnej ścieżki specjalizacyjnej.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Ekonomii w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie tworzenia biznes planu, zarządzania projektami, doradztwa finansowego i podatkowego, zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie, pozyskiwania środków unijnych, badania i analizowania rynku, projektowania i wdrażania aplikacji mobilnych, projektowania badań marketingowych, analizowania kosztów logistycznych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci Ekonomii w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji publicznej, jednostkach budżetowych, biurach rachunkowych, organizacjach gospodarczych, branży rolniczej.

 

Opinie

Ekonomia jest kierunkiem, który zawsze będzie cieszyć się powodzeniem wśród kandydatów. Jego popularność sprawia, że odnalezienie go w katalogach edukacyjnych nie stanowi żadnego problemu. Którą uczelnię wybrać? Która oferuje najciekawszy program kształcenia oraz interesujące specjalności? Zastanawiając się nad podjęciem studiów ekonomicznych warto poznać bliżej omawianą przez nas szkołę wyższą. Jakie ma Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie opinie? Paweł, student Ekonomii mówi:

„Do studiów w PSW przekonały mnie specjalności, dzięki którym można zdobyć wiedzę, która poszukiwana jest na rynku. Studia tutaj mają wymiar praktyczny, nastawione są na rozwijanie umiejętności oraz rozwijanie umiejętności działania przedsiębiorczego.”

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Komentarze (0)