Automatyka przemysłowa i robotyka

Automatyka przemysłowa i robotyka

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - kierunki studiów

Automatyka przemysłowa i robotyka – Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie jest uczelnią, której historia sięga 1913 roku, kiedy to cesarz Franciszek Józef I zatwierdził utworzenie wyższej szkoły górniczej. Obecnie kształci się w niej ponad 23 tysiące studentów, którzy kształcą się na kierunkach realizowanych w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych, czy studiach doktoranckich. Jednym z kierunków, który widnieje w bogatym katalogu edukacyjnym jest Automatyka przemysłowa i robotyka.

Kształcenie na kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy stanowiącej połączenie zagadnień z zakresu matematyki, fizyki, chemii, elektrotechniki i elektroniki, mechaniki i mechaniki płynów, termodynamiki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, metod numerycznych i programowania. Ponadto, studenci zaznajamiają się z analizą sygnałów, komputerowym wspomaganiem projektowania, metrologią i technikami pomiarowymi, automatyzacją procesów produkcyjnych, czy technikami mikroprocesorowymi.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie oparte są na bogatym programie nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • zapis konstrukcji,
 • techniki wytwarzania,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • grafika inżynierska,
 • metody numeryczne,
 • sterowanie ciągłe,
 • napędy elektryczne,
 • napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Automatyki przemysłowej i robotyki w AGH nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie planowania i przeprowadzania eksperymentów, przeprowadzania pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych, przeprowadzania symulacji komputerowych działania układów automatycznej regulacji, wykorzystywania nowych podzespołów do projektowania i budowy układów automatyki, obliczania i dobierania układów napędowych, projektowania i wykonywania układu regulacji, przeprowadzania analizy badanych sygnałów.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Automatyki przemysłowej i robotyki w Akademii Górniczo- Hutniczej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach projektów, laboratoriach badawczych i przemysłowych, jednostkach naukowo- badawczych, zakładach produkujących elementy i układy automatyki oraz zautomatyzowane linie produkcyjne, firmach konsultingowych, firmach konstrukcyjnych, firmach handlowych zajmujących się sprzedażą zautomatyzowanych wyrobów przemysłowych.

 

Opinie

Automatyka przemysłowa i robotyka to kierunek, który odnaleźć można w ofercie edukacyjnej Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie- uczelni o bogatej historii, szerokiej ofercie dydaktycznej, w której kształci się ponad 23 tysiące studentów. Czy warto do nich dołączyć? Jakie ma Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie opinie? Jarek, student Automatyki przemysłowej i robotyki mówi:

„AGH jest uczelnią, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Nawet studenci innych uczelni i kierunków niezwiązanych z naukami technicznymi dobrze wiedzą czym jest AGH i jaką ma pozycję w Polsce i na świecie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA - ważne informacje

Automatyka przemysłowa i robotyka studia Kraków

Automatyka przemysłowa i robotyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Automatykę przemysłową i robotykę w AGH:

Absolwent kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka w Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • elektrotechniki i elektroniki,
 • mechaniki i mechaniki płynów,
 • termodynamiki,
 • wytrzymałości materiałów,
 • podstaw konstrukcji maszyn,
 • modelowania obiektów i układów automatycznej regulacji,
 • sterowania układami wielowymiarowymi,
 • projektowania i budowy złożonych systemów pomiarowych oraz systemów sterowania i regulacji,
 • podstaw analizy obrazu z ukierunkowaniem na zastosowanie systemów wizyjnych w układach przemysłowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka:

Absolwent kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka w Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach projektów,
 • laboratoriach badawczych i przemysłowych,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • zakładach produkujących elementy i układy automatyki oraz zautomatyzowane linie produkcyjne,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach konstrukcyjnych,
 • firmach handlowych zajmujących się sprzedażą zautomatyzowanych wyrobów przemysłowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)