Inżynieria zarządzania

Inżynieria zarządzania

Inżynieria zarządzania

21.03.2022

Inżynieria zarządzania – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Inżynieria zarządzania to kierunek dla tych, którzy chcą pozyskać wiedzę interdyscyplinarną, czyli złożoną z wielu dyscyplin, w tym przypadku głównie z zakresu nauk technicznych i ekonomicznych. Takie połączenie daje szansę na kreowanie ścieżki kariery w szerokim zakresie i otwiera możliwość pracy zarówno na stanowiskach inżynierskich, jak i ściśle związanych z zarządzaniem. Gdzie można studiować Inżynierię zarządzania? Na Politechnice Warszawskiej.

Studia na kierunku inżynieria zarządzania w PW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Inżynieria zarządzania na Politechnice Warszawskiej umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu takich dziedzin jak: zarządzanie, ekonomia, finanse, technologie informatyczne, procesy produkcyjne i przedsiębiorczość. Studenci nabywają umiejętności planowania, realizowania i zarządzania złożonymi projektami, analizowania i modelowania procesów organizacji, czy analizowania i oceniania opłacalności projektów inwestycyjnych. Oprócz tego, zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, jak również zasad uruchamiania własnej działalności gospodarczej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Inżynieria zarządzania na Politechnice Warszawskiej realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • analiza matematyczna,
 • mikroekonomia,
 • informatyka w projektowaniu inżynierskim,
 • badania operacyjne,
 • informacyjne systemy wspomagania zarządzania,
 • otoczenie finansowe przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie strategiczne,
 • modelowanie biznesowe,
 • zarządzanie sieciami komputerowymi,
 • sztuczna inteligencja w biznesie,
 • wizualizacja danych ekonomicznych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Inżynierii zarządzania nabywają umiejętności między innymi w zakresie prowadzenia analiz i badań w organizacji, tworzenia klastrów technologicznych, analizowania i modelowania procesów organizacji, wykorzystywania narzędzi i systemów IT, opracowywania strategii zarządczych, organizowania pracy w zespole interdyscyplinarnym, tworzenia planów zarządzania ryzykiem.

 

Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Inżynieria zarządzania na Politechnice Warszawskiej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach projektowych, jednostkach doradczych, przedsiębiorstwach IT, instytucjach bankowych, administracji centralnej i samorządowej, ośrodkach badań i rozwoju.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Zastanawiając się nad podjęciem kształcenia na kierunku Inżynieria zarządzania warto zainteresować się omawianą przez nas uczelnią. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Kamil, student Inżynierii zarządzania mówi:

„Politechnika Warszawska to zdecydowana czołówka, jedna z najlepszych uczelni w kraju. Dyplom ukończenia studiów otwiera wiele drzwi, daje mnóstwo możliwości, jest przepustką do dobrej pracy. Warto więc włożyć w naukę trochę wysiłku.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię zarządzania na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania na Politechnice Warszawskiej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • opracowywania strategii rozwoju biznesu,
 • uruchamiania własnej działalności gospodarczej,
 • zarządzania projektami,
 • zarządzania jakością,
 • organizacji i zarządzania produkcją,
 • zarządzania technologiami w przedsiębiorstwie,
 • przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu,
 • analizy i oceny ryzyka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria zarządzania:

Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach IT,
 • instytucjach finansowych,
 • przedsiębiorstwach wysokich technologii,
 • jednostkach projektowych,
 • jednostkach doradczych,
 • podmiotach infrastruktury krytycznej,
 • ośrodkach badań i rozwoju,
 • administracji centralnej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)