Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

23.03.2022

Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Finanse i rachunkowość to kierunek dla tych, którzy chcieliby poznać bliżej takie zagadnienia jak inwestycje, pomnażanie kapitału, czy strategia finansowa. To propozycja kształcenia dla tych, którzy pragną zaznajomić się z mechanizmami funkcjonowania przedsiębiorstw, działaniem sektora finansów publicznych, a także zrozumieć współzależności między finansami a sferą realną gospodarki. Od lat Finanse i rachunkowość należą do najchętniej wybieranych kierunków studiów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wiedza zdobyta na studiach otwiera wiele możliwości zawodowych, a pozyskane umiejętności można wykorzystać między innymi w bankach, funduszach inwestycyjnych, czy jednostkach administracji publicznej. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto zapoznać się z tym, co do zaoferowania ma Uniwersytet Warszawski.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim umożliwia pozyskanie wiedzy na temat funkcjonowania gospodarki, rynków finansowych, instytucji finansowych oraz banków komercyjnych. Studenci zaznajamiają się z modelowaniem procesów społeczno- gospodarczych, wyzwaniami polityki pieniężnej, instrumentami finansowymi, czy zasadami oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej podmiotów życia gospodarczego. Oprócz tego, nabywają umiejętności stosowania analizy technicznej i portfelowej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, analizy kosztów w przedsiębiorstwie oraz analizy efektywności funkcjonowania jednostek gospodarczych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • mikroekonomia,
 • makroekonomia,
 • ekonomia polityczna,
 • teoria wymiany międzynarodowej,
 • analiza matematyczna,
 • statystyka matematyczna,
 • instrumenty finansowe,
 • bankowość komercyjna,
 • bankowość centralna,
 • rachunkowość finansowa,
 • zarządzanie

 

Nabywane umiejętności

Studenci Finansów i rachunkowości nabywają umiejętności między innymi w zakresie przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych, modelowania procesów społeczno- ekonomicznych, wyceny przedsiębiorstwa oraz oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej, kalkulowania składek ubezpieczeniowych, wyceniania ryzyka, tworzenia raportów, analizowania i prezentowania danych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, przedsiębiorstwach, centralnych jednostkach administracji publicznej, instytutach badawczych, instytucjach edukacyjnych.

 

Opinie

Warszawa należy do najistotniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju. W stołecznym mieście funkcjonuje wiele uczelni, a zatem kandydaci na studia otrzymują szeroki wybór dyscyplin i ścieżek kształcenia. Osoby zainteresowane Finansami i rachunkowością powinny skierować uwagę na Uniwersytet Warszawski, który oferuje kształcenie w tym zakresie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Czy warto podjąć naukę właśnie tutaj? Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Robert, student Finansów i rachunkowości mówi:

„Uniwersytet Warszawski jest jedną z najważniejszych i największych polskich uczelni, która przyciąga jak magnes. Przyciąga historia, świetni wykładowcy, ciekawe kierunki oraz perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • stosowania instrumentów finansowych,
 • analizowania celów i realizacji polityki pieniężnej,
 • kalkulowania składek ubezpieczeniowych,
 • zarządzania ryzykiem finansowym,
 • modelowania i prognozowania wskaźników na rynkach finansowych,
 • analizy kosztów w przedsiębiorstwie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • bankach,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
 • przedsiębiorstwach,
 • centralnych jednostkach administracji publicznej,
 • firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego,
 • instytutach badawczych,
 • instytucjach edukacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest iloczyn trzech parametrów: a. współczynnik za posiadanie przez instytucję wydającą dyplom status "uczelni badawczej" (Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza") w roku rekrutacji na studia na UW. Posiadanie statusu uczelni badawczej - współczynnik 100, brak - współczynnik 80. b. średniej ocen z toku studiów. Średnia ocen wyrażona w innej skali niż stosowana w Uniwersytecie Warszawskim zostanie do niej przyrównana, c. oraz współczynnika

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)