Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

13.05.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną można określić mianem kierunku wyjątkowego, bowiem przekazuje wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne w wychowywaniu najmłodszych dzieci i przygotowywaniu ich do późniejszych etapów życia. Co ważne, kandydaci na studia powinni wyróżniać się nie tylko chęcią zdobywania wiedzy, ale również określonymi cechami charakteru, takimi jak: wrażliwość, refleksyjność i otwartość na problemy edukacyjne wszystkich podmiotów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSB CHORZÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie umożliwia uzyskanie pełnych kwalifikacji niezbędnych do pracy w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Studenci poznają innowacyjne metody organizowania pracy z grupami dzieci w różnym wieku i pochodzących z różnych środowisk, a także zasady organizacji pracy szkół, przedszkoli i innych placówek niepublicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie realizowane są w oparciu o program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • biomedyczne podstawy rozwoju człowieka,
 • psychologia rozwoju w cyklu życia,
 • współczesne koncepcje edukacyjne,
 • teorie edukacji integracyjnej i włączającej,
 • metodyka edukacji przedszkolnej,
 • metodyka edukacji wczesnoszkolnej,
 • psychologia procesów poznawczych

Program kształcenia nie zakłada specjalności, jednak studenci otrzymują możliwość wyboru bloków przedmiotowych. Zajęcia te dotyczą między innymi pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji antydyskryminacyjnej, edukacji globalnej, roli zabawy w edukacji, planowania rozwoju zawodowego oraz zagadnień glottodydaktyki.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie uczą się jak obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dzieci lub uczniów, projektować i prowadzić działania pedagogiczne, planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania, identyfikować i rozbudzać zainteresowania dzieci lub uczniów oraz odpowiednio dostosowywać sposoby i treści kształcenia.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pedagogik przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie wyróżniają się obszerną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach systemu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii rozwojowej, edukacji społeczno- przyrodniczej, organizacji środowiska edukacyjnego, diagnozowania potrzeb dziecka, edukacji integracyjnej i włączającej. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach oraz szkołach podstawowych.

 

Opinie

Niejeden kandydat zadaje sobie pytanie w jaki sposób poprowadzić swoje kształcenie? Edukacyjna mapa kraju jest bardzo duża, stąd wybór odpowiedniej uczelni wcale nie musi być łatwy. Planując studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna warto skierować uwagę na Chorzów, bo tam kształcenie w tym zakresie prowadzi omawiana przez nas uczelnia. Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie opinie? Agnieszka, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek bardzo ważny, dlatego należy studiować go w odpowiedniej uczelni, oferującej zdobycie nowoczesnego wykształcenia, dostosowanego do potrzeb rynku. Studia w WSB dają dużo możliwości. Pozwalają zdobywać potrzebną wiedzę i doświadczenie.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w WSB Chorzów:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biomedycznych podstaw rozwoju człowieka,
 • współczesnych koncepcji edukacyjnych,
 • edukacji integracyjnej i włączającej,
 • psychologicznych i pedagogicznych podstaw nauczania języka obcego,
 • psychologii procesów poznawczych,
 • organizacji pracy szkół,
 • planowania rozwoju zawodowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • klasach I-III szkół podstawowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Komentarze (0)