Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia ekonomiczna
 • polityka społeczna
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
 • metody ilościowe w analizie rynku
 • zasoby ludzkie w usługach
 • teoria gospodarki publicznej

 

Celem kształcenia jest, przede wszystkim, zdobycie szerokiej wiedzy ekonomicznej i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy. Analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce, wykorzystywanie norm i standardów w procesie analizy ekonomiczno- finansowej, identyfikacja wzajemnych relacji pomiędzy organizacjami gospodarczymi i społecznymi – to tylko niewielki zarys tego, co stanowi o jakości kształcenia na kierunku Ekonomia Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Studia ekonomiczne nie należą do najłatwiejszych, a wśród przedmiotów, które należy zaliczyć w toku nauki znajdują się, między innymi: geografia ekonomiczna, polityka społeczna, ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, metody ilościowe w analizie rynku, zasoby ludzkie w usługach, teoria gospodarki publicznej.

Wszystkie przedmioty realizowane w ramach studiów na kierunku Ekonomia, na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego mają za zadanie przekazać wiedzę z zakresu finansów, zarządzania, analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, realizacji planów strategicznych i sporządzania ekspertyz. Zdobytą wiedze, absolwenci mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach, jednostkach biznesowych, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji rządowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych. Uzyskane kompetencje przygotowują także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Ewa, studentka I- stopnia Ekonomii mówi:

„Wybrałam Ekonomię na Uniwersytecie Rzeszowskim bo mam jasny plan na siebie i swoje życie zawodowe. Chciałabym mieć wpływ na politykę gospodarczą, choć aby tak się stało należy przebyć długą drogę. Ale jestem na nią przygotowana.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowości funkcjonowania rynku oraz roli człowieka w kształtowaniu jego struktur,
 • projektowania zadań badawczych,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych, społecznych i finansowych,
 • wskazywania przyczyn i skutków podejmowanych decyzji gospodarczych,
 • kierowania zespołem ludzi, dobierania środków i metod pracy,
 • planowania przestrzennego,
 • zarządzania projektami,
 • ewidencji księgowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Rzeszowskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w jednostkach biznesowych oraz publicznych,
 • w przedsiębiorstwach,
 • na stanowisku analityka i doradcy w zakresie gospodarki finansowej,
 • w sferze doradztwa finansowego,
 • w roli konsultanta w jednostkach administracji rządowej,
 • w instytucjach realizujących politykę gospodarczą i społeczną,
 • w jednostkach wspierających podmioty gospodarcze.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Komentarze (0)