Psychologia

Psychologia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunki studiów

Psychologia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kaziemierza Wielkiego w Bydgoszczy to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologiczne podstawy zachowania
 • procesy poznawcze
 • filozofia z elementami logiki
 • psychiatria z elementami neurologii
 • psychoterapia

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to 50 kierunków studiów i dwa razy więcej specjalności. Wśród jest Psychologia, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest przekazanie narzędzi służących do rozumienia i rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa. Nauka przygotowuje do diagnozy i udzielania pomocy psychologicznej jednostkom oraz grupom społecznym. Psychologia na UKW to zdobycie wiedzy i umiejętności stanowiących podstawę zawodu psychologa, ale przydatnych także w innych obszarach, takich jak pomoc medyczna, rekrutacja kadr, praca socjalna, czy badania rynku.

Siatka przedmiotów nie należy do najmniejszych, a widnieją na niej, między innymi: biologiczne podstawy zachowania, procesy poznawcze, filozofia z elementami logiki, psychiatria z elementami neurologii, psychoterapia. Efektem nauki jest znajomość filozofii człowieka, socjologii i metodologii nauk. Ponadto, absolwenci zyskują wiedzę na temat biologicznych i społecznych podstaw zachowania człowieka, a także doskonale orientuje się w zakresie głównych obszarów zastosowań psychologii- w odniesieniu do dzieci i osób dorosłych oraz grup społecznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w poradniach pedagogiczno- psychologicznych, ośrodkach doradztwa zawodowego, ośrodkach badania opinii publicznej, ośrodkach diagnostycznych, ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy opinie? Karolina, studentka IV- roku Psychologii mówi:

„Studia psychologiczne mnie otworzyły. Kiedyś byłam raczej cichą, zamkniętą osobą, a teraz po latach nauki wiem jak komunikować się z kimś, kto potrzebuje pomocy, niezależnie od tego czy jest to dziecko czy osoba starsza. Psychologia to złożona dziedzina, dlatego na zajęciach poznajemy różne zagadnienia, począwszy od socjologii po psychoonkologię. Czy polecam ten kierunek? Tak.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • badania funkcjonowania psychicznego i społecznego dzieci i dorosłych,
 • diagnozy psychologicznej i projektowania specyficznych oddziaływań o charakterze psychostymulacyjnym i psychokorekcyjnym,
 • odpowiednich technik komunikacyjnych,

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie:

 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w ośrodkach medycyny pracy,
 • w firmach szkoleniowych i doradztwa biznesowego,
 • w ośrodkach diagnostycznych,
 • w szkołach,
 • w urzędach pracy,
 • w hospicjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Studia jednolite magisterskie

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Komentarze (0)