zarządzanie politechnika koszalińska studia Koszalin

Zarządzanie – Politechnika Koszalińska

Kierunek Zarządzanie na Politechnice Koszalińskiej, realizowany jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych i prowadzony w systemie studiów licencjackich i magisterskich. Skierowany jest do osób, które lubią organizować, planować, negocjować, rozwiązywać problemy. Celem kształcenia jest nabycie twórczych postaw wynikających z ustawicznego doskonalenia wiedzy, wdrażanie zmian oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji. Zarządzanie na Politechnice Koszalińskiej to nauka kierowania zespołami ludzkimi, negocjacji, posługiwania się współczesnymi technikami multimedialnymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i logistyce. 

Studia na kierunku Zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie marketingowe, Biznes turystyczny, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie usługami, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Business Management. Każda specjalność posiada własne obszary tematyczne, z którymi student musi się zmierzyć. Wśród tych obszarów można wyróżnić: funkcjonowanie przedsiębiorstwa w konkurencyjnym środowisku, rozpoznanie potrzeb nabywców i sposobów ich zaspokojenia, zarządzanie firmą turystyczną, metodyki zarządzania projektami, analizę opłacalności projektu, marketing usług, e- usługi, komercjalizację innowacyjnych pomysłów. Przedmioty realizowane w toku studiów mają zapewnić niezbędną wiedzę, która obejmuje rozpoznanie potrzeb nabywców i sposoby ich zaspakajania, badanie i analizowanie rynku, opracowywanie biznes planów, budowę planów marketingowych, zrozumienie mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze reagowania na wyzwania i rzucanie wyzwań konkurentom. Rozwijane umiejętności mają także przygotować absolwenta do radzenia sobie w warunkach rosnącej konkurencji na rynku krajowym i rynku międzynarodowym. 

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Politechnika Koszalińska opinie? Konrad student II- stopnia Zarządzania mówi:

„Studiuję Zarządzanie, a dokładniej specjalność „Biznes turystyczny”, ponieważ wywodzę się z nadmorskiej miejscowości i chcę jak najwięcej dowiedzieć się o tym, jak mogę wykorzystać w biznesie swoje miejsce pochodzenia. Zarządzanie to świetny kierunek dla osób z głowami pełnymi pomysłów. Przyjdźcie na Politechnikę Koszalińską, a część z nich na pewno zrealizujecie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie na Politechnice Koszalińskiej: 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • odpowiedzialnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania,
 • rozumienia mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • zarządzania jakością, innowacją i zmianą działalności przedsiębiorstwa,
 • reagowania na wyzwania i rzucania wyzwań konkurentom,
 • analizy cyklu życia przedsiębiorstwa,
 • organizacji pracy kierowniczej,
 • metodyki zarządzania projektami,
 • rachunkowości małych i średnich firm,
 • zarządzania personelem,
 • motywowania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie: 

Absolwent kierunku Zarządzanie na Politechnice Koszalińskiej znajdzie zatrudnienie jako: 

 • menedżer,
 • przedstawiciel handlowy,
 • zarządca nieruchomości,
 • doradca inwestycyjny, 
 • specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi,
 • specjalista do spraw marketingu i sprzedaży. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby dostać się na studia na kierunek Zarządzanie na Politechnice Koszalińskiej należy zdawać przedmioty preferowane przez uczelnię. W ich gronie jest: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Koszalinie

Politechnika Koszalińska kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Koszalinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Komentarze (0)