Zarządzanie – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Gdański to oferta kształcenia na 75 kierunkach studiów. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczych lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Połączenie wiedzy teoretycznej i wiedzy praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu ma owocować skutecznym rozpoznawaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi.  

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Aneta, studentka III- roku Zarządzania mówi:

„Moja specjalność to „Zarządzanie w turystyce”, bo założyłam sobie w przyszłości promowanie miasta i regionu, z którego pochodzę, czyli Nowego Targu. Studia na Uniwersytecie Gdańskim dają mi wszystkie potrzebne narzędzia do realizacji swoich planów i założeń. Zarządzanie to naprawdę zarządzanie".

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu prawnym, organizacyjnym, marketingowym, finansowym i metodycznym,
 • gospodarowania nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 • przygotowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • efektywnego inwestowania w papiery wartościowe,
 • planowania i realizacji działań marketingowych,
 • komunikacji nieformalnej,
 • uruchamiania działalności gospodarczej,
 • technik planowania projektów,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • w instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
 • w biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami,
 • w bankach, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • w firmach konsultingowych,
 • firmie deweloperskiej,
 • w firmie doradczej i szkoleniowej,
 • w przedsiębiorstwie hotelarskim,
 • w departamentach turystyki w urzędach miast. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Gdańsku

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Gdańsku

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

Komentarze (0)