Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

 

Finanse i rachunkowość – Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska to 33 kierunki kształcenia. Jednym z nich są Finanse i rachunkowość, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Finanse i rachunkowość na Politechnice Częstochowskiej prowadzony jest na Wydziale Zarządzania. Skoncentrowany jest na istocie funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, dla których podstawową w złożonym i zmiennym środowisku XXI wieku jest rachunek ekonomiczny. Podstawą kształcenia jest przekazanie wiedzy z różnych dziedzin, takich jak ekonomia, prawo, zarządzanie, organizacja, techniki informatyczne. Finanse i rachunkowość na Politechnice Częstochowskiej to przygotowanie do rozwiązywania zagadnień z zakresu finansów, rachunkowości zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz tworzenia analiz zjawisk ekonomiczno- finansowych.

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość na Politechnice Częstochowskiej dzielą się na następujące specjalności: Finanse i bankowość, Analityk finansowy, Rachunkowość, Inwestycje i nieruchomości, Systemy informatyczne w finansach i rachunkowości, Nowe usługi biznesowe.  Każda realizowana specjalność nakierowuje na konkretną ścieżkę kariery zawodowej i przekazuje konkretny zakres wiedzy.

Specjalność „Finanse i bankowość” skupia się na problematyce związanej z funkcjonowaniem i zarządzaniem finansowym instytucjami kredytowymi, specyfiką analizy jednostek samorządu terytorialnego, istotą wyceny wartości przedsiębiorstwa i identyfikacją metod analizy ryzyka inwestycyjnego.

Specjalność „Analityk finansowy” koncentruje się na analizie wartości przedsiębiorstwa, ocenie struktury i kosztu kapitału, controllingu finansowego, metod oceny efektywności przedsiębiorstwa, systemów wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, jak i zarządzania kapitałem obrotowym. Omawiane zagadnienia dotyczą więc podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz analizy i zarządzania ryzykiem.

Specjalność „Rachunkowość” umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, w ramach takich przedmiotów jak: rachunkowość małych podmiotów gospodarczych, rachunkowość skomputeryzowana, sprawozdawczość finansowa.

Specjalność „Inwestycje i nieruchomości” obejmuje identyfikację procesu zarządzania nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem istoty inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości, wyceny tych nieruchomości oraz podstaw ich obrotu. W tym aspekcie uwzględnia się również problematykę doradztwa inwestycyjnego.

Specjalność „Systemy informatyczne w finansach i rachunkowości” to nauka wykorzystywania systemów informatycznych wspierających działania związane z szeroko pojętymi finansami i rachunkowością w organizacjach.

Specjalność „Nowe usługi biznesowe” to szeroka wiedza z zakresu rachunkowości, w tym zaawansowanej rachunkowości finansowej i zaawansowanej rachunkowości skomputeryzowanej jak również poznanie systemów informatycznych wspierających działania związane z zarządzaniem finansami i rachunkowością w jednostkach gospodarczych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Częstochowska opinieAneta studentka II- stopnia Finansów i rachunkowości mówi:

„Na kierunku Finanse i rachunkowość obrałam specjalność „Analityk finansowy”. Od dawna interesuje mnie świat biznesu, finansów, ryzyka związanego z inwestycjami. Politechnika Częstochowska daje wiele możliwości. Można tutaj zdobyć szerokie wykształcenie oraz rozwinąć własne zainteresowania.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Finanse i rachunkowość na Politechnice Częstochowskiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania i zarządzania finansowymi organizacjami,
 • zarządzania aktywami i pasywami banku,
 • ryzyka kredytowego,
 • budżetowania jednostek samorządu terytorialnego,
 • podejmowania decyzji w aspekcie prawa podatkowego i wieloaspektowego zarządzania kosztami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Politechnice Częstochowskiej znajdzie zatrudnienie:

 • w sektorze inwestycyjnym,
 • w sektorze bankowości,
 • w obszarze wszelkich usług finansowych związanych z sektorem nieruchomości,
 • w administracji publicznej,
 • w firmach doradztwa rachunkowego i podatkowego,
 • jako pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby dostać się na studia na kierunek Finanse i rachunkowość na Politechnice Częstochowskiej należy najmocniej przyłożyć się do matematyki. Oprócz „królowej nauk” w procesie rekrutacyjnym mogą być brane pod uwagę inne przedmioty, takie jak: geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Częstochowie

Politechnika Częstochowska kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Komentarze (0)