Architektura

Architektura

Architektura

21.03.2022

Architektura – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku architektura na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite magisterskie) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra architekta).

Studia na kierunku architektura w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia), 6 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Architektura opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wszechstronne wykształcenie w obszarze architektury i urbanistyki. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z zagadnieniami historii i teorii architektury i urbanistyki, historii budowy miast, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, fizyki budowli, czy projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Nie brakuje również przedmiotów związanych z materiałoznawstwem, statyką i wytrzymałością materiałów, modelowaniem komputerowym, czy cyfrowymi technikami geometrycznymi.

Absolwenci studiów na kierunku Architektura wyróżniają się dogłębną wiedzą na temat warsztatu architekta oraz charakteru jego codziennej pracy. Co równie ważne, wyróżniają się także znajomością prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego oraz organizacji procesu projektowego. Dzięki zdobytemu wykształceniu przygotowani są do wykonywania różnorodnych twórczych zadań, na przykład w zakresie projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Rysunek odręczny i malarstwo 
 • Podstawy technik kompozycji w projekcie
 • Geometria wykreślna
 • Podstawy projektowania architektonicznego i ergonomii 
 • Historia budowy miast 
 • Mechanika Budowli

 

Politechnika Warszawska to 61 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Architektura, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest zdobycie wszechstronnego wykształcenia w zakresie architektury i urbanistyki. Istotne jest poznanie warsztatu architekta i teoretycznych podstaw, niezbędnych do codziennej pracy. Architektura na Politechnice Warszawskiej przygotowuje do projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków.

 

Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Wśród przedmiotów do zaliczenia możemy wyróżnić następujące: rysunek odręczny, mechanika budowli, cyfrowe techniki geometryczne, historia budowy miast, fizyka budowli, prawo budowlane. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent Architektury na Politechnice Warszawskiej może wykorzystać zostając asystentem projektanta w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej, pracownikiem pomocniczym w biurze inwestycyjnym, urzędnikiem w jednostkach administracji publicznej, pracownikiem studia designu, samodzielnym projektantem lub kierownikiem robót, kierownikiem pracowni, samodzielnych pracownikiem w firmie projektowej w specjalności architektonicznej, urbanistycznej, bądź konserwatorskiej.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Igor, student pierwszego stopnia Architektury mówi:

„Zawsze fascynowało mnie to, w jaki sposób ludzie budowali miasta; jak tworzyli ulice i jak powstawały domy. Jak to się działo, że z biegiem lat jakaś niewielka osada rosła, by potem stać się metropolią. Właśnie dlatego wybrałem Architekturę. Bo im coraz jestem starszy, tym przychodzi mi do głowy więcej pytań.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

Architektura studia Warszawa

Architektura studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania obiektów architektonicznych uwzględniając czynniki społeczne, wymogi środowiskowe i kulturowe,
 • znajomości przepisów techniczno- budowlanych,
 • ochrony zabytków,
 • rozwiązywania specjalistycznych problemów projektowych w zakresie architektury użyteczności publicznej,
 • tworzenia zasad i wartości obowiązujących we współczesnym kształtowaniu obszarów zurbanizowanych,
 • historii, teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych,
 • metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego w Polsce oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • historii budowy miast,
 • teorii kształtowania przestrzeni,
 • architektury krajobrazu,
 • kształowania detalu budowlanego,
 • architektury i planowania wsi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Architektura na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie jako:

 • asystent projektant w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej,
 • pracownik pomocniczy w biurze inwestycyjnym,
 • samodzielny projektant lub kierownik robót w specjalności architektonicznej po przyjęciu do odpowiedniej izby zawodowej,
 • kierownik pracowni, bądź osoba zarządzająca pracownią architektoniczną lub urbanistyczną,
 • samodzielny pracownik w firmie projektowej,
 • pracownik firmy doradczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Architektura to niezwykle charakterystyczny kierunek kształcenia, dlatego proces rekrutacji wygląda inaczej w porównaniu z innymi dziedzinami oferowanymi przez Politechnikę Warszawską. Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest założenie indywidualnego konta w internetowym systemie rejestracji kandydatów. Przy jego pomocy możemy wprowadzić wyniki, czy wnieść opłatę rekrutacyjną, jak również – co najważniejsze – dowiedzieć się o naszym przyjęciu na studia.

Mówiąc, że Architektura to kierunek charakterystyczny wspomnieć należy, że rekrutacja posiada wymiar praktyczny. Kandydaci zobowiązani są do wzięcia udziału w sprawdzianie uzdolnień i predyspozycji. Rozpoczyna się on zazwyczaj w ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Czym są dokumenty rekrutacyjne? Jest to zestaw dokumentów, które będziemy musieli złożyć, gdy dowiemy się o przyjęciu w poczet studentów. Co ważne, dokumenty te musimy złożyć w formie papierowej, w ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjne dotyczą każdego kandydata, niezależnie od tego jaki kierunek kształcenia został przez niego wybrany. Mówiąc w prosty sposób, należy uiścić opłatę, aby przystąpić do procesu kwalifikacyjnego. Potrzebne informacje takie jak ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Na studia na kierunek Architektura zostają przyjęci kandydaci, którzy na maturze zdają matematykę, język obcy i język polski oraz przedmioty dodatkowe, takie jak fizyka, informatyka, czy też historia i historia sztuki. Natomiast, muszą przejść obowiązkowy sprawdzian uzdolnień i predyspozycji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (1)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula https://www.vistula.edu.pl/