• ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Architektura i urbanistyka
   Założeniem programu studiów na Wydziale Architektury jest wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Studia, poza projektowaniem, obejmują grupy przedmiotów wspierających: teoria i historia architektury, urbanistyki i sztuki, podstawy techniczne i ekonomiczne projektowania, nauki przyrodnicze i społeczne, twórczość artystyczna oraz techniki warsztatowe. Ukierunkowanie zainteresowań studentów oparte na ich indywidualnych predyspozycjach, np. w zakresie projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków, realizowane jest poprzez ofertę wybieralnych przedmiotów kierunkowych oraz tematykę prac dyplomowych.
   Absolwenci studiów przygotowani są do twórczej działalności zawodowej, wykonywania różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki oraz współdziałania w swej pracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych, przyrodniczych, plastycznych i ekonomicznych oraz do koordynacji wszelkich działań w ramach programowania, projektowania i realizacji powierzonego zadania projektowego. Absolwenci Wydziału Architektury znajdują zatrudnienie w projektowych pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, w wydziałach architektury i urbanistyki urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w służbach konserwatorskich i w przedsiębiorstwach budowlanych. Dzięki szerokiemu zakresowi nabytej wiedzy technicznej, humanistycznej i umiejętnościom plastycznym pracują także przy organizacji inwestycji, w handlu technologiami i materiałami budowlanymi, projektowaniu i realizacji wnętrz, wystaw i targów, scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej, reklamie, grafice i wielu innych dziedzinach, często pozornie odległych od architektury.
   Perspektywy zawodowe:
   • przedsiębiorstwa prywatne
   • przedsiębiorstwa państwowe
   • jednostki administracji rządowej
   • jednostki administracji samorządowej
   • administracja spółdzielcza, zawodowa
   • własna działalność gospodarcza
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • Onatoja
  ocena

  Wcale nie jest taki wyjątkowy, bardziej okrzyczany

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITERKTURA I URBANISTYKA
 
Studia II stopnia:
ARCHITERKTURA I URBANISTYKA
specjalności:
 • Architektura idei
 • Architektura środowiska zamieszkiwania
 • Architektura technologii i struktury
 • Architektura i urbanistyka; miasto jako miejsce rozwoju
 • Architektura i urbanistyka; miasto jako miejsce do życia
 • Architektura informacyjna
 • Dziedzictwo architektoniczne
 • Architektura wnętrz i form przemysłowych

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITERKTURA I URBANISTYKA
 
Studia II stopnia:
ARCHITERKTURA I URBANISTYKA
specjalności:
 • Architektura idei
 • Architektura środowiska zamieszkiwania
 • Architektura technologii i struktury
 • Architektura i urbanistyka; miasto jako miejsce rozwoju
 • Architektura i urbanistyka; miasto jako miejsce do życia
 • Architektura informacyjna
 • Dziedzictwo architektoniczne
 • Architektura wnętrz i form przemysłowych

Podyplomowe

STUDIUM URBANISTYKI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - MIASTO HISTORYCZNE

Doktoranckie

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA