Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo

06.07.2022

Budownictwo – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku budownictwo na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku budownictwo w PW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 4 do 4,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

Wydział Inżynierii Lądowej PW

 • studia stacjonarne I stopnia: 270
 • studia stacjonarne II stopnia: 120
 • studia niestacjonarne I stopnia: 120
 • studia niestacjonarne II stopnia: 120

 

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

 • studia stacjonarne I stopnia: 80
 • studia stacjonarne II stopnia: 60
 • studia niestacjonarne I stopnia: 50
 • studia niestacjonarne II stopnia: 60

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 7980 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Budownictwo nastawiony jest głównie na zagadnienia dotyczące projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Studenci uczą się jak dobierać i stosować materiały budowlane i nowoczesne technologie, wykorzystywać techniki komputerowe, kierować zespołami. Bogaty program umożliwia obranie konkretnej drogi kształcenia. Studenci mogą rozwijać zainteresowania w obszarach: dróg szynowych, inżynierii komunikacyjnej, inżynierii produkcji budowlanej, konstrukcji budowlanych i inżynierskich, mostów i budowli podziemnych, budownictwa zrównoważonego.

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami. Posiadają kwalifikacje, dzięki którym mogą kierować firmą projektową lub wykonawczą, kierować budową, kierować pracami budowlanymi, jak również pełnić funkcje menedżerskie w działalności budowlanej lub inwestycyjnej. Co równie ważne, mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • prawo budowlane
 • fizyka budowli
 • konstrukcje metalowe
 • metody komputerowe w budownictwie
 • mechanika konstrukcji

 

Politechnika Warszawska to 61 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Budownictwo, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest poznanie zagadnień związanych z budownictwem mieszkaniowym, komunalnym, przemysłowym i komunikacyjnym. Istotą jest nauka projektowania obiektów i elementów budowlanych, a także całych konstrukcji. Budownictwo na Politechnice Warszawskiej to wykorzystywanie nowoczesnych technik komputerowych oraz poszerzanie umiejętności kierowania zespołami fachowców.

 

Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Przedmioty realizowane w programie nauczania mają na celu naukę stosowania modeli obliczeniowych, organizowania i nadzorowania produkcji elementów budowlanych, doboru i stosowania materiałów budowlanych, tworzenia i odczytywania rysunków technicznych, czy też wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Dominik student II- stopnia Budownictwa mówi:

„Budownictwo to kierunek dla osób o wyobraźni przestrzennej, kreatywności i wrażliwości, które łączą się z logicznym i ścisłym myśleniem. Budownictwo to kierunek przyszłości i bardzo chciałbym zaznaczyć swój wkład w tej materii. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

Budownictwo studia Warszawa

Budownictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania obiektów i elementów budowlanych budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i infrastruktury transportowej,
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną w zakresie wykonawstwa i nadzoru wszystkich typów obiektów budowlanych,
 • organizacji i nadzorowania produkcji elementów budowlanych,
 • tworzenia i odczytywania rysunków technicznych,
 • konstrukcji dróg szynowych,
 • technologii i maszyn służących do prac ziemnych,
 • przeprowadzania procesu inwestycyjnego,
 • komputerowego wspomagania prac projektowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • w biurach projektowych,
 • w ośrodkach doradczych,
 • w przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • w nadzorze budowlanym,
 • w wytwórni materiałów budowlanych, betonu, elementów budowlanych i konstrukcji,
 • w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Inżynierii Lądowej PW

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Inżynierii Lądowej PW

Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Budownictwo należy do zdecydowanej czołówki najpopularniejszych kierunków obieranych na Politechnice Warszawskiej. Co się z tym wiąże, konkurencja w gronie kandydatów jest niemała. Naturalnie, każdy aby zostać przyjętym w poczet studentów musi wykonać te same zadania, począwszy od założenia indywidualnego konta w specjalnym internetowym systemie. Kiedy należy to zrobić? Okres rekrutacji zazwyczaj zaczyna się w ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które są niezbędne do tego, by stać się oficjalnym studentem Budownictwa. Należy podkreślać to bardzo wyraźnie, że niezłożenie ich może sprawić, że zostaniemy wykreśleni z listy ubiegających się o przyjęcie na studia. O czym jeszcze warto pamiętać? O tym, że dokumenty rekrutacyjne musimy ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wybierając się nawet na studia stacjonarne, czyli ogólnie rzecz ujmując nieodpłatne, i tak musimy przygotować się na niewielkie opłaty. Opłata rekrutacyjna jest jednorazowa i o uiszczeniu jej zostaniemy powiadomieni po założeniu swojego konta w internetowym systemie rekrutacyjnym. Tam także znajdziemy numer konta, na który należy tej opłaty dokonać ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Budownictwo to niezwykle złożona dyscyplina. Należy mieć wyobraźnie, jak również mocno stąpać po ziemi i posiadać zdolności matematyczne. W procesie rekrutacji na Budownictwo brane są pod uwagę takie przedmioty jak: matematyka, język obcy oraz przedmiot do wyboru. Co może być przedmiotem do wyboru? Na przykład chemia, fizyka, czy informatyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to specjalny wzór, dzięki któremu jesteśmy w stanie obliczyć jakie mamy szanse w procesie rekrutacyjnym. Wygląda on następująco ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Olimpiady i konkursy uprawniające do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego to między innymi...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)