• BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Budownictwo
   Program kształcenia realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, projektów, laboratoriów i praktyk, obejmuje zagadnienia związane z wykonawstwem obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz projektowaniem podstawowych obiektów i elementów budowlanych, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniem technik komputerowych.
   Absolwent potrafi:
   • Stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki konstrukcji oraz formułować, budować oraz stosować modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich. Projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i infrastruktury transportowej
   • Kierować zespołami i firmą budowlaną w zakresie wykonawstwa i nadzoru wszystkich typów obiektów budowlanych, zna organizację procesu budowlanego, zna kalkulację kosztów i zagadnienia prawno-administracyjne w budownictwie
   • Zorganizować i nadzorować produkcję elementów budowlanych, zna technologie wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych
   • Tworzyć i odczytywać rysunki techniczne, rozpoznawać opracowania kartograficzne i geodezyjne. Potrafi wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające projektowanie  i nowoczesne technologie w praktyce inżynierskiej. Potrafi pracować w zespole, podejmować decyzje, zna dobrze język obcy
   Perspektywy zawodowe:
   • Przedsiębiorstwa projektujące oraz realizujące obiekty budowlane
   • Przedsiębiorstwa wykonawcze, nadzór budowlany
   • Przemysł materiałów budowlanych, wytwórnie betonu, elementów budowlanych i konstrukcji
   • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem i architekturą
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • CIVIL ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Civil engineering
   Program kształcenia realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, projektów, laboratoriów i praktyk, obejmuje zagadnienia związane z wykonawstwem obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz projektowaniem podstawowych obiektów i elementów budowlanych, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniem technik komputerowych.
   Absolwent potrafi:
   • Stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki konstrukcji oraz formułować, budować oraz stosować modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich. Projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i infrastruktury transportowej
   • Kierować zespołami i firmą budowlaną w zakresie wykonawstwa i nadzoru wszystkich typów obiektów budowlanych, zna organizację procesu budowlanego, zna kalkulację kosztów i zagadnienia prawno-administracyjne w budownictwie
   • Zorganizować i nadzorować produkcję elementów budowlanych, zna technologie wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych
   • Tworzyć i odczytywać rysunki techniczne, rozpoznawać opracowania kartograficzne i geodezyjne. Potrafi wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające projektowanie  i nowoczesne technologie w praktyce inżynierskiej. Potrafi pracować w zespole, podejmować decyzje, zna dobrze język obcy
   Perspektywy zawodowe:
   • Przedsiębiorstwa projektujące oraz realizujące obiekty budowlane
   • Przedsiębiorstwa wykonawcze, nadzór budowlany
   • Przemysł materiałów budowlanych, wytwórnie betonu, elementów budowlanych i konstrukcji
   • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem i architekturą
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Civil engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Civil engineering jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
CIVIL ENGINEERING
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Konstrukcje
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Mosty i Budowle Podziemne
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Teoria Konstrukcji
 • Inżynieria Komunikacyjna
 • Drogi Szynowe
 • Inżynieria Produkcji Budowlanej
 • Budownictwo Zrównoważone
CIVIL ENGINEERING
Specjalności:
 • Civil Engineering Structures 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Konstrukcje
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Mosty i Budowle Podziemne
 • Inżynieria Komunikacyjna
 • Drogi Szynowe
 • Inżynieria Produkcji Budowlanej

Podyplomowe

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG
PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W BUDOWNICTWIE
TECHNOLOGIA BUDOWY DRÓG
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFRASTRUKTURALNYMI W BUDOWNICTWIE KOLEJOWYM
ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE

Doktoranckie

BUDOWNICTWO
CIVIL ENGINEERING