• MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu zakłada naukę zarządzania przedsiębiorstwem i zasad jego funkcjonowania. Studenci pozyskują wiedzę z zakresu działania rynków finansowych i mechanizmów gospodarki, tworzenia strategii i rozpoznawania środowiska biznesowego firmy. Ponadto, w ramach kształcenia proponowane są dwa lektoraty, z języka angielskiego i niemieckiego, a także kładziony jest nacisk na zdobycie tzw. miękkich kompetencji, które rozwijają kreatywność, komunikatywność, przywództwo i umiejętności zarządzania kryzysem.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing i sprzedaż, Zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku międzynarodowym, Zarządzanie marketingiem i handlem międzynarodowym, Zarządzanie finansami, Zarządzanie bezpieczeństwem, Zarządzanie turystyką.

  Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem to nauka prowadzania własnej działalności gospodarczej oraz poznanie zasad zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

  Specjalność Zarządzanie projektami zakłada poznanie narzędzi wykorzystywanych do analizy i planowania projektów, a także narzędzi niezbędnych do zarządzania zespołem projektowym.

  Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi to nauka zarządzania personelem. Studenci uczą się rekrutować i selekcjonować pracowników, poznają tajniki systemów motywacyjnych, a także poznają sposoby oceniania i rozwijania swoich pracowników.

  Specjalność Marketing i sprzedaż to kompleksowa wiedza z zakresu marketingu oraz komunikacji i Public Relations. Studenci poznają narzędzia promocji wykorzystywane do osiągania najlepszych efektów, techniki sprzedaży oraz dowiadują się jak zostać skutecznym sprzedawcą.

  Specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku międzynarodowym to nauka zarządzania zasobami ludzkimi, na bazie znajomości krajowego i międzynarodowego prawa  pracy, a także poznanie tajników zarządzania wizerunkiem.

  Specjalność Zarządzanie marketingiem i handlem międzynarodowym zakłada naukę analizowania współczesnego rynku oraz planowania strategii marketingowych. Studenci poznają innowacyjne techniki promocji i sprzedaży, a także uczą się zarządzać produktem i marką.    

  Specjalność Zarządzanie finansami zakłada poznanie szerokiej gamy instrumentów finansowych. Studenci dowiadują się jak wygląda zarządzanie finansami w samorządach, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, a także uczą się tworzyć strategie finansowe dla przedsiębiorstw.

  Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem to poznanie systemów ochrony informacji, sposobów prognozowania i rozpoznawania zagrożenia. Studenci poznają zasady dowodzenia i kierowania oraz komunikacji w sytuacji kryzysu, a także poznają system procedur w trakcie zarzadzania sytuacją kryzysową.

  Specjalność Zarządzanie turystyką zakłada naukę analizowania współczesnego rynku turystycznego oraz jego potrzeb. Studenci poznają tajniki marketingu turystycznego oraz zarządzania produktem turystycznym.

  Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Zarządzanie w WSH? Na przykład: mikroekonomia, makroekonomia, warsztaty handlowe, prezentacje biznesowe, finansowanie projektów, zarządzanie strategiczne, prawo w biznesie, ekonomia menedżerska, psychologia w zarządzaniu, analiza i badania rynku, marketing międzynarodowy. A jaka praca czeka na absolwentów tego kierunku? Absolwent Zarządzania w WSH we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie jako przedstawiciel handlowy, lider zespołu, analityk biznesowy, menedżer do spraw sprzedaży, audytor, menedżer HR, menedżer do spraw bezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Marketing i sprzedaż
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Psychologia w biznesie
  • Zarządzanie marką osobistą
  • Przedsiębiorczość
  • E - biznes

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Marketing internetowy w praktyce
  • Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność w biznesie
  • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie projektami
  • Brand manager
  • Mba (język angielski / język polski)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Marketing i sprzedaż
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Psychologia w biznesie
  • Zarządzanie marką osobistą
  • Przedsiębiorczość
  • E - biznes

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Marketing internetowy w praktyce
  • Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność w biznesie
  • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie projektami
  • Brand manager
  • Mba (język angielski / język polski)

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Opinie (1)

marta Ocena odpowiedz

Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej to otwieranie wielu drzwi do kariery zawodowej. Tutaj każdy z nas staje się specjalistą w konkretnej dziedzinie.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: