• ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  Najważniejszym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, związanych z prawidłowościami i problemami funkcjonowania organizacji. Studenci kształcą się w innowacyjnym modelu audytowo- kreatywnym, który opiera się na doświadczeniu funkcjonowania realnej organizacji.

  W programie nauczania kierunku znajdują się następujące przedmioty: matematyka w zarządzaniu z elementami statystyki, audytowe zarządzanie zasobami ludzkimi, kontrola zarządcza w organizacjach, zarządzanie procesowe organizacjami, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, analiza strategiczna przedsiębiorstw, projektowe zarządzanie publiczne. Zdobytą wiedzę absolwenci Zarządzania w AHE będą mogli wykorzystać w firmach i korporacjach wszystkich sektorów gospodarki na stanowiskach menedżerów i specjalistów, administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw
  • Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji
  • Zarządzanie projektami i procesami
  • Process and project management
  • Management of the organization's social potential

  Studia II stopnia stacjonarne

  • E-biznes i nowoczesny marketing
  • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
  • Zarządzanie logistyczne
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw
  • Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji
  • Zarządzanie projektami i procesami
  • Process and project management
  • Management of the organization's social potential

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • E-biznes i nowoczesny marketing
  • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
  • Zarządzanie logistyczne
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia

  Studia I stopnia online

  • Health care management

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Opinie (1)

mariusz Ocena odpowiedz

Studia na kierunku Zarządzanie w AHE to możliwość zobaczenia z bliska jak działa organizacja i wręcz dotknięcia problemów, jakie w niej występują. To nauka praktyczna, na żywym organizmie


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


ONLINE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: