ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • AUTOMOTIVE QUALITY EXPERT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta studiów dedykowana jest osobom pracującym w:

  • branży automotive lub pokrewnej;
  • firmach będących dostawcą dla branży automotive.

  Zagadnienia zawarte w programie studiów przydatne są w pracy zawodowej zarówno w małych firmach dostarczających komponenty dla branży motoryzacyjnej, jak i dużych międzynarodowych koncernów automotive. Stąd też oferta kierunku adresowana jest do pracowników lub potencjalnych pracowników różnej wielkości firm działających bądź zamierzających rozpocząć działalność w branży motoryzacyjnej lub pokrewnej.

  Studia kierowane są do osób, które chcą nie tylko poznać zagadnienia związane z kierunkiem studiów na poziomie teoretycznym, ale także poprzez rozbudowane ćwiczenia warsztatowe i case studies.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COMPENSATION & BENEFITS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta studiów skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych zarządzających obszarem zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy, osób wiążących swoją przyszłość zawodową lub w codziennej pracy realizujących zadania z obszaru Compensation & Benefits HR.

  Praktyczna wiedza przekazywana podczas zajęć oraz umiejętności rozwijane w toku studiów stanowią zarówno wsparcie merytoryczne jak i wpływają na budowę przewagi konkurencyjnej dla osób specjalizujących się w obszarze wynagrodzeń.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COMPLIANCE OFFICER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta studiów skierowana jest do osób zatrudnionych jako Compliance officer lub planujących podjąć tego typu funkcję, absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, przede wszystkim dla kadry zarządzającej, praktyków z działów zgodności, bezpieczeństwa i prawnych, doradców pracujących w różnego rodzaju organizacjach, w tym w korporacjach i instytucjach finansowych. Oferta skierowana jest również do osób poszukujących zawodu przyszłości, jakim jest Compliance officer, w każdej branży.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO I INFORMATYKA ŚLEDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do:

  • absolwenci studiów wyższych, przede wszystkim kierunków związanych z informatyką, elektronicznym przetwarzaniem danych, bezpieczeństwem, elektroniką i telekomunikacją;
  • pracownicy działów bezpieczeństwa;
  • inspektorzy ochrony danych osobowych;
  • pracownicy komórek zarządzania bezpieczeństwem (SOC) oraz zespołów reagowania na incydenty (CERT)
  •  pracownicy organów ścigania: policjanci i pracownicy służb mundurowych;
  • pracownicy wymiaru sprawiedliwości;
  • eksperci działów IT, audytorzy i pentesterzy.

  Atuty:

  • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa IT oraz prawa dowodowego;
  • poznanie procesów i procedur w informatyce śledczej, m.in. zabezpieczanie danych oraz odzysk danych z różnego rodzaju nośników;
  • zaznajomienie z problematyką prawnych aspektów IT pod kątem przygotowania materiałów do postępowań karnych, cywilnych oraz wewnątrz korporacyjnych przez ISP (Internet Servis Provider) i ICP (Internet Content Provider);
  • Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu analizowania tożsamości i aktywności użytkowników (przeglądania przez nich stron internetowych, komunikatorów, otwieranych plików) oraz ustalanie sekwencji zdarzeń;
  • Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu analizowania kont pocztowych i wiadomości email;
  • Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu badania zawartości dysków, danych ulotnych, przestrzeni nieprzydzielonej, bazy danych i plików pod kątem słów kluczowych;
  • Uzyskanie umiejętności korzystania z narzędzi i programów stosowanych w CF;
  • Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia samodzielnej analizy artefaktów w systemie Windows;
  • Przygotowanie do pracy w laboratorium śledczym, na stanowisku informatyka śledczego bądź biegłego sądowego;
  • Przygotowanie do przeprowadzania i raportowania analiz śledczych różnych nośników informacji;
  • Program realizowany w partnerstwie z firmą VS DATA Laboratorium Śledcze w Gdyni;
  • Wykładowcy to praktycy zawodu, biegli sądowi, wykonujący na co dzień opinie z zakresu badania cyfrowych dowodów na rzecz organów ścigania;
  • Odzyskiwanie danych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • E - MARKETING W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do:

  • Osoby  zainteresowane rozwojem w branży internetowej;
  • Osoby  rozpoczynające karierę w branży internetowej;
  • Pracownicy korporacji po stronie klienta, urzędnicy państwowi;
  • Właściciele i pracownicy firm;
  • Właściciele sklepów internetowych.

  Atuty

  • Studia podyplomowe E-marketing w praktyce posiadają najszerszy na rynku szkoleniowym zakres dotyczący działań internetowych, uwzględniając dodatkowo Multichannel i Omnichannel, efektywny e-commerce oraz bieżące trendy społecznościowe jak blogging i vlogging. Studia prowadzone są na wysokim poziomie merytorycznym wraz z partnerem strategicznym IAB Polska, a wykładowcami są znani wysoko cenieni praktycy rynku internetowego.
  • Program umożliwia uzyskanie wiedzy z zakresu szeroko pojętego e-marketingu, w tym w szczególności: wykorzystywania nowych  mediów, realizacji projektów internetowych, prowadzenia kampanii online, mechanizmu, wykorzystania i analizy badań prowadzonych w sieci, planowania strategii i zarządzania marką, modeli biznesowych i nowoczesnych narzędzi do prowadzenie e- biznesu, e-commerce , social i marketingu zintegrowanego.
  • Główny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne i warsztatowe, przygotowując absolwentów do faktycznych i realnych zadań, zarówno w firmach klienckich, jak i agencjach reklamowych czy domach mediowych, o co dbają wykładowcy z długoletnim doświadczeniem.
  • Zajęcia prowadzone przez praktyków z branży internetowej. Większość wykładowców to osoby zajmujące kierownicze/dyrektorskie stanowiska w różnych agencjach interaktywnych oraz firmach SEO/SEM, buzz marketingowych, e-mail marketingowych. Wśród naszych ekspertów znajdziecie również przedstawicieli największych na rynku wydawców, internetowych firm badawczych oraz firm zajmujących się tematyką usability. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HOME STAGING I ARANŻACJA WNĘTRZ - NOWY WYMIAR SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dla kogo?

  • Agentów nieruchomości, obecnych i przyszłych, doradców na rynku nieruchomości, projektantów wnętrz, architektów, dekoratorów, osób indywidualnych, które pasje związane z wnętrzarstwem i nieruchomościami pragną zamienić w zawodowe kompetencje.
  • Pośredników sprzedaży nieruchomości, właścicieli nieruchomości, osób które obecnie oraz w przyszłości planują obsługiwać rynek nieruchomości, specjalistów zajmujących się doradztwem na rynku nieruchomości, zarządców nieruchomości.
  • Projektantów wnętrz i architektów oraz osób indywidualnych, którzy jako pasjonaci wnętrz, chciałyby nabyć profesjonalną wiedzę, umiejętności i praktykę z zakresu biznesu, marketingu i sprzedaży.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są przeznaczone dla logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, terapeutów, fizjoterapeutów i lekarzy.

  Atuty:

  • Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów/praktyków z wieloletnim doświadczeniem z różnych ośrodków; 
  • Program studiów opiera się głównie  na warsztatach i zajęciach  praktycznych;
  • Uczestnicy dostaną dodatkowe zaświadczenia/certyfikaty:
   • Ukończenie kursu z zakresu I i II stopnia integracji sensorycznej;
   • Ukończenie szkolenia z zakresu terapii ręki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean. Stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych.

  Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą doświadczeni praktycy Lean z kilkuletnim stażem w przemyśle. Są to osoby z różnych branż, pracujący w Działach Lean/Doskonałości Operacyjnej jak też Kierownicy Działów wdrażający Lean w swoich obszarach. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Management.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LEAN MANAGEMENT HEALTHCARE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • Zrozumienie idei i podstawowych metod Lean Management;
  • Umiejętność diagnozowania wartości dodanej i marnotrawstwa w procesach;
  • Poznanie podstawowych narzędzi i pojęć Lean.
  • Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w jednostkach ochrony zdrowia za pomocą metodyki Lean.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LEGISLACJA W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób pracujących albo zaczynających pracę w administracji rządowej i samorządowej, komórkach prawnych dużych podmiotów prywatnych oraz przedstawicieli organizacji społecznych, gdzie konieczna jest znajomość zasad tworzenia i przyjmowania  aktów prawnych a także wiedza o przebiegu samego procesu legislacyjnego. Szczególny nacisk w programie położono na pomijany problem tworzenia regulacji wewnętrznych i aktów prawa miejscowego. ( Kandydaci muszą posiadać ukończone studia wyższe magisterskie. Osoby, które nie ukończyły studiów magisterskich na kierunku prawa lub administracji, będą zobowiązane do ukończenia dodatkowego 16 godzinnego modułu wprowadzającego z zagadnień prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, cywilnego i administracyjnego).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresaci studiów

  • Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, a szczególnie do osób kończących studia polonistyczne,  pedagogiczne, psychologiczne,  medyczne aktorskie, dziennikarskie, które interesują się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno w mowie jak i w piśmie.
  • Oferta skierowana jest także do rodziców, którzy chcą świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci, czy też osób, które chcą odkryć możliwości swojego głosu i mowy i wykorzystywać je w różnych sferach: osobistych i zawodowych.
  • Studia mogą stanowić bazę teoretyczno-praktyczną dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe specjalizacyjne z zakresu neurologopedii, surdologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej i wczesnego wspomagania rozwoju czy logopedii medialnej

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MANAGER INDUSTRY 4.0 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Manager Industry 4.0 zostały stworzone z myślą o przekazywaniu wiedzy i omawianiu praktycznych rozwiązań związanych z 4 rewolucją przemysłową, która staje się faktem również w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Studia kierowane są do:

  • menedżerów średniego i niższego szczebla w organizacji,
  • pracowników wszystkich działów przedsiębiorstw produkcyjnych,
  • inżynierów procesu.

  Wszystkie studia LUQAM realizowane są w 100% przez praktyków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJE RODZINNE I KARNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dla kogo?

  • absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, socjologia, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie);
  • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie;
  • osoby zaangażowane w działalność związkową;
  • pracownicy pomocy społecznej;
  • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych;
  • kuratorzy sądowi;
  • praktykujący prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni).

  Atuty

  • kompleksowe przygotowanie do roli mediatora w sprawach karnych,nieletnich i rodzinnych
  • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów
  • program realizowany w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji
  • kwalifikacje do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich (certyfikat Polskiego Centrum Mediacji)
  • możliwość odbycia stażu, praktyki, przeprowadzenia pierwszych mediacji w ramach działalności PCM
  • wykładowcy to praktycy w swoich zawodach, m.in. specjaliści PCM - profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, posiadający certyfikaty uznawane w UE

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENADŻER JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta studiów skierowana jest do osób, które pracują lub wiążą swoją przyszłość z pracą w przemyśle spożywczym oraz w całym łańcuchu żywnościowym. Organizacje których pracownicy mogą zostać delegowani na studia to m.in.:

  • Producenci żywności;
  • Producenci pasz, zbóż, dodatków do żywności;
  • Rolnicy;
  • Firmy świadczące usługi żywieniowe i cateringowe;
  • Sprzedawcy detaliczni i hurtowi;
  • Firmy świadczące usługi porządkowe, transportowe i dystrybucyjne;
  • Dostawcy wyposażenia, środków do mycia i higieny, materiałów opakowaniowych oraz innych materiałów kontaktujących się z żywnością;
  • Laboratoria badawcze;
  • Sieci handlowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEGOCJACJE I MEDIACJE BIZNESOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Negocjacje i mediacje to alternatywa wobec drogi sądowej w biznesie. Szybkie, tanie i polubowne rozwiązanie sporu między partnerami  na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia, bez wygranych i przegranych stron. Instytucja powszechnie stosowana w Europie i na świecie w Polsce zdobywa coraz większe zaufanie, także wśród przedsiębiorców. Mediacja gospodarcza stosowana jest w rozwiniętych krajach od ponad 30 lat. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych na udział w mediacjach decyduje się 90% przedsiębiorców. Mediacje mogą być stosowane w każdym sporze gospodarczym. Program studiów jest alternatywą dla rozproszonych szkoleń i kursów.  Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji (gospodarczych i pracowniczych), prawa oraz praktyki biznesowej, dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Słuchacze zdobędą też niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki. W programie położony jest nacisk na praktykę biznesu w sytuacjach konfliktu, ale też taką organizację przedsiębiorstwa, która minimalizuje wystąpienie konfliktu. Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać w działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sądach,  działalności społecznej i związkowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEURO - PRZYWÓDZTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom najnowszych osiągnięć neuronauki - interdyscypliny naukowej zajmującej się mózgiem, w kontekście przywództwa. Dzięki tej wiedzy oraz umiejętnościom słuchacze staną się efektywnymi przywódcami dla siebie i innych, gdyż dogłębnie zrozumieją ukryte mechanizmy działania oraz potrzeby współpracowników, klientów, kontrahentów i swoje własne. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są przeznaczone dla osób posiadających uprawnienia logopedyczne zdobyte podczas podyplomowych studiów logopedycznych lub na specjalności logopedycznej na studiach magisterskich. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne do wymaganego przepisami stażu z zakresu neurologopedii w placówkach medycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROLOGOPEDIA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresaci studiów:

  • Logopedzi po studiach podyplomowych i po studiach magisterskich o specjalności logopedia planujący doskonalenie swoich umiejętności w zakresie neurologopedii i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; 
  • Absolwenci studiów podyplomowych neurologopedia Uczelni Łazarskiego planujący rozszerzenie studiów o moduł terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROLOGOPEDIA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu neurologopedii niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej, uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dla kogo?

  • absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: zarządzanie, ekonomia, prawo);
  • pracownicy działów sprzedaży;
  • menedżerowie sprzedaży różnych szczebli;
  • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw;
  • wszystkie osoby zainteresowane zwiększeniem kompetencji w zarządzaniu sprzedażą.

  Atuty:

  • kompleksowe przygotowanie do roli menedżera sprzedaży;
  • wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu zarządzania sprzedażą - niezbędne do samodzielnego przygotowania i wdrożenia strategii sprzedaży;
  • przegląd i omówienie narzędzi rozwiązań technologicznych wspierających sprzedaż i zarządzanie;
  • wykładowcy to praktycy zawodu – menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem, ekonomiści, psychologowie i profesjonalni konsultanci.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresaci studiów to przede wszystkim osoby specjalizujące się lub zamierzające specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych oraz osoby, które przygotowują się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz podmioty, które chcą przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z przepisami.

  Atuty

  • kompleksowa wiedza z zakresu ochrony danych osobowych
  • problematyka ochrony danych osobowych ujęta w kontekście polityki i systemu bezpieczeństwa informacji;
  • przewaga zajęć warsztatowych z możliwością zadawania pytań i dyskusji. Na wszystkich zajęciach rozwiązywane są przykłady występujące w praktyce stosowania przepisów
  • absolwent studiów będzie przygotowany do wykonywania pracy inspektora ochrony danych osobowych
  • wykładowcy to osoby łączące wieloletnie doświadczenie praktyczne z zaawansowaną wiedzą teoretyczną z szeroko rozumianej tematyki ochrony danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • konkurencyjna cena
  • dostęp przez czas trwania studiów do zasobów Lexa
  • bardzo dobry dojazd i infrastruktura Uczelni.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BADANIAMI KLINICZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom pogłębionej wiedzy w zakresie wytycznych, zasad etycznych oraz aktów prawnych regulujących obszar badań klinicznych, ich projektowania i planowania, prowadzenia i monitorowania, zbierania i analizowania danych oraz interpretacji wyników. Chcemy, aby słuchacz poznał cały proces wprowadzania nowego leku na rynek: od badań przedklinicznych do badań postmarketingowych. co umożliwi mu najlepsze wykonywanie swoich aktualnych zadań oraz rozwój kariery w optymalnym dla niego kierunku. Wszystko to z uwzględnieniem spodziewanych zmian ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014, ICH GCP E2 R6, Brexit, nowe technologie, nowoczesne metody monitorowania i inne) oraz specyfiki poszczególnych zawodów. Celem studiów jest przygotowanie liderów, którzy, zależnie od wykształcenia i pełnionych  funkcji, będą kreować pozytywną atmosferę wokół badań klinicznych przez swój profesjonalizm i etyczne postępowanie, co wpłynie na rozwój rynku badań klinicznych w Polsce. Jednym z najważniejszych celów studiów jest integracja słuchaczy ze środowiskiem badań klinicznych w Polsce poprzez nawiązanie kontaktów zawodowych wewnątrz grupy, z wykładowcami, z uczestnikami organizowanej przez CKP konferencji naukowej oraz innych wydarzeń, w których słuchacze biorą udział, co ułatwia dalszy rozwój kariery w wybranym kierunku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dla kogo?

  • absolwenci wyższych studiów  (magisterskich lub licencjackich), w tym  kierunków takich jak: prawo, socjologia, ekonomia, zarządzanie;
  • pracownicy  firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami  prywatnymi, komunalnymi lub spółdzielczymi;
  • kandydaci na pośredników w obrocie nieruchomościami.

  Atuty

  • możliwość równoległej realizacji studiów podyplomowych Wycena nieruchomości  lub/i  Zarządzanie nieruchomościami,  z  40% zniżką w czesnym na drugi i trzeci, tańszy kierunek;
  • uzyskanie tytułu pośrednika nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN);
  • wykładowcami są uznani eksperci rynku nieruchomościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO DLA URZĘDNIKÓW NIEBĘDĄCYCH URZĘDNIKAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie pracowników administracji publicznej i niepublicznej do radzenia sobie z problemami prawnymi z jakimi najczęściej mogą się zetknąć w trakcie swojej pracy. Dotyczy to szczególnie procedury administracyjnej i sądowo administracyjnej. Sporą grupę urzędników zarówno w administracji publicznej jak i w administracji prywatnej stanowią osoby, które mają wykształcenie inne niż prawnicze lub administracyjne (np. w wydziałach ochrony środowiska pracują inżynierowie, w Inspekcji Weterynaryjnej - weterynarze). Osoby te nie posiadają wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, co powoduje, że przy podejmowaniu czynności prawnych popełniają szereg błędów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO EGZEKUCYJNE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla:

  • osób, które zarządzają przedsiębiorstwami windykacyjnymi
  • pracowników przedsiębiorstw windykacyjnych
  • adwokatów i aplikantów adwokackich
  • radców prawnych i aplikantów radcowskich
  • doradców prawnych
  • doradców restrukturyzacyjnych
  • pracowników banków
  • pracowników oddziałów windykacyjnych przedsiębiorstw

  Atuty

  • Program studiów został przygotowany po dokonaniu analizy podstawowych problemów jakie pojawiają się w działalności windykacyjnej i zakłada wyposażenie uczestników studiów w potrzebną wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne prowadzenie windykacji. Zajęcia obejmą m.in. strategię działania firmy windykacyjnej, poszukiwanie majątku dłużnika, negocjacje windykacyjne,  modele zachowań dłużników, zasady rekrutacji pracowników do działów windykacyjnych, system wynagradzania pracowników zajmujących się windykacją, korespondencję windykacyjną.
  • Zakres tematyczny studiów obejmuje wszystkie aspekty windykacji sądowej (postępowanie rozpoznawcze, egzekucyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne) oraz pozasądowej (mediacja, arbitraż, negocjacje).
  • Program przewiduje praktyczne przedstawianie omawianych zagadnień oraz zajęcia, których celem jest ćwiczenie umiejętności potrzebnych w działalności windykacyjnej (Pisanie pism procesowych, Problemy postępowania dowodowego studium przypadków, itd.)
  • Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków: sędziów, adwokatów, komorników, co pozwoli na przedstawienie słuchaczom aktualnych problemów oraz najnowszego orzecznictwa w sprawach procesowych i egzekucyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO I ZARZĄDZANIE W SEKTORZE DÓBR LUKSUSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Poszerzając ofertę Akademii Biznesu i Prawa Mody oraz reagując na rozwój i zmiany rynku oddajemy w Państwa ręce nowy kierunek – Prawo i Zarządzanie w Sektorze Dóbr Luksusowych.

  Rynek dóbr luksusowych rozwija się dynamicznie zarówno na świecie, jak i w Polsce. Zgodnie z raportem KPMG z 2019 r. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus przez pokolenia”, grupa bogatych i bardzo bogatych konsumentów stale rośnie. Powiększa się również grupa tzw. konsumentów aspirujących.

  Najszybciej rozwijającymi się segmentami rynku dóbr luksusowych są usługi hotelarskie i spa, biżuteria oraz alkohol. Największymi natomiast segmentami rynku dóbr luksusowych w Polsce są samochody luksusowe i premium, a zaraz za nim - segment luksusowej odzieży i akcesoriów. Zgodnie z raportem KPMG, zamożni Polacy najczęściej kupują luksusowe kosmetyki, perfumy, odzież, obuwie, biżuterię i zegarki.

  Jak wynika z badań ekspertów Bain & Company, rozprzestrzenianie się koronawirusa ma olbrzymi wpływ na rynek towarów luksusowych i jest ogromnym wyzwaniem dla całej branży. Dlatego niezwykle istotne jest łagodzenie wpływu epidemii na biznes i przygotowywanie się do odbicia rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO I ZARZĄDZANIE W SEKTORZE MODY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są do osób, które na co dzień pracują w branży kreatywnej, szczególnie w segmencie odzieżowym oraz kosmetycznym oraz dla wszystkich, którzy zainteresowani są biznesem, zarządzaniem i elementami prawa w branży mody. W szczególności są one przeznaczone:

  • pracownikom sektora odzieżowego, którzy są zgłębić swoją wiedzę,
  • osobom, które zainteresowane są podjęciem pracy w branży mody oraz w branży kosmetycznej jako product manager, marketing manager, kupiec, brand manager, trend forecaster, manager ds. komunikacji,
  • osobom, które chcą działać w branży mody jako freelancer w obszarze zarządzania projektem,
  • podmiotom prowadzącym sprzedaż online, w tym również poprzez media społecznościowe,
  • osobom, które fascynują się tą branżą, a do tej pory zdobywały doświadczenie w innych sektorach,
  • przedsiębiorcom, którzy założyli lub chcą założyć firmę w branży odzieżowej,
  • osobom prowadzącym działalność w obszarze kultury oraz rozrywki, które są zainteresowane aspektami biznesowymi oraz prawnymi prowadzenia takiej działalności,
  • prawnikom chcącym obsługiwać branżę kreatywną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO LOTNICZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu prawa lotniczego stanowią odpowiedź na wypełnienie luki edukacyjnej w obszarze kształcenia podyplomowego związanego ze zmianami w zakresie:

  • rozwoju technologicznego związanego z powszechnym zastosowaniem nowych konstrukcji samolotów oraz systemów zarządzania ruchem w przestrzeni powietrznej,
  • standaryzacji przepisów, zasad oraz procedur w relacjach międzynarodowych,
  • strukturalnej i funkcjonalnej integracji wykonywania nadzoru lotniczego oraz badania wypadków lotniczych.

  Celem studiów jest uzyskanie lub pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu prawa lotniczego: krajowego, europejskiego i międzynarodowego (publicznego i prywatnego), zwłaszcza:

  • pojęcie suwerenności państw w przestrzeni powietrznej, zawieranie umów lotniczych, załączniki techniczne, wolności lotnicze,
  • odpowiedzialność za życie i zdrowie podróżnego, odpowiedzialność z tytułu opóźnienia przewozu, overbookingu, odwołania lotu,
  • warunki eksploatacji lotnisk w świetle prawa krajowego  i międzynarodowego,
  • ramy prawne systemu EASA

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W związku z rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństwa rośnie również zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu ochrony środowiska.

  Uczestnicy większości procesów inwestycyjnych oraz produkcyjnych muszą liczyć się z coraz surowszymi wymaganiami związanymi z ochroną środowiska, co z kolei generuje zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

  Znajomość podstaw prawa ochrony środowiska, w tym gospodarki obiegu zamkniętego, staje się niezbędnym elementem wykształcenia kadry menedżerskiej. Bez znajomości wymagań ochrony środowiska jak i panujących w nim trendów nie można podejmować racjonalnych decyzji biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, pracowników organów administracji podatkowej i skarbowej, pracowników firm zajmujących się obsługą obrotu podatkowego, księgowych, prawników, ekonomistów oraz przedsiębiorców. Warunkiem złożenia aplikacji jest ukończenie studiów wyższych I stopnia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę. Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Atuty dotyczące programu:

  • Studia są siódmą edycją studiów rozpoczętych w 2013 r. pod nazwą "Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym".
  • Program pozwala na skuteczne i efektywne przygotowanie do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
  • Program obejmuje zajęcia, na których zaplanowane jest rozwiązywanie zadań problemowych według zasad przewidzianych na egzaminie państwowym  (zobacz przykładowe zadania problemowe) oraz tworzenie pism i dokumentów przewidzianych przepisami Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego.
  • Program obejmuje przygotowanie dla słuchaczy ponad 1000 zadań testowych pozwalających na samodzielne weryfikowanie zdobytej wiedzy (zobacz przykładowe pytania testowe).
  • Program obejmuje blok ekonomiczny, w tym zajęcia z zakresu tworzenia planu restrukturyzacyjnego oraz warsztaty z czytania sprawozdań finansowych.
  • Program jest tworzony we współpracy z Instytutem Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością. Studenci studiów podyplomowych mogą brać udział w pracach badawczych Instytutu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO W BIZNESIE NOWYCH TECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są do osób, które mają w swojej praktyce do czynienia z prawem nowych technologii oraz osób, które chcą nabyć praktyczną wiedzę z tego zakresu, a w szczególności:

  • managerów przedsiębiorstw, w tym w szczególności z sektora retail, e-commerce, bankowości, finansów, energetyki, ochrony zdrowia, gier i programów komputerowych, obronności, a także
  • managerów przedsiębiorstw informatycznych i technologicznych świadczących usługi na rzecz podmiotów z ww. sektorów;
  • właścicieli i managerów innowacyjnych spółek technologicznych dążących do ekspansji swojej działalności (start-up);
  • osób zarządzających projektami, w szczególności w sektorze ubezpieczeń i finansów, farmaceutycznym i ochrony zdrowia, retail, energetycznym, chemicznym, IT, obronności, oprogramowania i gier komputerowych, e-commerce, w tym social mediów, marketingu internetowego, usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • pracowników instytucji publicznych i samorządowych odpowiedzialnych za obszar nowych technologii;
  • praktyków wykonujących zawody prawnicze (radcowie prawni, adwokaci);
  • prawników wewnętrznych przedsiębiorstw informatycznych i technologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROCES INWESTYCYJNO - BUDOWLANY DLA PRAWNIKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są przede wszystkim dla adwokatów i radców prawnych, którzy w ramach swojej praktyki zajmują się obsługą przedsiębiorców budowlanych bądź prowadzą spory wynikające z umowy o roboty budowlane. Studia są przeznaczone również dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz pracowników urzędów i instytucji zaangażowanych w proces budowlany.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta studiów skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, przede wszystkim dla kadry zarządzającej, praktyków Zarządzania Kapitałem Ludzkim, trenerów, doradców pracujących w organizacjach oraz przedsiębiorców prowadzących własne firmy.

  Atuty

  • ciekawie przekazana kompleksowa wiedza psychologiczna  podnosząca skuteczność zarządzania;
  • możliwość uzyskania wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze wykorzystywania coachingu w rozwoju zawodowym i osobistym;
  • doskonalenie sztuki zarządzania konfliktami przez negocjacje i mediacje;
  • wykorzystanie psychologii w marketingu organizacji, w tym w kreowaniu marki;
  • możliwość poznania profesjonalnych  narzędzi psychologicznych do badania predyspozycji osobowościowych niezbędnych w nowoczesnym doborze kadr;
  • rozwinięcie własnych umiejętności psychospołecznych, szczególnie w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz autodiagnozy własnych predyspozycji osobowościowych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • QUALITY EXCELLENCE. AUDITOR WIODĄCY ISO 9001 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dla kogo?

  • Pełnomocnicy (przedstawiciele kierownictwa) ds. systemu zarządzania jakością;
  • Managerowie jakości;
  • Kierownicy działów jakości;
  • Auditorzy wewnętrzni;
  • Pracownicy działów jakości;
  • Pracownicy działu ciągłego doskonalenia i pokrewnych;
  • Osoby zajmujące się wdrażaniem systemów zarządzania;
  • Osoby przeprowadzające audyty systemów zarządzania;
  • Osoby odpowiedzialne za proces doskonalenia systemów zarządzania;
  • Osoby tworzące dokumentację systemową;
  • Osoby pracujące w organizacjach z wdrożonym systemem zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SIX SIGMA GREEN BELT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu Six Sigma. Niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia projektów doskonalących na poziomie Green Belt.

  Dzięki Six Sigma, firma może:

  • Poprawić jakość produktów u usług
  • Układać i poprawiać skomplikowane procesy
  • Podnosić satysfakcję klienta
  • Obiektywnie podejmować decyzje zarządcze
  • Budować zaangażowanie pracowników
  • Sprawnie przeprowadzać zmiany
  • Wygenerować oszczędności

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIUM COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W trakcie interaktywnych zajęć słuchacze zostaną przygotowani do wdrażania coachingu w organizacjach, prowadzenia sesji coachingowych. Słuchacze nabędą wiedzę zgodną z kodeksem etycznym ICF, udoskonalą praktyczny warsztat, poznają szeroki wachlarz możliwości pracy coachingowej w każdym otoczeniu/środowisku, narzędzia i metody do pracy coachingowej, będą prowadzić procesy coachingowe w trakcie studiów, odbywać superwizje z certyfikowanymi coachami.  Absolwenci nabędą wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, nabędą  wysokorozwinięte kompetencje interpersonalne, umiejętność wspierania zmian u klienta.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych jako specjalistów i konsultantów ds. zamówień publicznych. W odróżnieniu od dotychczas prowadzonych w tym zakresie studiów w Polsce, które poprzestają jedynie na zagadnieniach teoretycznych - mają one duży walor praktyczny poprzez położenie nacisku na praktyczną wiedzę przydatną zawodowo dzięki zastosowaniu najnowszych metod dydaktycznych jak i ukazanie zamówień publicznych przez pryzmat wielu dziedzin.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program  przeznaczony jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), w szczególności pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami, kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

  Stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 12 czerwca 2014 r.  r. w sprawie minimalnych wymogów programowych  i ustawy o gospodarce nieruchomościami uzależniającej  uzyskanie licencji na wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego od ukończenia studiów podyplomowych z programem określonym w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra,  program ten  został uwzględniony w treściach kształcenia programu Wycena nieruchomości.Programy zajęć są tak skonstruowane, aby było możliwe jednoczesne ukończenie  dodatkowo Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami , a  program pierwszego semestru  jest wspólny dla wszystkich trzech grup.Tylko zawód Rzeczoznawcy Majątkowego wymaga nadal licencji wydawanej przez Ministra po ukończeniu Studiów Podyplomowych i odbyciu praktyki.Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa, zarządzania i ekonomii, w tym wiedzy z zakresu prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii, przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze wyceny nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W LOTNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do: 

  • kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za SMS oraz wszystkich pracowników przedsiębiorstw lotniczych, w tym portów lotniczych, lotnisk aeroklubowych i prywatnych, przewoźników lotniczych, ośrodków szkoleniowych
  • wszystkich osób zainteresowanych problematyką zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie

  Studia z SMS są unikalnym programem zrzeszającym pasjonatów lotnictwa zainteresowanych problematyka zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. Założeniem organizatorów studiów jest stworzenie słuchaczom warunków, które pozwolą w przystępnej formie (większość wykładów wzbogacona prezentacją multimedialną) i w niewielkiej grupie na żywy udział w prowadzonych zajęciach, poprzez zapewnienie możliwości zadawania pytań, czy też prowadzenia dyskusji z wykładowcą i innymi uczestnikami Studiów. Celowi temu ma służyć wprowadzenie limitu miejsc (60) oraz wprowadzenie zajęć warsztatowych w kameralnych grupach, w czasie których będzie można konsultować konkretne problemy praktyczne i prowadzić studium przypadków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dla kogo?

  Adresatami studiów podyplomowych mogą być:

  • wyłącznie absolwenci wyższych studiów  (magisterskich lub licencjackich), w szczególności  kierunków takich jak: prawo, socjologia, ekonomia, zarządzanie,
  • pracownicy  firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami  prywatnymi, komunalnymi lub spółdzielczymi,
  • kandydaci na zarządców nieruchomości

  Atuty

  • możliwość równoległej realizacji studiów podyplomowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub/i Wycena nieruchomości z 40% zniżką w czesnym na drugi i trzeci, tańszy kierunek
  • uzyskanie tytułu zarządcy nieruchomości Polskie Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN)
  • wykładowcami są uznani eksperci rynku nieruchomościami

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Osoby pracujące w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowiskach związanych z zarządzaniem operacyjnym i strategicznym oraz produkcją. Studia kierowane są do:

  • specjalistów WCM;
  • osób pracujących w działach utrzymania ruchu;
  • osób zajmujących się produkcją.

  Wszystkie studia LUQAM realizowane są w 100% przez praktyków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W SEKTORZE FARMACEUTYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe są kierowane do kadry menedżerskiej sektora farmaceutycznego i medycznego oraz osób, które chcą pogłębić swoja wiedzę w obszarach objętych zakresem studiów podyplomowych

  Atuty

  • Jedyne na polskim rynku studia z unikatowym, kompleksowym programem obejmującym problematykę zarządzania projektami we wszystkich kluczowych obszarach biznesu farmaceutycznego.
  • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków, w tym wybitnych klinicystów i badaczy, uznanych prawników, byłych dyrektorów instytucji odpowiedzialnych za kreowanie polityki lekowej państwa, zarządzanie koszykiem świadczeń gwarantowanych i finansowanie ochrony zdrowia.
  • Program realizowany we współpracy z renomowaną kancelarią prawną Domański-Zakrzewski-Palinka.
  • Zajęcia nastawione na przekazanie sprawdzonych i skutecznych rozwiązań dla biznesu.
  • Unikatowa możliwość doskonalenia umiejętności niezbędnych dla wypracowania nowoczesnych rozwiązań dla organizacji w toku zajęć o charakterze praktycznym (warsztatowym), w trakcie których uczestnicy poznają najciekawsze rynkowe case studies.
  • Szczegółowe zapoznanie uczestników programu ze stosowanymi w Europie mechanizmami regulacji cen leków i instrumentów podziału ryzyka oraz światowymi trendami w zakresie krytycznej oceny wartości innowacyjnego produktu leczniczego.
  • Program kierowany jest w szczególności do osób wiążących swoje plany zawodowe z wyższymi stanowiskami menedżerskimi w przemyśle farmaceutycznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry kierowniczej, w tym menedżerów ds. personalnych w przedsiębiorstwach i innego rodzaju organizacjach. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności we wszystkich obszarach procesu kadrowego, kreowania polityki personalnej organizacji w wymiarze strategicznym i taktycznym, badania kompetencji zawodowych, w tym predyspozycji osobowościowych do zawodu, konstruowania systemów zarządzania kompetencjami zawodowymi i talentami pracowników. Dowiedzą się, jak budować relacje zawodowe między kobietami i mężczyznami z uwzględnieniem specyfiki obu płci. Odbędą sesję coachingową, nauczą się wykorzystywać coaching w swojej pracy zawodowej. Szczególny nacisk kładziemy także na wiedzę z prawa pracy, którą traktujemy jako kluczową dla zarządzania ludźmi w organizacjach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Opinie (0)


PODYPLOMOWE