• ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Poznaniu - Politechnika Poznańska - kierunek studiów energetyka

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie naukami technicznymi i nowymi technologiami
  • predyspozycje do nauk ścisłych
  • umiejętność pracy w zespołach
  • kreatywność

  Kariera po studiach:

  • inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych (w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsię­biorstwach energetyki odnawialnej),
  • specjaliści w zakresie sterowania i automatyki systemów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych),
  • projektanci urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie i elektro­ciepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), turbiny (cieplne, wodne, wiatrowe), wymienniki ciepła, kotły, systemy diagnostyczne, systemy sterowania i automatyzacji),
  • pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, firm doradczych i instytucji nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego,
  • praca w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w spółkach dystrybucyjnych, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne,

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Cieplna energetyka przemysłowa
  • Elektroenergetyka
  • Ekologiczne źródła energii elektrycznej
  • Energetyka jądrowa
  • Zrównoważony rozwój energetyki

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Cieplna energetyka przemysłowa
  • Elektroenergetyka
  • Ekologiczne źródła energii elektrycznej
  • Energetyka jądrowa
  • Zrównoważony rozwój energetyki

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Cieplna energetyka przemysłowa
  • Elektroenergetyka
  • Ekologiczne źródła energii elektrycznej
  • Energetyka jądrowa
  • Zrównoważony rozwój energetyki

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Cieplna energetyka przemysłowa
  • Elektroenergetyka
  • Ekologiczne źródła energii elektrycznej
  • Energetyka jądrowa
  • Zrównoważony rozwój energetyki

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz na studia stacjonarne wynik egzaminu wstępnego, a na studia niestacjonarne średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier magister inżynier

  Studia w Poznaniu - Politechnika Poznańska - kierunek studiów energetyka przemysłowa i odnawialna

  Predyspozycje kandydata:

  • posiadanie wykształcenia w kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Konstrukcja i Eksploatacja Środków Transportu, Energetyka, Transport, Inżynieria Środowiska – ukończony I stopień studiów ( tytuł zawodowy - inżynier)
  • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
  • zainteresowanie specjalizacją zawodową

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach z branży energetycznej
  • samodzielna działalność zawodowa
  • możliwość kontynuacji wykształcenia na studiach trzeciego stopnia
  • kadra kierownicza i specjaliści w elektrowniach i elektrociepłowniach
  • technolodzy i konstruktorzy w firmach projektowych związanych z branżą energetyczną
  • konstruktorzy układów OZE
  • inżynierowie utrzymania produkcji
  • pracownicy branży B+R (przemysł energetyczny)
  • specjaliści w firmach związanych z produkcją i transportem paliw

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Energetyka cieplna i odnawialna
  • Technologie gazowe i energetyka odnawialna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Energetyka cieplna i odnawialna
  • Technologie gazowe i energetyka odnawialna

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz na studia stacjonarne wynik egzaminu wstępnego, a na studia niestacjonarne średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA LOTNICZA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Poznaniu - Politechnika Poznańska - kierunek studiów inżynieria lotnicza

  Predyspozycje kandydata:

  • Zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
  • Predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych
  • Techniczny zmysł i wyobraźnia
  • Zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami

  Kariera po studiach:

  • Zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
  • Zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
  • Praca w przedsiębiorstwach transportu lotniczego
  • Zatrudnienie w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej
  • Zatrudnienie w polskich i międzynarodowych jednostkach związanych z ruchem lotniczym

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pilotaż statków powietrznych
  • Silniki lotnicze i płatowce

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria lotnicza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Poznaniu - Politechnika Poznańska - kierunek studiów inżynieria środowiska

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, fizyka, chemia, informatyka)
  • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych

  Profile dyplomowania:

  • zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
  • zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach z branży gazowniczej, w firmach zajmujących się wykonawstwem i eksploatacją, projektowaniem systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, zagospodarowaniem odpadów
  • samodzielna działalność zawodowa
  • mozliwość kontynuacji wykształcenia na studiach drugiego stopnia

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
  • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
  • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz na studia stacjonarne wynik egzaminu wstępnego, a na studia niestacjonarne średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

Opinie (0)