ul. Augustyna Kośnego 72

45-372 Opole 

Tel.: 77 401 94 44, 77 401 94 48

opole@wsb.wroclaw.pl

ul. Augustyna Kośnego 72

45-372 Opole 

Tel.: 77 401 94 44, 77 401 94 48

opole@wsb.wroclaw.pl

 • ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jedną z najważniejszych sfer życia, a przede wszystkim fundamentem sprawnie funkcjonującego państwa jest administracja – rozumiana jako zespół organów administracyjnych i obsługujących je urzędów, powołanych do praktycznego realizowania zadań państwa. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AGILE – ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W obecnych czasach, aby sprostać wymaganiom niezwykle konkurencyjnego rynku, należy szybko reagować na pojawiające się zmiany i wytwarzać produkty, które zapewnią konkurencyjność i przyniosą oczekiwany zysk. Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami to studia praktyczne, dzięki którym nauczysz się, jak pracować ze zmotywowanymi, odpowiedzialnymi zespołami wytwarzającymi produkty, które dają klientowi jak największą wartość biznesową i konkurencyjność na rynku.

  Podczas studiów dowiesz się również, co w praktyce oznacza Agile, Scrum, Kanban, Lean oraz poznasz narzędzia zwiększające efektywność komunikacji, zrozumienia i ustalania wymagań klienta.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA MENEDŻERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wobec współczesnych menedżerów stawiane są coraz wyższe wymagania we wszystkich organizacjach. Obok kwalifikacji zawodowych coraz większego znaczenia nabierają kwalifikacje osobowościowe – indywidualne i zespołowe, a także umiejętność całościowego postrzegania, analizy i kojarzenia różnych problemów firmy. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA ROZWOJU OSOBISTEGO I KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W piramidzie potrzeb Maslowa „Rozwój osobisty” jest na najwyższym poziomie piramidy. To ten etap gdy możesz pozwolić sobie na analizę tego, czego potrzebujesz do samorealizacji. Przy tworzeniu tego kierunku to była pierwsza część naszej misji - zaczęliśmy od Rozwoju. Drugim ważnym elementem w rozwoju jest Uważność i poszukiwanie balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym. To właśnie ten obszar, którym chcieliśmy się zająć.

  Trzecim elementem łączącym całość jest holistyczne podejście. Nie można niczego budować bez spojrzenia na człowieka jako całość, na jego siły i jego słabości. Te elementy zawarliśmy w całej koncepcji programu studiów i tak powstała Akademia Rozwoju Osobistego i Kariery, którą tworzą absolutni fascynaci i specjaliści w swoich dziedzinach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ IT W CHMURACH OBLICZENIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Chmura obliczeniowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych. Możliwości, jakie zapewnia, sprawiają, że działy IT, coraz częściej zwracają się ku rozwiązaniom budowanym w oparciu o chmurę obliczeniową. Dlatego też popyt na specjalistów potrafiących budować rozwiązania IT w chmurze obliczeniowej jest coraz większy.

  Zakres przedmiotów na kierunku architekt rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej obejmuje wiedzę potrzebną do skutecznego przejścia procedury certyfikacji w obszarze budowania architektury, wdrażania i utrzymania rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej Microsoft.  Po ukończeniu studiów możesz wejść na rynek pracy z kwalifikacjami zawodowymi udokumentowanymi międzynarodowymi certyfikatami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z literą prawa, aby zostać specjalistą z zakresu BHP, należy ukończyć studia wyższe lub studia podyplomowe obejmujące tę tematykę. Szerokie spektrum zagadnień pozwala na aktywne uczestnictwo w zajęciach, bez względu na stopień znajomości tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Z ELEMENTAMI AUDYTOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia te dostarczają obszernej wiedzy i przygotowują Uczestnika do fachowego zaplanowania zasad bezpieczeństwa informacji w jednostce oraz na tej podstawie opracowania dokumentacji celem jej wdrożenia i zabezpieczenia jednostki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BRANDING & CONTENT MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branding jest obecnie jednym z najważniejszych aspektów marketingu. Na rynku wzrasta różnorodność ciekawych produktów i usług , a innowacyjne rozwiązania są natychmiast kopiowane. Utrzymuje się tendencja do obniżania cen, która utrudnia konkurowanie. Marki jednak nie da się skopiować. Silne marki nie muszą też konkurować ze wszystkimi o wszystko i mogą sobie pozwolić na prowadzenie odważnej polityki cenowej. Dlatego współczesny marketing to rywalizacja marek.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BUSINESS INTELLIGENCE & INFORMATION MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dzisiejszym świecie informacja to potęga. Prawdziwa moc pochodzi z posiadania odpowiedniej ilości informacji, przetwarzanych przez odpowiednich ludzi, w odpowiednim czasie i w odpowiedniej formie. Prawidłowe zarządzanie procesami gromadzenia informacji, ich oceny, przetwarzania, dystrybucji, interpretowania i decydowania, pozwolą na wyróżnienie zwycięzców od reszty na konkurencyjnym rynku.

  Kierunek Business Intelligence & Information Management został zaprojektowany, aby wykształcić profesjonalnych specjalistów zarządzania informacjami w Business Intelligence na czas ciągłego rozwoju technologii i zachowań organizacyjnych w okresie stresu i zmian.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest skoncentrowany  na praktyczności  zastosowania metod coachingowych jako skutecznego narzędzia rozwoju kapitału ludzkiego. Dzięki modułom praktycznych ćwiczeń, symulacji  i odniesieniom do praktyki zarządzania uczestnicy mają gwarancję przećwiczenia sprawdzonych i skutecznych metod coachingowych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIETETYKA SPORTOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Efektywna edukacja dzieci i młodzieży, rosnąca wciąż świadomość zdrowotna społeczeństwa oraz rozwój masowego sportu wpływają na zwiększenie zapotrzebowania na wyspecjalizowaną kadrę wspierającą wszystkie obszary w aktywnym uprawianiu sportu, otwartą na potrzeby osób podejmujących aktywność fizyczną o różnym stopniu zaawansowania.

  Studia podyplomowe „Dietetyka sportowa” adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem najnowszej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu poradnictwa żywieniowego oraz wspomagania dietetycznego w sporcie i rekreacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego w procesie jego tworzenia oraz stosowania. Zakres przedmiotowy obejmuje regulacje materialnego prawa podatkowego, jak i przepisy postępowania podatkowego oraz sądowo administracyjnego. Zajęcia realizowane są przez praktyków, pracowników administracji skarbowej, jak również  doradców podatkowych, dzięki czemu przekazujemy wiedzę opartą na doświadczeniu zawodowym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ WE WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kształcą umiejętność zastosowania elementów integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem wymagającym wczesnej interwencji terapeutycznej i wspomagania rozwoju. Podniesie to zarówno efektywność działań wspomagających jaki i urozmaici oraz uatrakcyjni zajęcia terapeutyczne czy korekcyjne prowadzone z dzieckiem z SPE do podjęcia nauki i na początkowym etapie kształcenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek pracy jest tworem żywym i ciągle rozwijającym się. W obecnej dobie niskiego bezrobocia i niedoborów kadrowych koniecznością stało się wydzielenie eksperckich ścieżek w obszarze HR. Jedną z takich specjalizacji jest employer branding i rekrutacja.

  Połączyliśmy oba zagadnienia, ponieważ rekrutacja jest spójną częścią szerszej strategii employer brandingowej, a zarazem jedną z najważniejszych potrzeb „biznesu”, jedynego i najważniejszego klienta rekruterów. W centrum zainteresowania będziemy stawiać potrzeby biznesowe oraz potrzeby kandydatów, jak najlepszą jakość ich realizacji. Z tego powodu często będziemy odwoływać się do szeroko rozumianego UX.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HEADHUNTER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Poszukiwania pracowników wysoko wykwalifikowanych wymaga od osób zajmujących się rekrutacją szerokiej wiedzy o rynku pracy, wiedzy biznesowej oraz niezwykłych umiejętności interpersonalnych. Podczas studiów Headhunter zdobędziesz umiejętności potrzebne do prowadzenia projektów executive search, w tym m.in.: umiejętnego doboru kandydatów do organizacji, przekonania do podjęcia współpracy osoby, które nie poszukują aktywnie pracy, budowania relacji z kandydatami opartych na zaufaniu i wzajemnych korzyściach. Nauczysz się również pisać atrakcyjne oferty o pracę i prowadzić kwalifikacyjne rozmowy telefoniczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu zaznajomienie z nowościami wynikającymi z wprowadzanych zmian w przepisach związanych z danymi osobowymi, powołaniem funkcji Inspektora Danych Osobowych oraz audytowanie procesu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem  Informacji. Ponadto przygotujemy uczestników do samodzielnego wdrożenia w instytucjach i firmach zasad bezpieczeństwa informacji oraz ich audytowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Inteligencja emocjonalna staje się kluczową kompetencją na wszystkich stanowiskach, nieodzowną w realizacji celów. Dzięki studiom otrzymasz do ręki znakomite narzędzie – Dialog Motywujący! Zapotrzebowanie na nowoczesne kompetencje, takie jak: komunikacja, samoświadomość, motywacja, kontrola emocji w ciągu najbliższych 5 lat będzie do sześciu razy większe. Nie daj się wyprzedzić!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Osiągnięcie wielowymiarowego sukcesu rynkowego zależy w dużej mierze od wiedzy i praktycznych umiejętności ludzi tworzących daną strukturę. Wybierając kierunek “Kadry i płace” słuchacze zdobędą poszukiwane i cenione kompetencje w zakresie samodzielnego wykonywania zadań z wiązanych z rekrutacją, prowadzeniem spraw pracowniczych oraz praktycznym stosowaniem prawa pracy bez względu na wielkość organizacji w jakiej pracują lub będą pracować Ukończenie tego kierunku to dobra inwestycja w wykształcenie kierunkująca własną przyszłość. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KSIĘGOWOŚĆ I PŁACE W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Prowadzenie działalności gospodarczej powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych. Dodatkowo niemalże w każdym przedsiębiorstwie istnieje potrzeba rozliczania pracowników lub zleceniobiorców. Poprawne przygotowanie dokumentacji według wymogów prawa bilansowego oraz podatkowego to tylko niektóre zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków w tej dziedzinie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czy możliwe jest takie kierowanie przedsiębiorstwem, by każdy z pracowników świadomie przyczyniał się do budowania przewagi konkurencyjnej? Tak – przekierowując firmę na tory strategii lean management. Współczesne podejście lean to obejmująca całą organizację strategia, a nie wdrażanie narzędzi. To włączenie wszystkich procesów i szczebli w przemyślane eliminowanie marnotrawstw. To zmiana postaw liderów i pracowników.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LEARNING & DEVELOPMENT W CYFROWYM ŚWIECIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Learning & Development w cyfrowym świecie mają na celu wyposażenie uczestników w wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do swobodnego poruszania się w świecie szkoleń i rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Program studiów obejmuje przygotowanie uczestników do realizacji całych projektów wdrożeń metod rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem technologii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA PRODUKCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zastanawiasz się, dlaczego od momentu zamówienia nowego samochodu do jego dostarczenia mijają miesiące, a rzeczywisty czas produkcji to zaledwie kilka dni? Na to i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź na studiach podyplomowych z zakresu logistyki. Gwarantujemy naukę z praktykami, wskazując najnowsze kierunki zarządzania. Pokażemy największe błędy w firmach produkcyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGORYTMIKA W PRACY PEDAGOGICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Logorytmika jest uznaną metodą w pracy z dziećmi przedszkolnymi, wczesnoszkonymi, z zaburzeniami, z niepełnosprawnościami. Podczas zajęć nauczysz się pracować metodami ściśle zintegrowanymi z rytmizowanym mówieniem, ruchem, oddychaniem, śpiewem oraz grą na instrumentach. Będziesz umiał przeprowadzić zajęcia pełne emocjonalnego, muzycznego i ruchowego zaangażowania dzieci, jednocześnie rozwijając ich mowę.

  Studia mają charakter doskonalący. Prowadzone będą w formie praktycznej, ćwiczeniowej i zapewnią profesjonale przygotowanie do pracy z dziećmi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MARKETING KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas zajęć z praktykami pracującymi w lub dla instytucji kultury poznasz najlepsze praktyki komunikacji marketingowej. Nauczysz się, w jaki sposób odczytywać i interpretować dane wynikające z działań w Internecie oraz zobaczysz, że najciekawsze akcje promocyjne i eventy nie zawsze miały za sobą milionowe budżety - liczy się przede wszystkim pomysł.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora, poprzez uzyskanie wpisu na listę stałych mediatorów sądowych na terenie całego kraju, jak również do wprowadzania procedur rozwiązywania konfliktów w biznesie i w organizacji (komisje antymobbingowe). Program jest zgodny z kwalifikacją rynkową z mediacji oraz daje możliwość uzyskania jedynej na polskim rynku certyfikacji VCC (Vocational Competence Certificate) z modułu mediacje sądowe i pozasądowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENADŻER DS. EKSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie ekspansji zagranicznej. Studia dostarczą wiedzy potrzebnej do analizy rynków zagranicznych, opracowania strategii marketingowych na rynkach eksportowych, a także zapoznają ze sposobami realizacji transakcji w handlu zagranicznym, formami finansowania i rozliczeń. Absolwenci zdobędą także umiejętności podstaw prowadzenia negocjacji i zawierania umów handlowych oraz wypełniania dokumentów handlowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER CSR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z filozofią CSR rozwój przedsiębiorstwa to nie tylko dbałość o projekty, ich jakość i wyniki finansowe. To również odpowiedzialność, jaką wywierają jego działania na atmosferę pracy, relacje z kontrahentami i środowisko. CSR to otwarcie się na szersze aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności i wspieranie zgłaszanych przez nich inicjatyw.

  Jeśli lubisz pracować z ludźmi, angażują Cię akcje społeczne i chciałbyś  realizować projekty, które realnie wpływają na jakość życia innych -  ten kierunek jest dla Ciebie! Świadomi liderzy są w stanie poprowadzić  przedsiębiorstwa w kierunku społecznie odpowiedzialnego biznesu, gdzie człowiek i środowisko są równie ważne jak rozwój organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER KAPITAŁU LUDZKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek gwarantuje poznanie praktycznych aspektów pracy menadżera HR w kontekście aktualnych wyzwań stojących przed organizacjami. Program umożliwia spojrzenie z wielu perspektyw (społecznej, prawnej, finansowej) na zagadnienia zarządzania kapitałem ludzkim.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MINDFULNESS - UNIWERSALNA METODA ROZWOJU KOMPETENCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mindfulness, czyli uważność to kompetencja, która pozwoli optymalnie rozwinąć Twój potencjał, pogłębić świadomość oraz zwiększyć efektywność zawodową i osobistą. Dzięki treningowi utrzymywania uwagi w chwili obecnej poprawisz swój dobrostan psychiczny i fizyczny, koncentrację uwagi oraz życzliwość dla siebie i innych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PLANOWANIE PRODUKCJI – NOWOCZESNE NARZĘDZIA: SAP, SIMATIC IT PREACTOR APS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kładą nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne tworzenie planów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych APS. Podczas studiów zdobędziesz praktyczną wiedzę o planowaniu produkcji w systemach SAP S/4 HANA i Siemens Opcenter APS oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne do pełnienia roli planisty. Dodatkowo nauczysz się zaawansowanej obsługi systemu SAP w zakresie planowania produkcji oraz systemu Siemens Opcenter APS w zakresie harmonogramowania produkcji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe, które pozwalają uzyskać kompetencje wymagane w pracy nauczyciela w szkołach i placówkach oświatowych. Wyposażą uczestników w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia zajęć na wszystkich etapach edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychodietetyka jest stosunkowo nową dziedziną, łączącą osiągnięcia naukowe dietetyki oraz psychologii. Studia na tym kierunku mają na celu m.in.: interdyscyplinarne, medyczne i psychologiczne podejście do problematyki odżywiania zarówno u osób zdrowych, jak i wymagających specjalnych diet, nabycie umiejętności kompleksowej oceny pacjenta czy omówienie patogenezy, etiologii najczęstszych problemów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od początku istnienia reklamy stosujemy pewne taktyki i praktyki komunikacyjne. Część z nich nie działa, część działa, ale czy wiemy dlaczego tak się dzieje? Jakie mechanizmy sprawiają, że od produktu A wolimy produkt B? Dlaczego odbiorcy z chęcią słuchają jednej marki, a drugiej nie lubią? 

  Podstawą jest bardzo dobre poznanie współczesnego konsumenta, ponieważ to z nim rozmawia nasza marka. Jak prowadzić rozmowę, byśmy doszli w tej podróży do wspólnego celu? Nauczymy Cię tego na studiach podyplomowych Psychologia reklamy i komunikacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rachunkowość jest międzynarodowym językiem biznesu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem wszystkich spółek kapitałowych oraz spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Dodatkowo pozostałe spółki muszą prowadzić księgowość według ustawy o rachunkowości po przekroczeniu progu przychodów ze sprzedaży 2 000 000 euro. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SAP S/4 HANA - NOWOCZESNY SYSTEM ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze nauczą się wspomagać biznes w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA, inteligentnemu pakietowi ERP stworzonemu z myślą o przetwarzaniu in-memory. SAP S/4 HANA to podstawa cyfrowa, która łączy przedsiębiorstwo z klientami, sieciami biznesowymi, Internetem Rzeczy, Big Data i nie tylko. Jeśli chcesz wykorzystać swoje atuty, naucz się kontrolować i zarządzać przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4HANA i wykorzystaj możliwości, jakie daje technologia IT na świetnie rozwijającym się rynku pracy w Polsce. Studia są nowością w naszym kraju.

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystania systemu SAP S/4 HANA jako narzędzia pracy na stanowiskach użytkownika kluczowego odpowiedzialnego za SAP czy konsultanta wspierającego system SAP w firmie. Atutem będzie posiadanie wiedzy z zakresu procesów biznesowych dostępnych w systemie SAP R3 ECC.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE HANDLOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dynamika zmian widoczna na rynkach globalnych powoduje, że znikają stare, a wciąż pojawiają się nowe przestrzenie rynkowe. Dobry menedżer to dobry gracz rynkowy, który potrafi w nie wejść, umiejętnie wykorzystać szanse i skutecznie unikać negatywnych trendów. Jest przygotowany do zarządzania firmą w warunkach de, jak i koniunktury.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Transport to układ krwionośny gospodarki. Tylko od jego sprawności zależy czy wymarzone rzeczy dotrą do nas w odpowiednim terminie. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy charakterze osoby zarządzającej transportem z wymaganymi uprawnieniami w postaci Certyfikatów Kompetencji Zawodowych na przewóz rzeczy i Certyfikatu Kompetencji Zawodowych na przewóz osób. Program pozwala na zapoznanie się ze wszystkim procesami prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRENER UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jeśli lubisz i chcesz dzielić się z innymi wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym z Twojej specjalizacji, my nauczymy Cię, jak szkolić, wykorzystując dynamikę procesu grupowego. Prawdziwe trenerstwo to uczenie poprzez doświadczanie, przeżywanie emocji, inspirowanie do zmiany w obszarze wiedzy, umiejętności i motywacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W wielu firmach dużą wagę przywiązuje się głównie do sprzedaży, produkcji i zakupów. Wyniki biznesowe natomiast nieodłącznie powiązane są z płynnością finansową i skutecznymi działaniami windykacyjnymi. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i zostaniesz przygotowany do profesjonalnego, dostosowanego do obecnych realiów gospodarczych zarządzania wierzytelnościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są pierwszym krokiem do zdobycia uprawnień rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości. Po ich odbyciu absolwenci mogą podjąć wymaganą prawem praktykę, aby następnie przystąpić do państwowego egzaminu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zdobądź lub zaktualizuj wiedzę z zakresu zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem procesu elektronizacji. Udział w studiach to w szczególności nauka sprawnego i efektywnego przeprowadzania procedur związanych z wydatkowaniem środków publicznych, w tym unijnych a także przygotowywanie, składanie i ocena ofert.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE E-BIZNESEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają praktyczne poznanie zasad zarządzania e-biznesem, począwszy od zbudowania strategii aż do poziomu działań pozwalających weryfikować procesy biznesowe i ich skuteczność w wirtualnej przestrzeni biznesowej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, takich jak: spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, fundacje. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jak pokazuje obecna sytuacja na świecie, ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej podatnych i wrażliwych na kryzys branż. Mamy tutaj do czynienia ze zdrowiem i życiem ludzkim, dlatego podmioty lecznicze nie są w stanie same przygotować się na nagłe i nieoczekiwane sytuacje kryzysowe.

  Chodzi tutaj o takie kryzysy jak: fatalny w skutkach błąd lekarza, awarię sprzętu ratującego życie, zwolnienia i strajk pracowników czy o niezadowolonych z obsługi pacjentów. Celem studiów jest przygotowanie i wykształcenie kadry menedżerskiej do efektywnej działalności zawodowej, aby w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej w sposób bezpieczny dla wszystkich interesariuszy tych jednostek.

  Dowiedz się wiecej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami nowoczesnego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Tematyka zajęć obejmuje  przegląd zadań stojących przed menedżerem odpowiedzialnym za pracowników w organizacji oraz wypracowanie przez słuchaczy indywidualnych rozwiązań personalnych dla ich firm z uwzględnieniem najnowszych trendów, doświadczeń i  wyników badań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Opinie (0)


PODYPLOMOWE