• KIERUNEK LEKARSKI

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 6 lat 6 lat
  tytuł zawodowy: lekarz lekarz

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo przygotowują do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji zawodowych pielęgniarki/pielęgniarza. Obejmują one: świadczenia opieki zdrowotnej, zarządzanie opieką zdrowotną, promocję i edukację zdrowotną, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej oraz rozwój praktyki pielęgniarskiej i krytycznego myślenia.

  Celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania zawodu poprzez wyposażenie ich w potrzebne do tego wiedzę, umiejętności i kompetencje.

  Odbywa się to między innymi poprzez:

  • przekazanie wiedzy zawodowej,
  • umożliwienie praktycznego opanowania metod, środków i form działalności zawodowej,
  • rozwijanie zainteresowań, związanych z zawodem oraz zdolności potrzebnych do wykonywania zawodu,
  • kształtowanie postaw, które są społecznie oczekiwane i akceptowane,
  • formowanie świadomości nieustannego doskonalenia zawodowego, przede wszystkim przez samokształcenie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Opinie (2)

Studentka Ocena odpowiedz

Garść suchych faktów o WMCM Od 2019 roku (niecałe dwa lata) Wydział Medyczny miał: 4 Dziekanów 3 kierowników kierunku lekarskiego 3 kierowników pielęgniarstwa obsada dziekanatu zmienia się co kwartał zaczęli pielęgniarstwo w języku angielskim już nie ma naborów chcą otwierać kolejene kierunki medyczne plan nauczania dla pielęgniarstwa i lekarskiego został już zmieniony i to chyba nie jest ostatnie słowo w tym zakresie plan zajęć ulega wielu zmianom w ciągu roku nauczyciele przychodzą i odchodzą czy leci z nami pilot?

Akb Ocena odpowiedz

Super