• AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa
  Absolwent potrafi:
  • tworzyć programy proceduralne i obiektowe; potrafi wykorzystywać sieci komputerowe i telekomunikacyjne; potrafi opracowywać i wykorzystywać bazy danych;
  • zbadać i ocenić stabilność układów automatyki, projektować prosty układ regulacji metodami częstotliwościowymi, dobrać nastawy regulatora PID oraz projektować manipulatory i roboty zbudowane ze standardowych podzespołów, projektować oraz zaimplementować układ sterowania robotem;
  • zaprojektować proste układy elektroniczne przeznaczone do zastosowania w urządzeniach automatyki i robotyki, umie projektować ciągłe i dyskretne układy regulacji procesami ciągłymi ze sprzężeniem od wyjścia lub zmiennych stanu.

  Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa przemysłowe np.: huty, elektrownie i elektrociepłownie;
  • przedsiębiorstwa produkcyjne: przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy, spożywczy;
  • przedsiębiorstwa z branży IT i innych wysoko rozwiniętych technologii;
  • jednostki związane z projektowaniem badaniem i wdrażaniem systemów automatyki i robotyki

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyka
  • Robotyka
  • Informatyka przemysłowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Informatyka przemysłowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Automatyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów inżynieria biomedyczna

  Absolwent potrafi:

  • wykorzystać poznane metody do analizy działania prostych układów elektromedycznych i prostych systemów biomechanicznych;
  • posłużyć się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów urządzenia/systemu elektromedycznego i systemu biomechanicznego oraz sensorów stosowanych w inżynierii biomedycznej;
  • dobrać metodę obrazowania medycznego do obrazowania struktury i funkcji; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do przeprowadzenia podstawowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną;
  • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne;
  • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną;
  • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Aparatura medyczna
  • Informatyka biomedyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Aparatura medyczna
  • Informatyka biomedyczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów mechatronics

  Absolwent potrafi:

  • zaplanować, przeprowadzić i przeanalizować eksperymenty dotyczące wyznaczania wielkości mechanicznych i elektrycznych charakterystycznych dla urządzeń mechatronicznych;
  • zaprojektować zespoły mechaniczne urządzenia z wykorzystaniem właściwie dobranych narzędzi programowych; potrafi dobrać czujniki do zastosowania w projektowanym urządzeniu mechatronicznym; umie zastosować technikę optoelektroniczną w projektowanych urządzeniach i podczas ich badań;
  • opracować specyfikację prostego urządzenia mechanicznego, układu elektronicznego i urządzenia mechatronicznego z uwzględnieniem ich funkcji;
  • zaprojektować algorytm sterowania urządzenia mechatronicznego, w szczególności realizowany w technice mikroprocesorowej.

  Perspektywy zawodowe

  • działy utrzymania ruchu i jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
  • biura konstrukcyjno-projektowe;
  • przedstawicielstwa międzynarodowych koncernów produkujących sprzęt precyzyjny.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Photonics engineering
  • Mechatronic devices and systems

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mechatronic devices and systems

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronics brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów mechatronika
  Program studiów przygotowuje do projektowania i badania urządzeń mechatronicznych, jak również rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-badawczo-konstrukcyjnych. Pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy na temat metod i narzędzi projektowania komputerowego, sterowania mikroprocesorowego, napędów i urządzeń wykonawczych oraz sensoryki urządzeń.
  Absolwent potrafi:
  • Zaplanować i przeprowadzić eksperymenty (pomiary i symulacje komputerowe) dotyczące wyznaczania wielkości mechanicznych i elektrycznych charakterystycznych dla urządzeń mechatronicznych; Umie przeprowadzić analizę wyników przeprowadzonych eksperymentów fizycznych lub symulacyjnych i przedstawić ich wyniki w formie liczbowej i graficznej, wyciągając właściwe wnioski
  • Zaprojektować zespoły mechaniczne urządzenia z wykorzystaniem właściwie dobranych narzędzi programowych; potrafi dobrać czujniki do zastosowania w projektowanym urządzeniu mechatronicznym; umie zastosować technikę optoelektroniczną w projektowanych urządzeniach i podczas ich badań
  • Opracować specyfikację prostego urządzenia mechanicznego, układu elektronicznego i urządzenia mechatronicznego z uwzględnieniem ich funkcji; potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi w procesie projektowania, eksploatacji i badań urządzenia mechatronicznego; potrafi dobrać techniki wytwarzania komponentów projektowanego urządzenia mechatronicznego
  • Dokonać analizy sygnałów stosując odpowiednie narzędzia programowe; potrafi zaprojektować układy regulacji analogowej i cyfrowej o typowej strukturze; potrafi zaprojektować algorytm sterowania urządzenia mechatronicznego, w szczególności realizowany w technice mikroprocesorowej
  Perspektywy zawodowe:
  • Działy utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Działy kontroli jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Biura konstrukcyjno-projektowe.
  • Przedstawicielstwa międzynarodowych koncernów produkujących sprzęt precyzyjny

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektroniczne systemy pomiarowe
  • Inżynieria fotoniczna
  • Mikrotechnologie i nanotechnologie
  • Mikromechanika
  • Techniki multimedialne
  • Współrzędnościowe systemy pomiarowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)