• GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE (GOVERNANCE)

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia na tym kierunku dostarczają wiedzy i rozwijają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w międzynarodowym środowisku biznesowym i finansowym. Absolwenci rozumieją globalną dynamikę handlu i rynków kształtowaną przez siły globalizacji oraz umieją ocenić ich wpływ na poszczególne organizacje i gospodarki na poziomie krajowym. Rozumieją wymagania związane ze współpracą transnarodową i działalnością marketingową, przed jakimi stoją organizacje funkcjonujące na arenie międzynarodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Europejska integracja gospodarcza wobec wyzwań globalnych
  • Finanse międzynarodowe
  • Rozwój globalny i zarządzanie (governance)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Finanse międzynarodowe
  • Rozwój globalny i zarządzanie (governance)
  • Energia na rynku globalnym
  • Zarządzanie przedsięwzięciem międzynarodowym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Europejska integracja gospodarcza wobec wyzwań globalnych
  • Finanse międzynarodowe
  • Rozwój globalny i zarządzanie (governance)

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Finanse międzynarodowe
  • Rozwój globalny i zarządzanie (governance)
  • Energia na rynku globalnym
  • Zarządzanie przedsięwzięciem międzynarodowym

  STUDIA I STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne polega na przyznaniu kandydatowi punktów kwalifikacyjnych w zależności od ocen: z czterech przedmiotów na świadectwie dojrzałości wybranych przez kandydata, po jednym spośród wymienionych w ramach poniższego zestawienia,; w przypadku studiów stacjonarnych w języku polskim – także z testu z wiedzy o przedsiębiorczości.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Opinie (0)