Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

 • ANALITYKA GOSPODARCZA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów analityka gospodarcza

  Studia na tym kierunku pozwolą Ci poznać metody modelowania i prognozowania procesów społeczno-ekonomicznych. Na Analityce gospodarczej zgłębisz nauki ekonomiczne, zaznajomisz się z zagadnieniami prawnymi (z zakresu prawa gospodarczego) i nauczysz się analizy zjawisk gospodarczych za pomocą metod ilościowych (statystyka, ekonometria, badana operacyjne, prognozowanie, informatyka). Uwaga! Kandydatom na ten kierunek studiów przyda się zdolność analitycznego myślenia i talent matematyczny.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka makroekonomiczna
  • Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
  • Analityka mikroekonomiczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityka makroekonomiczna
  • Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
  • Analityka mikroekonomiczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie:1.średniej ocen lub2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • AUDYT FINANSOWY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2,5 roku 2,5 roku
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów audyt finansowy

  Audyt finansowy jest nowym, unikatowym w skali kraju kierunkiem studiów. Decyzją Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, Audyt finansowy został uznany za kierunek studiów wyższych, który zakresem kształcenia obejmuje wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w ustawie o biegłych rewidentach.

  Decyzja ta umożliwia absolwentom kierunku Audyt finansowy uzyskanie zwolnień ze wszystkich 10 egzaminów pisemnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BANKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów bankowość i zarządzanie ryzykiem

  Program studiów kładzie nacisk na analizę różnych obszarów funkcjonowania instytucji sektora bankowego, ubezpieczeniowego i szeroko rozumianego sektora pośrednictwa finansowego, szczególnie w aspekcie zarządzania przez nie ryzykiem. W programie szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem finansowym z uwzględnieniem doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, do jakiego doszło w latach 2007-2009 oraz obecnych trendów na rynkach finansowych.

  W procesie kształcenia na kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem wykorzystywane są zaczerpnięte z praktyki uczelni zagranicznych innowacyjne formy nauczania wdrażane w ramach Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej (WISE). WISE jest metodą dydaktyczną polegającą na indywidualnych, regularnych spotkaniach i dialogu między nauczycielem akademickim a studentem.

  Tutoriale prowadzone są przez certyfikowanych tutorów. Podczas spotkań wspólnie wyznaczana jest ścieżka rozwoju naukowego i osobistego dostosowana do zainteresowań studenta. Tutoring rozwija potencjał studenta i motywuje do samodzielnej pracy, uczy samodzielnego myślenia oraz budowania opinii opartych na wiedzy

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bankowość zaawansowana
  • Zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym i ubezpieczeniowym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bankowość zaawansowana
  • Zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym i ubezpieczeniowym

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DORADZTWO INWESTYCYJNO-GOSPODARCZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów doradztwo inwestycyjno-gospodarcze

  Kierunek przygotowuje studentów do przeprowadzenia analizy i oceny danych ekonomicznych i finansowych. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie oceny sytuacji makroekonomicznej, analizy sprawozdań finansowych i doradztwa inwestycyjnego, o metodach i narzędziach pozyskiwania danych oraz analizie technicznej i fundamentalnej, funkcjonowaniu giełd oraz międzynarodowych rynków finansowych i towarowych, tworzeniu planów rozwoju przedsiębiorstw i ocenie projektów inwestycyjno-gospodarczych, wycenie przedsiębiorstw, instrumentów finansowych, nieruchomości i szacowaniu ryzyka, przygotowaniu rekomendacji inwestycyjnych i zarządzaniu portfelem aktywów oraz o innowacjach finansowych, zastosowaniu blockchaina w przedsiębiorstwach i jego znaczeniu dla gospodarki, a także roli kryptowalut w ekonomii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku doradztwo inwestycyjno-gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów ekonomia

  Kierunek oferuje swoim absolwentom wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu funkcjonowania mechanizmów gospodarczych na poziomie mikro, makro, jak również w otoczeniu międzynarodowym. Program studiów umożliwia rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia wymaganego w procesie podejmowania decyzji dotyczących gospodarowania zasobami finansowymi, materiałowymi i ludzkimi.

  Bogata oferta specjalności realizowanych w ramach kierunku pozwala na zindywidualizowane studia oraz rozwijanie zainteresowań naukowych każdego studenta.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Konsulting gospodarczy
  • Nieruchomości i inwestycje
  • Przedsiębiorczość i innowacje
  • Strategie rozwoju biznesu
  • Analityka ekonomiczno-finansowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • Konsulting gospodarczy
  • Nieruchomości i inwestycje
  • Strategie rozwoju biznesu
  • Analityka ekonomiczno-finansowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Konsulting gospodarczy
  • Nieruchomości i inwestycje
  • Przedsiębiorczość i innowacje
  • Strategie rozwoju biznesu
  • Analityka ekonomiczno-finansowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • Konsulting gospodarczy
  • Nieruchomości i inwestycje
  • Strategie rozwoju biznesu
  • Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu
  • Analityka ekonomiczno-finansowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów europeistyka

  Studia na kierunku Europeistyka prowadzone są w Instytucie Ekonomii UEK i mają w dominującej części charakter studiów ekonomicznych. Adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, państw członkowskich w ramach tej organizacji oraz współpracy międzynarodowej na arenie światowej.

  Studia oferują rozległą wiedzę osobom, które chcą odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. Kilka lat temu został wdrożony nowy program studiów, dostosowany do najnowszych standardów kształcenia na poziomie europejskim i potrzeb rynku pracy. Profile kształcenie na specjalnościach odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne i dają możliwość poszukiwania atrakcyjnego zatrudnienia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biznes i współpraca na rynku europejskim
  • Menedżer projektów europejskich

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biznes i współpraca na rynku europejskim
  • Menedżer projektów europejskich

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biznes i współpraca na rynku europejskim
  • Menedżer projektów europejskich

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biznes i współpraca na rynku europejskim
  • Menedżer projektów europejskich

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów finanse i rachunkowość

  Po studiach na tym kierunku nie tylko nie będzie Ci obca wiedza ekonomiczna, ale przede wszystkim zrozumiesz finansowe mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Na Finansach i rachunkowości poznasz podstawowe teorie pieniężno-ekonomiczne, a także zasady sprawozdawczości w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Rozwiniesz umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, umiejętność podejmowania decyzji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bankowość
  • Doradztwo podatkowe
  • Finanse i administracja publiczna
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i rewizja finansowa
  • Rynki finansowe
  • Corporate finance & accounting
  • Doradztwo biznesowe
  • Wielokierunkowa indywidualna ścieżka edukacyjna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Doradztwo podatkowe
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i rewizja finansowa
  • Corporate finance & accounting
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Rachunkowość menedżerska
  • Doradztwo inwestycyjne
  • Wielokierunkowa indywidualna ścieżka edukacyjna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bankowość
  • Doradztwo podatkowe
  • Finanse i administracja publiczna
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i rewizja finansowa
  • Rynki finansowe
  • Corporate finance & accounting

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Doradztwo podatkowe
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i rewizja finansowa
  • Corporate finance & accounting
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Rachunkowość menedżerska
  • Doradztwo inwestycyjne
  • Zarządzanie bankiem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Na tym kierunku zrozumiesz procesy globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji przedsiębiorstw. Poznasz też takie zagadnienia, jak: handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji ekonomicznej, finanse międzynarodowe, międzynarodowe negocjacje gospodarcze, funkcjonowanie międzynarodowych instytucji gospodarczych i firm na rynkach międzynarodowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia biznesu międzynarodowego
  • Handel zagraniczny
  • International business

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomia biznesu międzynarodowego
  • Handel zagraniczny
  • International business

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia biznesu międzynarodowego
  • Handel zagraniczny
  • International business

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia biznesu międzynarodowego
  • Handel zagraniczny
  • International business

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów prawo

  Absolwent studiów prawniczych jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów m.in.: sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, doradcy podatkowego oraz komornika sądowego, a także do podejmowania aktywności o charakterze urzędniczym, gospodarczym i społecznym.

  Status absolwenta kierunku prawo umożliwia zatrudnianie wszędzie tam, gdzie stosuje się prawo oraz ułatwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej bądź pełnienie funkcji menedżera.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów przedsiębiorczośc i innowacje w gospodarce

  Kierunek oferuje zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu funkcjonowania mechanizmów gospodarczych na poziomie mikro, makro, jak również w otoczeniu międzynarodowym. Program studiów umożliwia rozwój kompetencji przedsiębiorczych oraz umiejętności analitycznego myślenia potrzebnych do systemowego podejmowania działań na rzecz kreowania innowacyjnej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem szans jakie niosą nowe technologie w kontekście efektywności działań i procesów przedsiębiorczych. Specjalności oferowane w ramach kierunku pozwalają na rozwijanie zainteresowań naukowych każdego studenta.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Konsulting gospodarczy
  • Przedsiębiorczość i nowe technologie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Innowacje w gospodarce
  • Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: średniej ocen lub egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RYNKI FINANSOWE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów rynki finansowe

  Doradca inwestycyjny i analityk ryzyka finansowego to jedne z najbardziej prestiżowych i pożądanych zawodów w nowoczesnej gospodarce. Do ich wykonywania niezbędne są specyficzne umiejętności oraz szeroka wiedza, których zdobycie umożliwi proponowany program specjalności.

  Studiując na tym kierunku dowiesz się nie tylko jak funkcjonuje rynek finansowy z całą złożonością i mnogością instrumentów i papierów wartościowych, ale również poznasz zasady procesu inwestycyjnego i doboru właściwych klas aktywów pod kątem zróżnicowanych preferencji i oczekiwań inwestorów, a także nauczysz się tworzyć, poprawiać i usprawniać modele zarządzania ryzykiem finansowym. Program kierunku współtworzony z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
  • Doradztwo inwestycyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

  Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy w sektorze publicznym, mającym szczególne znaczenie w systemie gospodarczym i społecznym. W czasie studiów zostanie przekazana praktyczna wiedza. Biegła znajomość systemów informatycznych pozwoli Ci na uzyskanie certyfikatów m.in. Profesjonalnego Pracownika Administracji Publicznej.

  W procesie kształcenia na kierunku Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego wykorzystywane są zaczerpnięte z praktyki uczelni zagranicznych innowacyjne formy współpracy ze studentem oparte na metodzie tutoringu. Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (WISE) jest metodą dydaktyczną polegającą na indywidualnych, regularnych spotkaniach i dialogu między nauczycielem akademickim a studentem.

  Tutoriale prowadzone są przez certyfikowanych tutorów. Podczas spotkań wspólnie wyznaczana jest ścieżka rozwoju naukowego i osobistego dostosowana do zainteresowań studenta. Tutoring rozwija potencjał studenta i motywuje do samodzielnej pracy, uczy samodzielnego myślenia oraz budowania opinii opartych na wiedzy

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Opinie (0)