• FIZJOTERAPIA W STOMATOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Fizjoterapia w stomatologii zdobywa coraz większą popularność z uwagi na pozytywne wyniki i nieinwazyjne metody leczenia. Powszechnie stosowane w leczeniu narządu ruchu metody fizjoterapeutyczne znajdują zastosowanie w łagodzeniu lub likwidowaniu objawów dysfunkcji związanych z układem stomatognatycznym (US).

  Fizjoterapia może być podstawową metodą terapeutyczną lub też stanowić uzupełnienie innych zabiegów dentystycznych. Czerpie z niej w szczególności protetyka, ortodoncja, implantologia i chirurgia szczękowo-twarzowa.

  Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnej fizjoterapii i stomatologii powstały studia podyplomowe, które przybliżą słuchaczom w sposób praktyczny metody diagnostyki oraz terapii zgodnie z koncepcjami leczenia zaburzeń układu stomatognatycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA I KOMPENSACYJNA W TAŃCU, RUCHU, ZABAWIE Z ELEMENTAMI MASAŻU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych na kierunku "Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna w tańcu, ruchu, zabawie z elementami masażu" jest umożliwienie zdobycia kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na zajęciach indywidualnych lub grupowych. Absolwenci nabywają kompetencje w zakresie planowania, koordynowania oraz działań związanych z profilaktyką.

  Zajęcia takie mogą być realizowane wśród dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami w zakresie wspomagania ich rozwoju oraz wśród osób dorosłych zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi. Statystyki szacunkowe alarmują, że około 80% dzieci i młodzieży ma lub będzie miało wady postawy, które nie leczone mogą się utrwalić, pogłębić, doprowadzając do zaburzeń w sylwetce i przynosząc niekorzystne w skutkach powikłania chorobowe.

  Przygotowanie grona specjalistów, których obecność na rynku pracy, przyczyni się do poprawy zdrowia i ogólnego dobrostanu naszego społeczeństwa ,wydaje się być mocno zasadne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASAŻ W REHABILITACJI I ODNOWIE BIOLOGICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Główny nacisk w programie studiów położony został na zdobycie umiejętności praktycznych, niezbędnych w skutecznej rehabilitacji i odnowie biologicznej. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych, uczestnicy studiów nabędą umiejętności wykonywania masażu klasycznego, sportowego, kosmetycznego, limfatycznego, głębokiego i segmentarnego.

  Dodatkowe kompetencje słuchaczy po ukończeniu studiów to: umiejętność zastosowania wybranych metod fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych, stosowania technik relaksacji oraz wiedza na temat żywienia i suplementacji w procesie rehabilitacji, a także podstawowe informacje z zakresu psychologii i komunikacji interpersonalnej, niezbędne do zrozumienia potrzeb i profesjonalnego podejścia do pacjenta/klienta.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • REHABILITACJA DZIECI I NIEMOWLĄT W OPARCIU O METODY NEUROFIZJOLOGICZNE I EDUKACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rozwój zdrowego dziecka powinien przebiegać harmonijnie obejmując sferę intelektualną, społeczną, emocjonalną oraz ruchową. Terapia dzieci z deficytami rozwojowymi powinna obejmować wspomaganie i stymulację wszystkich wymienionych wyżej obszarów.

  Absolwenci kierunku fizjoterapia często nie dysponują wystarczającą wiedzą, w jaki sposób kompleksowo zaplanować program terapeutyczny Dlatego wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom utworzono studia podyplomowe, które przybliżą słuchaczom w sposób praktyczny metody diagnostyki oraz terapii zgodnie z aktualnie wiodącymi koncepcjami stosowanymi w pracy z dziećmi i niemowlętami.

  Podczas studiów słuchacze zdobędę wiedzę w zakresie diagnostyki i oceny rozwoju niemowląt wg Koncepcji NDT Bobath, Metody Vojty, Metody Brazeltona, Prechtla, TIMP oraz diagnostyki funkcjonalnej. Zapoznają się z założeniami i technikami terapii wg Koncepcji NDT Bobath i Vojty a także metod fizjoterapii w wodzie (Halliwick i Watsu), trójpłaszczyznowej korekcji stóp, terapii wad postawy, dynamicznego plastrowania, koncepcji FITS, metody Kinetic Control oraz osteopatii.

  Dodatkowo słuchacze otrzymają informacje dotyczące założeń metod edukacyjnych takich jak Metoda Tomatisa, Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz podstaw psychologii i pedagogiki dziecięcej z elementami tyflopedagogiki i terapii bazalnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TECHNIKI TERAPII MANUALNEJ W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Metody specjalne fizjoterapii, do których należy terapia manualna rozwijają się bardzo dynamicznie. Absolwenci kierunków fizjoterapii często nie wiedzą, która szkoła terapii manualnej da najwięcej narzędzi do pracy z pacjentami, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fizjoterapeutów powstały studia podyplomowe, które przybliżą słuchaczom w sposób praktyczny metody diagnostyki oraz terapii zgodnie z koncepcjami różnych szkół terapii manualnej jak i osteopatii.

  Medycyna manualna (terapia manualna) jest jednym z działów medycyny, zajmującym się badaniem i leczeniem czynnościowych, a więc odwracalnych zaburzeń w układzie narządu ruchu. Zgodnie z definicją przyjętą przez Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (IFOMPT) terapia manualna to „wyspecjalizowany obszar fizjoterapii poświęcony postępowaniu w chorobach nerwowo-mięśniowo-szkieletowych, oparty na wnioskowaniu klinicznym i stosowaniu wysoce swoistych metod leczenia, w tym technik manualnych i ćwiczeń leczniczych”, które są dopasowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO Z ELEMENTAMI ODNOWY BIOLOGICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Trener przygotowania motorycznego z elementami odnowy biologicznej” to dwusemestralne studia, mające na celu przygotowanie absolwentów do pracy w sektorach fitness, rekreacji jak również organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku, o zróżnicowanym stanie zdrowia i sprawności fizycznej.

  Uczestnicy po ukończeniu studiów nabędą umiejętności samodzielnego planowania i programowania treningu sportowego, zajęć o charakterze rekreacyjnym i ogólnorozwojowym; prowadzenia treningów funkcjonalnych i motorycznych; planowania w zakresie diety i suplementacji w sporcie; planowania i wdrażania zabiegów odnowy biologicznej; funkcjonowania na wolnym rynku usług sportowych i rekreacyjnych na zasadzie samozatrudnienia.

  Adresaci studiów: oferta kierowana jest w szczególności do absolwentów studiów Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii, Bezpieczeństwa Wodnego, Ratownictwa Medycznego, Zdrowia Publicznego, Medycyny, Dietetyki, animatorów rekreacji ruchowej oraz trenerów wykonujących zadania trenera personalnego lub w klubach fitness posiadających wykształcenie wyższe.

  Przykładowe miejsca pracy absolwenta w/w studiów: własna działalność gospodarcza, przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje zajmujące się sportem i rekreacją, kluby sportowe, hotele z infrastrukturą rekreacyjną i odnowy biologicznej, ośrodki wypoczynkowe, kluby fitness.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Opinie (0)