ul. Chrobrego 31, 

26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617434, 

fax; +48 (48) 3617451, 

e-mail: dziekan.wpia@uthrad.pl

www.wpia.uniwersytetradom.pl

ul. Chrobrego 31, 

26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617434, 

fax; +48 (48) 3617451, 

e-mail: dziekan.wpia@uthrad.pl

www.wpia.uniwersytetradom.pl

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Radom - kierunek Administracja

  Program kształcenia oparty jest na założeniu, że współczesne studia powinny łączyć teorię z praktyką. W trakcie studiów student zdobywa ogólną wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa, w tym szczególnie z obszaru prawa administracyjnego. Absolwent posiada ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych, zwłaszcza nauk prawnych, nauki o polityce i administracji, oraz podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i finansów.

  Oznacza to umiejętność rozumienia tekstu normatywnego, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów prawa oraz możliwość dalszego specjalizowania się w realizowanej w ramach kierunku studiów dziedzinie prawa.

  • Tryb i forma zajęć spełniają standardy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Autorski program studiów zgodny jest z wymogami Unii Europejskiej. Programy studiów prowadzone są w systemie ECTS (European Credit Transfer System- Europejski System Transferu Punktów) celem zapewnienia porównywalności i w konsekwencji uznawania dyplomów w krajach Unii Europejskiej.
  • Program studiów obejmuje realizację studenckich praktyk zawodowych, które odbywają się m.in. w urzędach administracji publicznej i państwowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na kierunek Administracja przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata kierunku studiów przyporządkowanego do dyscyplin naukowych w ramach dziedziny nauk społecznych; kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani są pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister
  Uczelnie Radom - kierunek Prawo
  Profil praktyczny obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez Studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe (praktyczne) zdobyte poza uczelnią. Kadrę akademicką Wydziału Prawa i Administracji stanowią m.in. praktycy adwokaci, radcy prawni, sędziowie, urzędnicy administracji publicznej itp.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: