• BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Uczelnie Radom - kierunek Budownictwo

  Daje możliwości zdobywania wiedzy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych o ogólnoakademickim profilu kształcenia.

  Absolwent studiów I stopnia po 7 semestrach i zdobyciu 210 pktów ECTS uzyskuje tytuł zawodowy INŻYNIERA.

  Przedmioty realizowane na kierunku budownictwo: budownictwo ogólne, technologia robót budowlanych, fundamentowanie, materiały budowlane, konstrukcje betonowe i metalowe, budownictwo komunikacyjne, instalacje budowlane, geologia, geodezja, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów mechanika gruntów, mechanika budowli, fizyka budowli, hydraulika i hydrologia, organizacja produkcji budowlanej, ekonomika budownictwa, kierowanie procesem inwestycyjnym, geometria wykreślna i rysunek techniczny, matematyka i statystyka, metody obliczeniowe, fizyka, chemia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Radom - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  W trakcie studiów student zdobywa wiedzę  i  umiejętności  konieczne do  zrozumienia  zagadnień  z  zakresu  budowy, wytwarzania  i  eksploatacji  pojazdów  i  maszyn. Uzyskuje gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz  projektowania  z  wykorzystaniem  nowoczesnych  narzędzi  obliczeniowych i technik symulacji. 
  Jest  przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu, eksploatacji  maszyn  i  pojazdów, prac  wspomagających  projektowanie,  doboru materiałów  inżynierskich  stosowanych  jako elementy konstrukcyjne oraz nadzoru nad ich eksploatacją.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na kierunek Mechanika i budowa maszyn: przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata dowolnego kierunku studiów; kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani są pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SAMOCHODY I BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Uczelnie Radom - kierunek Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

  Studia I stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ukończenie studiów gwarantuje uzyskanie stopnia inżyniera i uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskie).

  Wyróżnikiem studiów o profilu praktycznym są: znaczny udział w programie studiów przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych prowadzonych przez wykładowców  posiadających doświadczenie praktyczne oraz 6-miesięczna praktyka zawodowa
  w renomowanych przedsiębiorstwach zajmujących się motoryzacją lub bezpieczeństwem ruchu drogowego.

  Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiów umożliwiają naszym absolwentom zdobycie interesującej pracy m. in. w stacjach obsługi, naprawy i kontroli pojazdów, w salonach sprzedaży nowych i używanych samochodów, w firmach ubezpieczeniowych i transportowych, w wydziałach komunikacji miast i gmin, w wydziałach ruchu drogowego Policji, w sektorze produkcji i dystrybucji paliw oraz innych produktów naftowych.

  Nasi absolwenci mogą zostać doradcami motoryzacyjnymi, a także rzeczoznawcami samochodowymi o wysokim poziomie kompetencji. Mogą również ubiegać się o uzyskanie certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego. Absolwenci, mając także przygotowanie z zakresu zarządzania i procesów logistycznych w eksploatacji, mogą pracować na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych, w bazach materiałowych, w firmach kurierskich, spedycyjnych, centrach logistycznych, a także w firmach produkujących i sprzedających części i akcesoria samochodowe.

  Nasi absolwenci przygotowani są również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w szeroko rozumianym obszarze motoryzacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Opinie (0)