• ARCHITEKTURA WNĘTRZ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Radom - kierunek Architektura wnętrz
  Studia na tym kierunku w ramach opracowanego programu kształcenia zawierają zarówno treści o profilu inżynierskim (związanym z budownictwem i architekturą), jak i przedmioty kształcące w zakresie sztuk plastycznych.
  Celem zasadniczym nauczania jest wykształcenie absolwenta projektanta architektury wnętrz i przygotowanie go do twórczej działalności w dziedzinie projektowania wyposażenia i wnętrz architektonicznych, świadomego organizowania i kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, zgodnie z systemem wartości opartym na odpowiedzialności wobec użytkowników, środowiska naturalnego i dziedzictwa kultury.
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Studia I stopnia na kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena prac twórczości własnej dla kierunków: Architektura wnętrz, Grafika, Sztuka mediów i edukacja wizualna, Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody (portfolio z minimum 10 pracami plastycznymi z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, multimediów; format min. A3).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRAFIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Radom - kierunek Grafika
  Studenci  tego  kierunku  otrzymują  wszechstronne  wykształcenie  w  zakresie grafiki,  co  pozwoli  im  w  przyszłości  na  wykonywanie zawodów związanych ze sferą szeroko rozumianej  reklamy  oraz  informacji  wizualnej.
  Zakres  zdobytych  podczas  studiów  doświadczeń  i  wiedzy  z  obszaru  praktyki  artystycznej, nauk  plastycznych  i  humanistycznych  przygotuje absolwenta  kierunku  Grafika  do  tworzenia dzieł sztuki z zakresu grafiki, sięgającej również po  nowe  narzędzia i nowoczesny warsztat, wypowiadającej się językiem nowych mediów elektronicznych. 
  Studia na kierunku GRAFIKA prowadzone są dwustopniowo i prowadzone są w formie studiów stacjonarnych. Studia I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia II stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena prac twórczości własnej dla kierunków: Architektura wnętrz, Grafika, Sztuka mediów i edukacja wizualna, Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody (portfolio z minimum 10 pracami plastycznymi z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, multimediów; format min. A3).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na kierunek Grafika przyjmowani są kandydaci z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata dowolnego kierunku studiów pod warunkiem spełnienia wymogów określonych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister
  Uczelnie Radom - kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna
  Absolwent tego kierunku jest świadomym  i  aktywnym  uczestnikiem  współczesnej  kultury,  który  łączy  pogłębioną, ogólnohumanistyczną  wiedzę  z  własnym  doświadczeniem  artystycznym. 
  Dzięki  temu może być czynnym artystą oraz podjąć pracę  w  różnorodnych  instytucjach  upowszechniania  kultury  i  sztuki,  agencjach  reklamowych, telewizji itp., a po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich - podjąć pracę w szkole. 
  Studia na kierunku SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 6 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci mogą kontynouwać naukę na studiach II stopnia trwających 4 semestry, kończących się uzyskaniem tytułu magistra.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena prac twórczości własnej dla kierunków: Architektura wnętrz, Grafika, Sztuka mediów i edukacja wizualna, Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody (portfolio z minimum 10 pracami plastycznymi z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, multimediów; format min. A3).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na kierunki Sztuka mediów i edukacja wizualna przyjmowani są kandydaci z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata dowolnego kierunku studiów pod warunkiem spełnienia wymogów określonych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WZORNICTWO UBIORU I AKCESORIÓW MODY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
   Uczelnie Radom - kierunek Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody

  Program studiów złożony jest z przedmiotów projektowych, artystycznych, humanistycznych i technicznych. Studenci tego kierunku przygotowywani są do kreatywnego działania zarówno w indywidualnej działalności twórczej, jak i do działań w zespołach, stanowiących grupy projektowe z różnych dziedzin nauki i techniki tworzące nowe materialne produkty w otaczającym nas świecie. Studenci poznają metody projektowania odzieży i obuwia z uwzględnieniem nowoczesnych technologii wytwarzania.

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena prac twórczości własnej dla kierunków: Architektura wnętrz, Grafika, Sztuka mediów i edukacja wizualna, Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody (portfolio z minimum 10 pracami plastycznymi z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, multimediów; format min. A3) oraz wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Opinie (0)