ul. Akademicka 3

42-200 Częstochowa

tel. 34 325-09-40

e-mail: dziekanat@bud.pcz.czest.pl

www.bud.pcz.czest.pl

ul. Akademicka 3

42-200 Częstochowa

tel. 34 325-09-40

e-mail: dziekanat@bud.pcz.czest.pl

www.bud.pcz.czest.pl

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów budownictwo
  Praca po ukończeniu Budownictwa niesie za sobą ogromną odpowiedzialność. Przecież zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom projektowanych i wznoszonych budowli są najważniejszą i jednocześnie najtrudniejszą kwestią, której należy sprostać, ale rekompensata w postaci atrakcyjnego zatrudnienia potrafi wynagrodzić największe trudy nauki i pracy.
  Posiadanie dyplomu magistra inżyniera budownictwa pozwala na podjęcie pracy na budowach jako inżynier budowy, kierownik robót czy kierownik budowy, w biurach projektowych i konstrukcyjnych, w biurach architektonicznych, przy kosztorysowaniu robót budowlanych, w nadzorze budowlanym.
  Nasi absolwenci sprawdzają się również pracując przy produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych, przy wykonywaniu świadectw energetycznych budynku, w instytucjach publicznych czy w biurach nieruchomości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
  • Architektura w budownictwie
  • Budowa i utrzymanie dróg

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
  • Architektura w budownictwie
  • Budowa i utrzymanie dróg

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
  • Architektura w budownictwie
  • Budowa i utrzymanie dróg

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów inżynierskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUDOWNICTWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BIM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów budownictwo z wykorzystaniem technologii bim

  Absolwenci kierunku Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM otrzymują pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności, które są potrzebne do podjęcia pracy w budownictwie w zakresie projektowania i modelowania obiektów budowlanych i inżynierskich z zastosowaniem nowoczesnych technik modelowania komputerowego, zarządzania informacją o obiektach budowlanych BIM.

  Absolwenci są również przygotowani teoretycznie i praktycznie do korzystania z nowoczesnych i aktualnych programów wspomagających projektowanie konstrukcji opartych na metodach elementów skończonych. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych projektowych, wykonawczych oraz ośrodkach naukowo-badawczych. Absolwenci po tym kierunku mogą ubiegać się (po spełnieniu ustawowych wymagań) o uprawnienia budowlane w pełnym zakresie do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo z wykorzystaniem technologii bim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Opinie (0)