• TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Turystyka i rekreacja
  Celem studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja jest wykształcenie i przygotowanie absolwentów do pracy w dynamicznie zmieniającym się i coraz bardziej zróżnicowanym sektorze turystyki i rekreacji. Absolwenci Turystyki i Rekreacji zdobędą wszechstronną wiedzę humanistyczną, przyrodniczą, ekonomiczną i prawną, a interdyscyplinarny charakter studiów da im możliwość poszerzenia horyzontów oraz elastycznego i twórczego działania w sferze zawodowej. Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelach, pensjonatach i obiektach turystyczno-noclegowych, a także w kadrze zarządzającej,  administracji rządowej i samorządowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brana jest pod uwagę kolejność złożonych dokumentów aż do wyczerpania limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest posiadanie tytułu licencjata.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

delfin Ocena

aroganccy i nie przyjaźni wykładowcy


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: