• INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
   Program kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące procesów chemicznego i fizycznego przetwarzania surowców w użyteczne formy produktów rynkowych. Wykorzystanie wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii stanowi podstawę nabywanej na studiach umiejętności projektowania i realizacji procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego i kosmetycznego. Umiejętności absolwentów pozwalają na działalność zawodową w obszarach: przemysłu przetwórczego, biotechnologii, nanotechnologii oraz inżynierii bioprocesowej i biomedycznej.
   Absolwent potrafi:
   • Projektować procesy wytwarzania produktów rynkowych w przemyśle przetwórczym, realizować bezpiecznie procesy produkcyjne w fabrykach zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska, unowocześniać i modernizować istniejące instalacje przemysłowe dużej skali oraz współpracować ze specjalistami innych dziedzin technicznych w ramach nadzorowania pracy i eksploatacji instalacji i urządzeń przemysłowych
   • Stosować metody opisu matematycznego przebiegu procesów chemicznych i fizycznych dla potrzeb projektowania i optymalizacji technologii przemysłowych z uwzględnieniem modelowania: równowag fazowych, wymiany ciepła, kinetyki procesowej, inżynierii reaktorów chemicznych oraz rozdzielania mieszanin; potrafi do tego celu zastosować nowoczesne techniki komputerowe z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego typu CAD
   • Projektować aparaturę przemysłową (m. in. reaktory chemiczne, kolumny rektyfikacyjne, filtry i odpylacze, wymienniki ciepła, mieszalniki, absorbery i adsorbery itp.) z określeniem szczegółów konstrukcyjnych i wymiarów tych urządzeń, a także dobierać parametry operacyjne (np. temperaturę, ciśnienie, przepływy mediów procesowych) prowadzenia procesów w takich aparatach
   • Stosować zasady bezpieczeństwa procesowego z wykorzystaniem układów automatyki przemysłowej; nadzorować pracę układów regulacji automatycznej w instalacjach przemysłowych oraz właściwie użytkować takie układy w zakresie doboru regulatorów, przetworników pomiarowych i urządzeń wykonawczych; potrafi tworzyć i interpretować schematy technologiczne zgodnie z obowiązującymi zasadami grafiki inżynierskiej
   Perspektywy zawodowe:
   • Jednostki przemysłu przetwórczego: chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, spożywczego i petrochemicznego
   • Firmy projektowe i biura rozwojowo-badawcze (R&D) koncernów oraz firm branży przemysłu przetwórczego
   • Fabryki kosmetyków i produktów chemii gospodarstwa domowego (np. proszków do prania, wybielaczy, detergentów)
   • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związanej z przemysłem przetwórczym i ochroną środowiska
   • Państwowe i przemysłowe instytuty naukowo-badawcze
   • Samodzielna działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania produktów chemicznych i spożywczych
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
Specjalności:
 • Inżynieria Procesów Przemysłowych
 • Bioinżynieria
 • Inżynieria Procesów Ochrony Środowiska

Podyplomowe

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Doktoranckie

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA