• BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice – kierunek Budownictwo
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, a także projektowania obiektów budowlanych oraz ich utrzymania i modernizacji, jak również produkcji materiałów i elementów budowlanych. Potrafią projektować i wykonywać miejskie budowle inżynierskie i infrastrukturę techniczną, planować i prowadzić miejskie prace renowacyjne oraz współdziałać w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki oraz budowy dróg i ulic. Absolwenci kierunku budownictwo są przygotowani do prac w zakresie analizy i projektowania konstrukcji obiektów inżynierskich oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji, czyli budowie, utrzymaniu i modernizacji. Mogą zajmować się realizacją procesów budowlanych i systemów technologicznych, zarządzaniem w budownictwie lub proekologicznym rozwiązywaniem zagadnień budowlanych. Są również przygotowani do projektowania i wykonawstwa liniowych budowli inżynierskich, układów komunikacyjnych, a także projektowania budowlano-architektonicznego, wykonywania miejskich budowli inżynierskich, budowli podziemnych i infrastruktury technicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena z przebiegu studiów I stopnia oraz wynik egzaminu kwalifikacyjnego.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budowlano-architektoniczna
 • Budownictwo drogowe
 • Inżynieria procesów budowlanych
 • Konstrukcje budowlana i inżynierskie
BUDOWNICTWO (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Structural engineering
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Inżynieria procesów budowlanych 
 • Budownictwo drogowe 
BUDOWNICTWO (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Structural engineering

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budowlano-architektoniczna
 • Budownictwo drogowe
 • Inżynieria procesów budowlanych
 • Konstrukcje budowlana i inżynierskie
BUDOWNICTWO (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Structural engineering
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budowlano-architektoniczna
 • Budownictwo drogowe
 • Inżynieria procesów budowlanych
 • Konstrukcje budowlana i inżynierskie