Podyplomowe

INTERDYSCYPLINARNE PODYPLOMOWE STUDIUM KSZTAŁCENIA TŁUMACZY
PRZYGOTOWANIE GLOTTODYDAKTYCZNE I PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELI JEZYKÓW OBCYCH
TŁUMACZENIA KONFERENCYJNE. EUROPEAN MASTERS IN CONFERENCE INTERPRETING