opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Podyplomowe

INTERDYSCYPLINARNE PODYPLOMOWE STUDIUM KSZTAŁCENIA TŁUMACZY
PRZYGOTOWANIE GLOTTODYDAKTYCZNE I PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELI JEZYKÓW OBCYCH
TŁUMACZENIA KONFERENCYJNE. EUROPEAN MASTERS IN CONFERENCE INTERPRETING