ul. C.K. Norwida 4/6

50-373 Wrocław

Tel.: 071 320 20 25,  071 320 20 30

http://www.wch.pwr.edu.pl/

ul. C.K. Norwida 4/6

50-373 Wrocław

Tel.: 071 320 20 25,  071 320 20 30

http://www.wch.pwr.edu.pl/

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Biotechnologia
  Celem kształcenia na kierunku Biotechnologia jest edukacja studentów w zakresie fizyki, chemii, informatyki oraz zdobycie wiedzy biologicznej, biochemicznej i biotechnologicznej. Oprócz tego, studenci na tym kierunku kształcą się w zakresie: genetyki, mikrobiologii, inżynierii bioprocesowej, ochrony środowiska, biokatalizy, chemii i biochemii ekologicznej oraz projektowania nowych leków. Absolwent kierunku Biotechnologia jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w: nowoczesnych laboratoriach biologicznych, medycznych, biochemicznych, związanych z ochroną środowiska oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz wynik dorobku odbytych studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Chemia
  Współczesna chemia zajmuje się syntezą oraz analizą związków, które znajdują wiele zastosowań, między innymi jako terapeutyki, środki ochrony roślin, materiały optyczne i elektroniczne. Istotny aspekt prowadzonych badań stanowi analiza jakościowa i ilościowa, w której wykorzystywane są często nowoczesne, zaawansowane techniki pomiarowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
  Inżynieria chemiczna zajmuje się projektowaniem procesów i ciągów technologicznych oraz sterowaniem nimi. Jest nauką uniwersalną o procesach występujących nie tylko w przemyśle chemicznym, ale we wszystkich przemysłach przetwórczych. Obecnie inżynieria procesowa wkracza w dziedzinę ochrony środowiska, w części dotyczącej teorii procesów, a także projektowania i wyboru aparatury stosowanej w ochronie wód, powietrza i gleby. Podstawami teoretycznymi Inżynierii Chemicznej i Procesowej są zjawiska transportu pędu, ciepła i masy oraz przepływy wielofazowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Fizyka lub chemia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria materiałowa
  Inżynieria materiałowa zajmuje się technologią produkcji materiałów, badaniami ich struktury i właściwości oraz zastosowaniem praktycznym. Obejmuje nowoczesne i tradycyjne metody wytwarzania, modyfikowania i badania takich materiałów, jak: polimery, elastomery, materiały hybrydowe, nanokompozyty, materiały ceramiczne, metale i stopy, powłoki kompozytowe oraz zaawansowane materiały elektroniczne. Kształcenie na tym kierunku zapewnia profesjonalne przygotowanie do zatrudnienia w wielu nowoczesnych sektorach przemysłu i gospodarki. Równocześnie umożliwia prowadzenie małych firm, kierowanie liniami produkcyjnymi w dużych przedsiębiorstwach, prowadzenie działalności konsultingowo-projektowej lub doradztwo w zakresie doboru materiałów do konkretnych zastosowań. Uniwersalny i szeroki zakres kwalifikacji gwarantują studentom także prowadzone badania i projekty związane z: nanomateriałami, biomateriałami, materiałami funkcjonalnymi i inteligentnymi, a także fotowoltaiką zajmującą się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Fizyka lub chemia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Technologia chemiczna
  Technologia chemiczna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Badania podstawowe i aplikacyjne o charakterze interdyscyplinarnym prowadzone są nad udoskonaleniem istniejących metod produkcji, jak i nad opracowaniem technologii wytwarzania nowych produktów. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej kształcimy w obszarze: technologii nawozów mineralnych, fizykochemii i technologii paliw, fizykochemii i technologii polimerów, fizykochemii układów dyspersyjnych, lekkiej syntezy organicznej, fizykochemii powierzchni ciała stałego, ochrony środowiska, elektrochemii technicznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Fizyka lub chemia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)