• BIOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Biotechnologia
   Celem kształcenia na kierunku Biotechnologia jest edukacja studentów w zakresie fizyki, chemii, informatyki oraz zdobycie wiedzy biologicznej, biochemicznej i biotechnologicznej. Oprócz tego, studenci na tym kierunku kształcą się w zakresie: genetyki, mikrobiologii, inżynierii bioprocesowej, ochrony środowiska, biokatalizy, chemii i biochemii ekologicznej oraz projektowania nowych leków. Absolwent kierunku Biotechnologia jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w: nowoczesnych laboratoriach biologicznych, medycznych, biochemicznych, związanych z ochroną środowiska oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz wynik dorobku odbytych studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • CHEMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Chemia
   Współczesna chemia zajmuje się syntezą oraz analizą związków, które znajdują wiele zastosowań, między innymi jako terapeutyki, środki ochrony roślin, materiały optyczne i elektroniczne. Istotny aspekt prowadzonych badań stanowi analiza jakościowa i ilościowa, w której wykorzystywane są często nowoczesne, zaawansowane techniki pomiarowe.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
   Inżynieria chemiczna zajmuje się projektowaniem procesów i ciągów technologicznych oraz sterowaniem nimi. Jest nauką uniwersalną o procesach występujących nie tylko w przemyśle chemicznym, ale we wszystkich przemysłach przetwórczych. Obecnie inżynieria procesowa wkracza w dziedzinę ochrony środowiska, w części dotyczącej teorii procesów, a także projektowania i wyboru aparatury stosowanej w ochronie wód, powietrza i gleby. Podstawami teoretycznymi Inżynierii Chemicznej i Procesowej są zjawiska transportu pędu, ciepła i masy oraz przepływy wielofazowe.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka lub chemia

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria materiałowa
   Inżynieria materiałowa zajmuje się technologią produkcji materiałów, badaniami ich struktury i właściwości oraz zastosowaniem praktycznym. Obejmuje nowoczesne i tradycyjne metody wytwarzania, modyfikowania i badania takich materiałów, jak: polimery, elastomery, materiały hybrydowe, nanokompozyty, materiały ceramiczne, metale i stopy, powłoki kompozytowe oraz zaawansowane materiały elektroniczne. Kształcenie na tym kierunku zapewnia profesjonalne przygotowanie do zatrudnienia w wielu nowoczesnych sektorach przemysłu i gospodarki. Równocześnie umożliwia prowadzenie małych firm, kierowanie liniami produkcyjnymi w dużych przedsiębiorstwach, prowadzenie działalności konsultingowo-projektowej lub doradztwo w zakresie doboru materiałów do konkretnych zastosowań. Uniwersalny i szeroki zakres kwalifikacji gwarantują studentom także prowadzone badania i projekty związane z: nanomateriałami, biomateriałami, materiałami funkcjonalnymi i inteligentnymi, a także fotowoltaiką zajmującą się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka lub chemia

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Technologia chemiczna
   Technologia chemiczna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Badania podstawowe i aplikacyjne o charakterze interdyscyplinarnym prowadzone są nad udoskonaleniem istniejących metod produkcji, jak i nad opracowaniem technologii wytwarzania nowych produktów. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej kształcimy w obszarze: technologii nawozów mineralnych, fizykochemii i technologii paliw, fizykochemii i technologii polimerów, fizykochemii układów dyspersyjnych, lekkiej syntezy organicznej, fizykochemii powierzchni ciała stałego, ochrony środowiska, elektrochemii technicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka lub chemia

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
CHEMIA
CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 
Studia II stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
CHEMIA
Specjalności:
 • Analityka środowiska i żywności
 • Chemia metali w biologii i środowisku
 • Chemia związków organicznych i polimerów
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
Specjalności:
 • Inżynieria Procesów Chemicznych
 • Projektowanie Procesów Chemicznych
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Inżynieria i technologia polimerów
 • Metalurgia i korozja metali
 • Zaawansowane materiały funkcjonalne
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Procesy i produkty chemiczne
 • Zarządzanie procesami technologicznymi i jakością produkcji

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 
Studia II stopnia:
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Procesy i produkty chemiczne
 • Zarządzanie procesami technologicznymi i jakością produkcji