• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Automatyka i robotyka
   Studia na kierunku Automatyka i Robotyka dają możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie szeroko pojmowanej automatyki przemysłowej i energetycznej. Studenci kierunku Automatyka i Robotyka zdobywają wykształcenie w zakresie projektowania i konstrukcji układów automatyki elektroenergetycznej, cyfrowych systemów sterowania, oprogramowania i eksploatacji procesów technologicznych i obiektów związanych z systemami wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej oraz sterowania urządzeniami wykonawczymi w przemyśle wydobywczym, przetwórczym, transporcie i obiektach komunalnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Elektrotechnika
   Studenci mają możliwość studiowania w zakresie szeroko pojmowanej elektrotechniki, a więc problemów związanych z wytwarzaniem, rozdziałem, przesyłem oraz przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. Ze względu na wymagania nowoczesnej techniki i technologii, stosowanej w energetyce i przemyśle, studia kierunkowe uzupełnione są wiedzą z zakresu elektroniki i techniki mikroprocesorowej, informatyki oraz technik zarządzania i marketingu. Studia te zapewniają poznanie tych wszystkich zagadnień, które pozwolą absolwentowi na znalezienie atrakcyjnej i ciekawej pracy we wszystkich gałęziach przemysłu. Absolwenci są także przygotowani do uruchomienia własnej firmy w branży elektrotechnicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHATRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Mechatronika
   Rozwój konstrukcji układów mechanicznych, postępujący w kierunku zwiększania ich funkcjonalności poprzez integrację z odpowiednio oprogramowanymi układami elektronicznymi, spowodował pojawienie się stale rosnącego zapotrzebowania na specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu trzech dziedzin: mechaniki, elektrotechniki i informatyki. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie było utworzenie kierunku studiów technicznych o nazwie Mechatronika. Program kształcenia na tym kierunku, obejmujący: konstrukcję i podstawy wytwarzania układów mechatronicznych, elektrotechnikę, elektronikę i sterowanie, w tym mikroelektronikę i mikronapędy, optoelektronikę oraz informatykę techniczną z zastosowaniami sztucznej inteligencji, umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
MECHATRONIKA
 
Studia II stopnia:
ELEKTROTECHNIKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ELEKTROTECHNIKA
 
Studia II stopnia:
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Elektroenergetyka
 • Elektrotechnika przemysłowa