• ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Energetyka
   Program kształcenia studiów I stopnia na kierunku Energetyka obejmuje nauki podstawowe (matematyka, fizyka, chemia), przedmioty ogólnotechniczne (technologie informacyjne, grafika inżynierska, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy automatyki) oraz przedmioty kierunkowe koncentrujące się wokół zagadnień cieplno-przepływowych i konwersji energii z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Uzyskana przez absolwenta wiedza i umiejętności predestynują go do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się problematyką energetyczną. Studia w specjalności Energetyka cieplna koncentrują się na energetyce zawodowej; natomiast w specjalności Energetyka komunalna w szerszym stopniu obejmują zagadnienia ciepłownictwa, także z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Program kształcenia na I stopniu studiów, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn obejmuje nauki podstawowe (matematyka, fizyka, chemia), przedmioty ogólnotechniczne (technologie informacyjne, grafika inżynierska, podstawy projektowania maszyn, podstawy automatyki, mechanika, materiałoznawstwo i wytrzymałość materiałów) oraz przedmioty kierunkowe, koncentrujące się na projektowaniu, wytwarzaniu oraz eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem specyfiki wybranej specjalności. Wyboru specjalności dokonuje się po 3. semestrze. Uzyskana przez absolwenta wiedza i umiejętności predestynują go do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jednostkach projektowych i konstrukcyjnych oraz w innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
   Specjalność Inżynieria lotnicza, w zakresie szeroko rozumianej techniki lotniczej z ukierunkowaniem na diagnostykę i eksploatację statków powietrznych, przygotowuje do wykonywania zadań inżynierskich w zakładach przemysłu lotniczego i użytkowników statków powietrznych.
   Specjalność Inżynieria cieplna przygotowuje do wykonywania zadań inżynierskich w zakładach przemysłu: energetycznego, chłodniczego, chemicznego, spożywczego i innych, wymagających podstawowej wiedzy z zakresu termodynamiki, mechaniki płynów, chłodnictwa i kriogeniki, inżynierii procesowej oraz maszyn i urządzeń energetycznych. Kształcenie na I stopniu studiów, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przygotowuje do twórczego wykorzystania metod i technologii informatycznych, wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn i technologii procesowych oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Elektroenergetyka
 • Energetyka cieplna
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Inżynieria cieplna
 • Inżynieria lotnicza

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Energetyka cieplna
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Inżynieria cieplna
 
Studia II stopnia:
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Odnawialne źródła energii
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Inżynieria lotnicza