Psychologia studia w Poznaniu

Psychologia studia w Poznaniu
Psychologia - Poznań

Psychologia studia w Poznaniu

„Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniające się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilość cech.” Słowa wypowiedziane przez Carla Rogersa, amerykańskiego przedstawiciela psychologii humanistycznej mogą stanowić wprowadzenie do opisu jednego z najbardziej popularnych kierunków kształcenia, jakim jest Psychologia.

Nie ma bardziej wrażliwego i podatnego na nawet pozornie nieistotne bodźce tworu, niż ludzka psychika. Kształtowana od pierwszych chwil życia, a szlifowana w dorosłości stanowi swego rodzaju ramy zachowań, a nawet predyspozycji danej jednostki do zapadalności na niektóre choroby cywilizacyjne.

Najwybitniejsi psychologowie zdecydowali się niejednokrotnie poświęcić całe swoje życie na korzyść prowadzenia skomplikowanych badań i eksperymentów, mających przybliżyć ludzką naturę. Zainteresowanie psychologią wydaje się oczywiste z punktu widzenia każdego człowieka, który chciałby znać racjonalne wyjaśnienia wielu swoich myśli, zachowań oraz emocji.

 

1. Studia

Uczelnie w Poznaniu, które postanowiły poszerzyć repertuar oferowanych kierunków o studia psychologiczne, stawiają na wykształcenie w przyszłych absolwentach bardzo szerokich kompetencji praktycznych, wspieranych przez zaplecze teoretyczne. Dlatego Psychologia w Poznaniu nie będzie należała do najłatwiejszych kierunków.

Kluczem do zrozumienia procesów emocjonalnych i myślowych każdego człowieka, jest gruntowne zgłębienie ogólnej wiedzy medycznej, która pozwoli na wykluczenie ewentualnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego lub znalezienie powiązań pomiędzy przebytymi urazami i chorobami a występującymi patologiami w zachowaniu.

Psychologia w Poznaniu należy także do grona tych kierunków, które możesz studiować zarówno stacjonarnie (dziennie), jak i niestacjonarnie (zaocznie).

 

2. Program studiów i przedmioty

Początek przygody z Psychologią będzie oscylował głównie wokół nauk pokrewnych, których opanowanie wprowadzi cię w analizowany świat oraz rozszerzy zdolności analitycznego myślenia. Jednym z takich przedmiotów będzie filozofia, która dała początek psychologii jako nauce. Zgłębisz również elementy logiki, dlatego dobrze, abyś nie bał się królowej nauk.

Wymagania na Psychologię w Poznaniu nie należą do najmniejszych, ale jest to podyktowane między innymi bogatym programem nauczania, z którym należy się zmierzyć.

 
Na liście przedmiotów, które trzeba zaliczyć w toku studiów znajdują się:
  • filozofia z elementami logiki,
  • procesy poznawcze,
  • psychologia rozwoju człowieka,
  • zdrowie publiczne,
  • diagnoza psychologiczna.

 

W trakcie dalszej edukacji, wybierzesz jedną z kilku oferowanych przez studia specjalności. Na większości uczelni w Poznaniu będą to: psychologia kliniczna, doradztwa zawodowego, rozwoju osobistego oraz rozwojowa. W zależności od osobistych predyspozycji i zainteresowań będziesz mógł ukierunkować edukację na właściwy dla siebie tor.

Kierunki studiów w Poznaniu, w tym także Psychologia, dają gwarancję uzyskania szerokich kompetencji, co z pewnością przełoży się na jakość świadczonych w przyszłym życiu zawodowym usług.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia psychologiczne mają za zadanie przekazać wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym. Czy można wyjaśnić to w prostszy sposób? I tak, i nie? Dlaczego? Ponieważ człowiek to skomplikowana jednostka i zbadanie jej wymaga długiego, wypełnionego cierpliwością, procesu.

Kierunek Psychologia w Poznaniu to przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej. Studenci uzyskują wiedzę z obszaru osobowości, emocji, motywacji; poznają zasady diagnozy psychologicznej i psychometrii, wnikliwie badają biologiczne mechanizmy zachowania i psychopatologii.

Kierunek Psychologia w Poznaniu to istna podróż w głąb człowieka i próba określenia jego miejsca w otoczeniu. Studenci otrzymują wiele możliwości ukierunkowania swoich umiejętności, za sprawą licznych specjalności, wśród których wymienić można: psychologię społeczną, psychologię kliniczną człowieka dorosłego, czy psychologię edukacji.

 

4. Dla kogo te studia?

Posiadasz w sobie ogromne pokłady empatii, które chciałbyś spożytkować działając na korzyść ludzi borykających się z wszelkimi problemami natury psychicznej? Znajomi od zawsze cenili sobie twoje porady i nazywali cię swoim powiernikiem? Lubisz rozmawiać z innymi i uważasz, że przychodzi ci to z łatwością? Chciałbyś związać swoją przyszłość z bardzo odpowiedzialnym i rozwijającym zawodem?

Twierdząca odpowiedź na większość pytań może być wspaniałym pretekstem do rozpoczęcia studiów na kierunku Psychologia w Poznaniu, wobec tego nie wahaj się dłużej i aplikuj na ten kierunek studiów, prawdopodobnie okaże się on strzałem w dziesiątkę!

 

Warto wiedzieć przed rekrutacją

Przed rekrutacją na studia psychologiczne w Poznaniu powinieneś zasięgnąć nieco informacji na temat procesu aplikacyjnego, którego przejście zagwarantuje ci znalezienie swojego nazwiska na liście szczęśliwców, którzy rozpoczną studia już w październiku. Statystyki pokazują, że Psychologia jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów w całej Polsce.

W związku z tym każdego kandydata czeka zmierzenie się z bardzo dużą konkurencją – na jedno miejsce na te studia przypada co roku nawet 12 chętnych! Dlatego bardzo ważne jest doskonałe przygotowanie z wiodących dla tego kierunku przedmiotów – języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz biologii, chemii lub matematyki, będących przedmiotami dodatkowymi.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Psychologię można podjąć w ramach studiów stacjonarnych, które są wybierane przez przyszłych studentów znacznie częściej ze względu na możliwość zachowania ciągłości w zdobywaniu wiedzy i uniknięcie stawiania się na weekendowych zjazdach, podczas których należy przyswoić ogromną dawkę materiału.

Jednak studia niestacjonarne mają swoją niewątpliwą zaletę – ich podjęcie gwarantuje możliwość pogodzenia innych obowiązków, przede wszystkim zawodowych, z kształceniem w ramach studiów wyższych. Należy pamiętać, że opcja ta wiąże się z uiszczaniem systematycznych opłat semestralnych, w kwocie ustalanej przez każdą z uczelni, podobnie jak podjęcie studiów na większości uczelni prywatnych.

 

Najzdolniejsi, którym uda się osiągnąć wysokie miejsce na ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, zostaną zwolnieni z martwienia się o wynik starcia z egzaminem maturalnym, otrzymując odgórnie stuprocentowy wynik, gwarantujący możliwość podjęcia studiów na dowolnym kierunku.

 

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby zwiększyć swoje szanse na zasilenie grona studentów Psychologii na wybranej uczelni w Poznaniu, jest elektroniczna rejestracja kandydatów. W jej trakcie należy pochwalić się swoimi maturalnymi osiągnięciami poprzez wypełnienie formularza, znajdującego się na stronie internetowej wybranej placówki edukacyjnej.

Po pozytywnym przejściu tego etapu zostanie ci już tylko skompletowanie pliku potrzebnych dokumentów oraz dostarczenie ich w terminie. Aby nie zostać skreślonym z listy przyjętych, będziesz potrzebował: świadectwa maturalnego wraz z jego kserokopią, zdjęcia o wymiarach 35X45mm do legitymacji oraz wypełnionego formularza, który dostaniesz na miejscu lub pobierzesz ze strony internetowej.

 

Praca po studiach psychologiczne w Poznaniu

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Psychologia w Poznaniu? Możliwości zawodowe, które otworzą się przed absolwentami, będą w głównej mierze uzależnione od ich zainteresowań i wybranej w trakcie studiów specjalności. Jedno jest pewne – możliwości zawodowe, oferowane przez współczesny rynek pracy, będą dosyć szerokie i zapewniające każdemu z abiturientów znalezienie czegoś odpowiedniego dla siebie.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w poradniach zdrowia psychicznego, gdzie praca psychologa stawiana jest na równi z pracą lekarza psychiatry. Zatrudnienie w takiej placówce będzie wymuszało na psychologach umiejętność współpracy z resztą personelu w celu zapewnienia pacjentom usług najwyższej jakości.

 

Praca w szpitalach ogólnych i psychiatrycznych, placówkach leczenia uzależnień oraz gabinetach terapeutycznych jest najczęstszym wyborem absolwentów Psychologii klinicznej, szukających zatrudnienia tuż po ukończeniu studiów psychologicznych.

 

Abiturienci ze specjalnością związaną z psychologią rozwojową i pedagogiką z łatwością odnajdą się w pracy w placówkach oświatowych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, czy świetlicach terapeutycznych, gdzie staną przed niełatwym zadaniem świadczenia swoich usług dzieciom i młodzieży.

Każdy z psychologów będzie mógł pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej w postaci gabinetu diagnostycznego, terapeutycznego lub związanego z udzielaniem fachowego poradnictwa zawodowego w zależności od kierunku wyspecjalizowania.

Jak sam widzisz, możliwości zawodowe, oferowane przez Psychologię w Poznaniu, będą dosyć szerokie, wprost proporcjonalnie do przyswojonej na studiach wiedzy.

WSZYSTKO O KIERUNKU PSYCHOLOGIA - POZNAŃ

Komentarze (0)