Psychologia - Poznań

Psychologia - Poznań

Psychologia - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

psychologia 

Odkryj kierunek psychologia w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia Poznań 2021 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku psychologia w Poznaniu to studia licencjackie, jednolite magisterskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia na kierunku psychologia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 4900 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Osoby, które aplikują na kierunek psychologia zdobędą więdzę z zakresu m. in.  psychologii ogólnej, nauk społecznych, psychologii klinicznej oraz psychiatrii. Ponadto nauczą się udzielania wspracia psychologicznego, prowadzania działań badawczych, diagnostyki psychologicznej oraz mediacji. Studenci rozwiną także kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy zespołowej, które są niezwykle ważne w pracy psychologa.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szpitalach, ośrodkach wychowawczych, domach opieki społecznej, ośrodkach doradczych czy specjalistycznych wydawnictwach psychologicznych.

 

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Psychologia w biznesie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • historia
 • informatyka
 • język grecki i kultura antyczna
 • język obcy
 • język polski
 • język regionalny
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka

 

Przepustką na studia psychologiczne jest konkurs świadectw, a w nim najważniejsze role odgrywają takie przedmioty jak: język polski, język obcy i grono przedmiotów dodatkowych, wśród których znajdują się: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, matematyka.
Warto zawsze upewnić się w kryteriach rekrutacyjnych, gdyż mogą one różnić się w zależności od uczelni oraz ulegać pewnym zmianom na przestrzeni czasu.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Poznaniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Psychologia w Poznaniu

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku Psychologia w Poznaniu

Psychologia to fascynujący kierunek studiów, który pozwoli Ci zrozumieć mechanizmy, które kierują człowiekiem, co będzie korzystne w przypadku próby nawiązania relacji międzyludzkich. Zdobywana wiedza i kompetencje przygotuje Cię do działania w roli menedżera, projektanta, nauczyciela, trenera, szkoleniowca, specjalisty od marketingu i PR.

Studia psychologiczne i społeczne w tym zakresie pozwolą Ci odkryć mechanizmy, które rządzą ludzką psychiką i zachowaniem. Nauczysz się badać wpływ emocji i motywacji na działanie człowieka. Będziesz miał/a okazję zgłębiać różnice indywidualne i relacje międzyludzkie, a także różnego typu metody badawcze.

Jest to istotne dlatego, że tego typu wiedza w znaczący sposób ułatwia podejmowanie odpowiednich działać na rzecz zdrowia człowieka, jego prawidłowego rozwoju, wychowania, podejmowanych działań, nawet zawodowych.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Dzięki studiom psychologicznym w Poznaniu zdobędziesz wiedzę odnoszącą się do człowieka i biologicznych podstaw jego zachowań. Dowiesz się, w jaki sposób funkcjonują różnego rodzaju struktury społeczne i instytucje życia społecznego oraz zachodzące między nimi relacje zwłaszcza w kontekście psychologicznym i socjologicznym. Zrozumiesz problematykę związaną z procesami komunikowania interpersonalnego i społecznego.

Poznasz metody i technologie informacyjne, które są wykorzystywane w badaniach z zakresu psychologii oraz nauk społecznych. Będziesz miał/a szansę zgłębiać podstawową wiedzę historyczną w zakresie rozwoju myśli psychologicznej oraz ewolucji teorii psychologii społecznej. Poznasz zasady i normy etyczne, etyczno-prawne oraz kulturowe zwłaszcza w odniesieniu do stosunków międzyludzkich.

 

Umiejętności

Kierunek psychologia w Poznaniu umożliwia zdobycie niezbędnych kompetencji i potrzebnych do pracy umiejętności. Studenci uczą się dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych. Wykorzystują wiedzę odnoszącą się do biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw zachowań człowieka, by w sposób wielopłaszczyznowy analizować jego problemy osobowościowe.

Nauczysz się oceniać przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań praktycznych. Studenci analizują motywy i wzory ludzkich zachowań, diagnozują i prognozują sytuacje.

Będziesz w stanie dokonać oceny wydarzeń historycznych, a także przemian w zakresie rozwoju myśli psychologicznej i społecznej. Rozwiniesz kompetencje językowe w zakresie języka obcego dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Będziesz w stanie przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

 

Kompetencje społeczne

Studenci psychologii czują potrzebę ciągłego dokształcania się, by być na bieżąco z najnowszymi badaniami odnoszącymi się do nauk społecznych i psychologicznych. Krytycznie oceniają zdobytą wiedzę i uwzględniają przy tym opinię ekspertów.

Potrafią postępować etycznie w ramach obejmowanych stanowisk organizacyjnych i społecznych. Kompetentnie wypełniają zobowiązania społeczne, a także potrafią współpracować w zespole. Potrafią identyfikować i rozstrzygać problemy i dylematy związane stricte z wykonywaniem zawodu, jak również działają w sposób przedsiębiorczy i profesjonalny.

Inicjują różnego rodzaju działania na rzecz interesu publicznego oraz dbają o poziom sprawności fizycznej niezbędnej w przypadku wykonywania poszczególnych zadań w zawodzie.

 

3. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia  (licencjackie)
 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni siatki zajęć proponowane w zakresie kierunku psychologia mogą się różnić. Założenia programowe są zaś podobne, ponieważ studenci muszą zdobyć określoną wiedzę i umiejętności. Kompleksowo opracowywany program kształcenia umożliwia zgłębianie nauk psychologicznych, ekonomicznych, biologicznych.

Program łączy psychologię z socjologią, zarządzaniem, a także naukami biologiczno-medycznymi. Teoretyczne kształcenie jest weryfikowane w trakcie obowiązkowych praktyk zawodowych. Studenci mogą wybrać specjalizacje, które mają znaczenie dla dalszej ścieżki kariery.

W programie studiów na kierunku Psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Psychologia to kierunek idealny dla osób, które chcą poznać naturę człowieka. Pomoże Ci odkryć mechanizmy, które rządzą ludzką psychiką i jego zachowaniem. To także studia dla osób, które starają się zrozumieć motywy postępowania człowieka, znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych.

Jeśli chcesz zrozumieć, co czujesz lub dlaczego postrzegasz siebie w dany sposób, a także próbujesz zbudować zdrowe relacje z innymi ludźmi, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Odnajdą się na nim osoby empatyczne i otwarte, które nie boją się kontaktu z drugim człowiekiem.

Studia psychologiczne pozwolą Ci rozwinąć osobowość i temperament, a także zawiązać relacje międzyludzkie. Bardzo ważna jest także umiejętność słuchania innych ludzi.

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Poznaniu

Studia na kierunku Psychologia w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite magisterskie).

Studia w Poznaniu na kierunku Psychologia należą do bardzo wąskiego grona kierunków jednolitych magisterskich, co w praktyce oznacza, że każdy ze studentów podejdzie do ukończenia całego etapu szkolenia, bez możliwości wcześniejszego przerwania.

Wynika to ze specyfiki Psychologii – każdy z absolwentów musi być doskonale przygotowany do pełnienia swojej roli. 

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Poznaniu?

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Poznaniu?

Absolwenci psychologii mają bardzo wiele możliwości rozwoju badawczego i zawodowego. Posiadają oni umiejętności odnoszące się do diagnozy, stosowania psychoterapii, przeprowadzania negocjacji czy mediacji, co cenione jest niemal w każdej branży.

Zajmują się interwencją kryzysową oraz mediacją w sytuacjach konfliktowych, diagnozują potrzeby szkoleniowe i prowadzą szkolenia pracownicze, przeciwdziałają również przemocy czy uzależnieniom u dzieci i młodzieży.

Możesz być zatrudniony/a w urzędach pracy, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach leczenia uzależnień, więzieniach, szpitalach czy domach dziecka. Odnajdziesz się także w pracy w czasopismach psychologicznych czy współpracować z radiem, czy telewizją w ramach programów o tematyce psychologicznej. Absolwenci psychologii potrafią działać w sytuacjach trudnych, kryzysowych, traumatycznych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Psychologia:

 • ośrodki rehabilitacyjne i hospicja
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • pracownie testów psychotechnicznych
 • sanatoria
 • ośrodki szkolno-wychowawcze
 • fundacje i stowarzyszenia
 • ośrodki badawcze i naukowe
 • ośrodki leczenia uzależnień
 • agencje reklamowe i public relations
 • areszty śledcze

 

Miejsce zatrudnienia oraz obejmowane stanowisko pracy po uzyskaniu wykształcenia w ramach kierunku psychologia uzależnione jest bardzo często od realizowanej specjalizacji oraz ukończonych kursów.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Psychologia:

 • psycholog kliniczny
 • psychoterapeuta
 • psycholog dziecięcy
 • psycholog sportu
 • psycholog zdrowia
 • psycholog pracy
 • psycholog transportu
 • szkoleniowiec
 • badacz
 • diagnosta

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów psychologia?

Absolwenci Psychologii mają przed sobą szerokie perspektywy zatrudnienia. Najczęściej obieranymi ścieżkami kariery są m.in. jako psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, szkoleniowiec oraz psycholog kliniczny. Ile zarabiają i co należy do ich obowiązków?

 

Psychoterapeuta

Może on prowadzić własny gabinet. Jednak, aby zostać psychoterapeutą należy ukończyć dodatkowy kurs z zakresu terapii. Czym zajmuje się psychoterapeuta? Odpowiada on za prowadzenie terapii w różnych zakresach, może zajmować się również leczeniem traum. Dodatkowo jego głównym zadaniem jest diagnozowanie i może kierować do psychiatry jeśli niezbędne będzie leczenie farmakologiczne. Mediana zarobków wynosi 4290 zł brutto miesięcznie.

 

Psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy jest niezwykle poważnym zawodem. Pracuje on z dziećmi. Początkowo zajmuje się analizowaniem zachowania i szukaniem źródła problemu, które negatywnie wpływa na dziecko. Może zajmować się leczeniem zaburzeń lub traum powstałych w wyniku sytuacji, które silnie wpłynęły na dziecko. Mediana zarobków psychologa dziecięcego to około 3830 zł brutto.

 

Szkoleniowiec

Zatrudniany jest przez firmy szkoleniowe i prowadzi dla klientów w ich przedsiębiorstwach szkolenia, które mają na celu integrację pracowników. Przedsiębiorstwa zatrudniają szkoleniowca, aby poprowadził on zajęcia dla pracowników, które ich rozwiną i zintegrują, co jest bardzo ważne w firmach, w których stawia się na pracę zespołową. Mediana zarobków szkoleniowca wynosi około 4940 zł brutto miesięcznie.

 

Psycholog kliniczny

Psycholog kliniczny pracuje w szpitalach na oddziałach psychiatrycznych. Prowadzi on indywidualne oraz grupowe zajęcia dla pacjentów. Może on stawiać diagnozy oraz wystawiać oświadczenia o chorobie. Opiniuje pacjentów i może decydować na jaki oddział zostaną przewiezieni. Psycholog kliniczny może także prowadzić prywatną praktykę, gdzie diagnozuje oraz pomaga pacjentom z ich problemami. Mediana zarobków psychologa klinicznego wynosi 3830 zł brutto miesięcznie.

Źródła: wynagrodzenia.pl/ praca.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że miesięczne wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy sobą, na co ma wpływ wiele czynników. Wahania między stawkami mogą zależeć m.in. od wykształcenia, stażu pracy, ukończonych kursów, doświadczenia, wielkości firmy czy nawet miejsca pracy – zarobki mogą się różnić w zależności od województwa, a nawet miasta.

 

Gdzie studiować na kierunku Psychologia w Poznaniu?

 

Psychologia studia w Poznaniu - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek studiów Psychologia odbywa się na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia realizowane są w systemie jednostopniowym – są to jednolite studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 120 osób)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 6000 zł)

 

Psychologia przeznaczona jest dla osób, które interesują się przedmiotami humanistycznymi, a także dla tych którzy chcą zrozumieć motywy postępowania człowieka i jego psychikę. Studiując na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, możesz wybrać jedną ze specjalności, są to: psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji i psychologia edukacji.

Wybierając kierunek studiów Psychologia, zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu psychologii ogólnej, metodologii badań i psychopatologii. W czasie studiów nabędziesz umiejętności, które są potrzebne podczas udzielania wsparcia osobom, które są w ciężkich sytuacjach. Poznasz także zasady negocjacji, mediacji oraz rozwiązywania konfliktów, które są niezbędne w pracy np. w policji lub innych służbach. 

Przedmioty, jakie czekają na studentów Psychologii to m.in. psychologia ogólna, metodologia badań, diagnoza psychologiczna, psychometria, filozofia z elementami logiki, prawo karne dla psychologów czy zdrowie publiczne.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako psycholog kliniczny, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, psycholog sportu, psycholog transportu, szkoleniowiec oraz psycholog pracy.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Studia na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu realizowane są w trybie dwustopniowym – jako pierwsze są trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5700 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5100 zł)

 

Kierunek studiów Psychologia przeznaczony jest dla osób chcących zgłębić mechanizmy działania ludzkiej psychiki. Wybierając Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu, możesz zdecydować się na jedną ze specjalności, są to: neuropsychologia, psychologia dialogu w komunikacji społecznej, psychologia dzieci i młodzieży, psychologia emocji, psychologia kryminalistyczno-śledcza, psychologia kliniczna, psychologia służb mundurowych, psychologia sytuacji kryzysowych, psychologia w biznesie i zarządzaniu oraz psychologia w sporcie.

Studia na kierunku Psychologia, są świetnym wyborem dla osób, które są ciekawe mechanizmów działania ludzkiej psychiki. Jako adept dowiesz się jak diagnozować oraz jak pomagać swoim pacjentom lub klientom. Podczas zajęć praktycznych będziesz mieć okazję, aby wykorzystać umiejętności, które nabędziesz podczas ćwiczeń i wykładów, w praktyce. 

Przedmioty, z jakimi studenci Psychologii mogą się zetknąć to m.in. etyka zawodu psychologa, podstawy psychiatrii, psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia, procesy poznawcze, podstawy epidemiologii oraz psychologia kliniczna z psychopatologią.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w szpitalach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne, ośrodkach pomocy społecznej i interwencji kryzysowej, firmach, organizacjach i przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych, a nawet w sądach.

Dowiedz się więcej

 

Collegium Humanum w Poznaniu

Studia na kierunku Psychologia w Collegium Humanum w Poznaniu realizowane są w systemie jednostopniowym – są to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4900 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4900 zł)

 

Studia na kierunku Psychologia są przeznaczone dla każdego kto interesuje się psychiką i naukami społecznymi. Studiując Psychologię, możesz wybrać jedną z wymienionych specjalności: neuropsychologia, psychologia biznesu i coaching, psychologia kliniczna, psychologia kryminalistyczno-śledcza, psychologia międzykulturowa, psychologia reklamy i mediów, psychologia sądowo-penitencjarna, psychologia sportu, psychologia zwierząt, psychoseksuologia czy psychoterapia.

Studiując Psychologię jako adept dowiesz się jakimi biologicznymi mechanizmami jest uwarunkowane zachowanie człowieka oraz zdobędziesz wiedzę, która pomoże ci w ocenie stanu psychicznego danej osoby, a także dowiesz się jak takiej osobie pomóc.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Psychologii to m.in. psychologia ogólna, metodologia badań, diagnoza psychologiczna, psychometria, filozofia z elementami logiki oraz zdrowie publiczne.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej, firmach, organizacjach i przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych. Mogą znaleźć zatrudnienie jako psycholog kliniczny lub psychoterapeuta.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Studia na kierunku Psychologia w biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu realizowane są w trybie dwustopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Na kierunku studiów Psychologia odnajdą się osoby, które lubią pracę z ludźmi, chcą rozwijać kompetencje miękkie i są zainteresowane mechanizmami działania ludzkiej psychiki. Wybierając Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, możesz wybrać jedną z oferowanych specjalności, są to: komunikacja wizerunkowa, psychologia marketingu i nowych mediów, psychologia menedżera i organizacji, psychologia negocjacji i mediacji oraz psychologia rozwoju kompetencji w organizacji.

Wybierając kierunek studiów Psychologia w biznesie nauczysz się jak wykorzystywać zagadnienia z zakresu psychologii w tak rozległym obszarze jakim jest biznes. W trakcie zajęć dowiesz się jak zmotywować zespół oraz jak nim prawidłowo zarządzać, co jest niezwykle ważne na dzisiejszym rynku pracy. Nauczysz się również prowadzić skuteczne negocjacje i mediacje, co jest niezbędne podczas rozmów z kontrahentami.

Przedmioty, z jakimi zmierzą się studenci Psychologii w biznesie to m.in. język obcy, psychologia poznawcza, marketing społeczny, psychologia różnic indywidualnych i osobowości, psychologia pracy i organizacji, psychospołeczne warunki pracy, technologia informacyjna oraz negocjacje w biznesie i przedmioty specjalnościowe.

Absolwenci mogą znaleźć pracę m.in. w firmach, organizacjach i przedsiębiorstwach oraz administracji. Mogą zostać zatrudnieni jako psycholog kliniczny, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, psycholog sportu, psycholog transportu, szkoleniowiec i psycholog pracy.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wiedzę z zakresu psychologii możesz również zdobyć na kierunku Zarządzanie na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Zarządzanie realizowane jest w trybie dwustopniowym – jako pierwsze są trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • niestacjonarnym

 

Zarządzanie jest kierunkiem studiów dla osób interesujących się ekonomią, finansami i zarządzaniem. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oferuje takie specjalności jak: marketing i e-biznes, psychologia biznesu, zarządzanie obsługą klienta, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami, bankowość, rachunkowość oraz kadry i płace.

Studia na kierunku Zarządzanie o specjalności psychologia biznesu, są świetnym rozwiązaniem dla każdego, kto chce zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania zespołem. W czasie studiów będziesz mieć okazję do rozwinięcia swoich kompetencji miękkich, co jest niezwykle istotne, nie tylko w życiu zawodowym, ale także i w prywatnym.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Zarządzania o specjalności psychologia biznesu to m.in. statystyka, finanse, zarządzanie zasobami ludzkim, socjologia, język obcy, komunikacja w zespole, trening i rozwój mózgu, motywowanie pracowników oraz ochrona przed manipulacją.

Absolwenci Zarządzania o specjalności psychologia biznesu mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach, organizacjach i przedsiębiorstwach, administracji i instytucjach państwowych np. jako szkoleniowiec, menedżer do spraw komunikacji marketingowej lub specjalista do spraw kontaktów z klientem.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Poznaniu

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie psychologii muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

psychologia studia

psychologia studia online

studia psychologiczne i społeczne w Poznaniu

studia psychologiczne i społeczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Psychologia w Poznaniu studia niestacjonarne (zaoczne)

Głównym czynnikiem odróżniającym charakter studiów niestacjonarnych od dziennych jest specyfika programu kształcenia. Studenci stają przed obowiązkiem regularnego uczęszczania na weekendowe zjazdy, które odbywają się zgodnie z harmonogramem danej uczelni, ustalonej między innymi na podstawie terminarzu świąt i dni ustawowo wolnych w danym miesiącu. Największym trudem zdobywania kierunkowego wykształcenia w tym trybie są całodzienne zajęcia, podczas których studenci muszą zgłębić wszystkie przewidziane treści programowe.

dowiedz się więcej na temat kierunku psychologia studia zaoczne w Poznaniu

Jakie są ceny za studia na kierunku Psychologia w Poznaniu

Niestacjonarne studia w Poznaniu powstały po to, aby zwiększyć komfort edukacji tych studentów, którzy z jakichś powodów chcieliby uniknąć zdobywania wykształcenia kierunkowego w tygodniu, ponieważ, na przykład, myślą o równoległym podjęciu pracy zawodowej lub innej angażującej aktywności, wymagającej dużych zasobów czasowych. Podjęcie Psychologii zaocznej wiąże się z obowiązkiem opłacania czesnego. Wysokość opłat różni się w zależności od wybranej uczelni, liczby rat oraz ewentualnych promocji. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetowa wybranej uczelni.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku psychologia - ceny w Poznaniu

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Poznaniu?

W okresie rekrutacji na studia warto przekonać się jak wygląda kształcenie w danym mieście. Czy sprosta naszym oczekiwaniom? Jaki wybór stoi przed kandydatem? Czy istnieją perspektywy zawodowe dla absolwentów? Wszystkie pytania można zawszeć w jednym: Jakie ma kierunek Psychologia w Poznaniu opinie?

Ola, studentka Psychologii mówi:

„Wyjechałam na studia do Poznania, aby uczyć się na prestiżowej uczelni. Wiedziałam, że jeśli podejmę taki krok w swojej edukacji, to będę pewna dobrego przygotowania do późniejszego wykonywania zawodu."

Kierunki psychologiczne i społeczne w Poznaniu

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (0)