Stosunki międzynarodowe studia w Bydgoszczy

Stosunki międzynarodowe studia w Bydgoszczy
Stosunki międzynarodowe - Bydgoszcz

1. Dla kogo ten kierunek

Nie trudno zauważyć, że dziś żyjemy w społeczeństwach, w których dominuje fuzja wielokulturowości. To piękne zjawisko, które uczy nas tolerancji, otwartości, dzięki temu możemy swobodnie poznawać te zakątki świata, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu byłyby niedostępne. Warto podchodzić jednak do tych kwestii świadomie i czerpać wyłącznie to, co najlepsze. By było to możliwe, wciąż potrzebni są specjaliści, dzięki którym będziemy mogli w pełni świadomie podchodzić do towarzyszącej nam wielokulturowości. Dlatego dziś wyjątkowo wysoko ceni się specjalistów do spraw stosunków międzynarodowych.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe będą zatem idealne dla osób, które cenią sobie tę wielokulturowość, są na nią otwarte, empatyczne oraz tolerancyjne. To podstawowy zespół predyspozycji, ponieważ osoba, która w przyszłości chciałaby odnosić sukcesy, chociażby w dyplomacji, powinna wykazywać zainteresowanie naukami związanymi z ekonomią, prawem oraz negocjacjami. Warto także podkreślić duże znaczenie dobrego posługiwania się wybranym językiem obcym.

 

2. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak stosunki międzynarodowe od kilku lat znajdują się w czołówce najpopularniejszych kierunków, dlatego też możesz rozpocząć je w większości miast akademickich. Uczelnie w Bydgoszczy także przygotowały dla swoich kandydatów bardzo ciekawą propozycję i stosunki międzynarodowe w stolicy województwa kujawsko-pomorskiego możesz rozpocząć na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Prześledź szczegółowo propozycje tych dwóch bydgoskich uczelni, by wiedzieć, którą wybrać.


3. Praca po studiach

Absolwenci stosunków międzynarodowych nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy, która w pełni odzwierciedlać będzie ich wykształcenie. Współcześnie coraz bardziej docenia się specjalistów, którzy dysponują profesjonalnymi narzędziami, wspomagających stabilne utrzymywanie tych ważnych relacji. Już dawno przestaliśmy żyć w czasach, kiedy liczy się wyłącznie to, co na arenie lokalnej. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej, NATO, nasze surowce nieustannie przepływają między różnymi państwami, dlatego też potrzebni są specjaliści, którzy potrafią podejmować różnorodne operacje na arenie międzynarodowej.

Uczelnie w Bydgoszczy przygotowują swoich absolwentów do pracy w instytucjach sektoru publicznego, jak i prywatnego. Mogą oni z powodzeniem starać się o zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach, urzędach, organizacjach pożytku publicznego fundacjach oraz przedsiębiorstwach, które zajmują się dystrybucją towaru na arenie międzynarodowej. Możliwości zatrudnienia jest bardzo dużo, większość z nich zależy od twoich własnych ambicji.

 

4. Program studiów

Kierunki studiów takie jak stosunki międzynarodowe mają interdyscyplinarny charakter, ta dyscyplina obejmuje wiele zróżnicowanych kwestii prawniczych, ekonomicznych, lingwistycznych, czy nawet socjologicznych i związanych z zarządzaniem.

 

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy prawa;
 • międzynarodowe prawo gospodarcze;
 • międzynarodowe prawo handlowe;
 • czy prawo międzynarodowe publiczne.

 

To tylko jeden z podstawowych bloków kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe. Studenci muszą dogłębnie poznać wszystkie zagadnienia, które towarzyszą relacjom, zawiązywanymi ponad podziałami geograficznymi. Zagadnienia, które będą poznawane przez pasjonatów tego kierunku, to przykładowo:

 • międzynarodowe stosunki wojskowe;
 • międzynarodowe stosunki kulturalne;
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze itd.

 

Przedstawione przykłady pokazują, że wiedza absolwentów tego kierunku musi obejmować wiele różnorodnych aspektów. Absolwenci to na ogół specjaliści, których praca związana jest na ogół z utrzymywaniem różnorodnych stosunków dyplomatycznych. Dlatego bardzo ważne w przypadku tego kierunku jest kształcenie odpowiednich kompetencji i umiejętności interpersonalnych, związanych chociażby z międzynarodową etykietą.

 

 

Warto wiedzieć przed rekrutacją

Zanim staniesz się jednym ze studentów stosunków międzynarodowych, zastanów się, czy ten profil kształcenia w pełni odpowiadać będzie twoim oczekiwaniom oraz intelektualnym aspiracjom. Musisz mieć świadomość, że kierunki studiów takie jak stosunki międzynarodowe wiążą się przede wszystkim z godzinami poświęconymi na studiowanie podręczników teoretycznych. Pomyśl zatem, czy posiadasz cechy, które znacznie ułatwią ci naukę na tym kierunku. Powinny się znaleźć wśród nich:

 • otwartość;
 • sumienność;
 • umiejętność pracy w różnorodnej grupie;
 • wysoko rozwinięte zdolności lingwistyczne.

 

To oczywiście jedynie przykładowe cechy, które także rozwijają się podczas trwania studiów, warto dostrzegać je jednak w sobie i dbać o ich kształtowanie. Zanim będziesz mieć możliwość robienia tego podczas studiów, musisz przejść przez procedurę rekrutacyjną. Studia w Bydgoszczy na kierunku stosunki międzynarodowe mogą rozpocząć osoby, które otrzymają odpowiednią liczbę punktów podczas rekrutacji. Możesz wybierać spośród przedmiotów takich jak: WOS, historia, geografia, język polski, czy nawet matematyka. Nie zapomnij także o dobrym przygotowaniu z dowolnie wybranego języka obcego nowożytniego. Liczba miejsc jest zawsze ograniczona, więc swoje przygotowania zacznij możliwie wcześnie.

Jeżeli jesteś pasjonatem nauk ekonomicznych i społecznych, możesz pomyśleć o wzięciu udziału w dowolnie wybranej olimpiadzie przedmiotowej. To wymagająca propozycja jest jednak o co walczyć – laureaci i finaliści tych konkursów znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku stosunki międzynarodowe pomyśl o olimpiadach takich jak:

 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej itd.

 

 

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu niezbędnych opłat rekrutacyjnych. Po tym, jak dostaniesz się na wymarzony kierunek studiów, będziesz musiał także dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów, wśród których znajdą się twoje zdjęcie do legitymacji, świadectwo maturalne oraz skany dowodu.

 

Praca po studiach

Studia w Bydgoszczy na kierunku stosunki międzynarodowe wybierane są na ogół przez osoby otwarte, którym zależy jednocześnie na stabilnej i dynamicznej pracy. Zakończenie nauki na tym kierunku może to zagwarantować, ponieważ praca specjalistów do spraw stosunków międzynarodowych bywa nieprzewidywalna. Pracują oni na ogół w zróżnicowanej grupie i są im przydzielane różnorodne zadania z zakresu dyplomacji, zarządzania, czy ekonomii.

Uczelnie w Bydgoszczy kształcą bardzo dobrych specjalistów, którzy mogą ubiegać się o zatrudnienie w:

 • instytucjach i urzędach Unii Europejskiej;
 • placówkach dyplomatycznych;
 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych;
 • fundacjach (np. Amnesty International);
 • administracji samorządowej i państwowej;
 • różnego rodzaju urzędach itd.

 

Stosunki międzynarodowe pozwalają na doskonałą współpracę z przedsiębiorstwami, które reprezentują sektor prywatny. Dziś bowiem znaczna część firm nastawiona jest na utrzymywanie międzynarodowych kontaktów. Warto, by dbali o nie najlepsi specjaliści.

WSZYSTKO O KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - BYDGOSZCZ

Komentarze (0)