Stosunki międzynarodowe - Bydgoszcz

Stosunki międzynarodowe - Bydgoszcz

Stosunki międzynarodowe - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

stosunki międzynarodowe

Odkryj kierunek stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Stosunki międzynarodowe studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym.

 

Stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy to kierunek, który pozwoli Ci zdobyć wszechstronne wykształcenia w zakresie nauk społecznych. Studenci mają okazję zajmować się badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych.

Absolwenci mogą poszczycić się umiejętnościami komunikowania, negocjowania i przekonywania. Zatrudniani są w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, polskich placówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych, a także w konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce, różnego rodzaju bankach, firmach ubezpieczeniowych.

 

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek stosunki międzynarodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Stosunki międzynarodowe +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy?

Osoby, które rozważają rozpoczęcie kształcenia na studiach na kierunku stosunki międzynarodowe, powinny dość wcześnie zainteresować się tym, jakie będą obowiązywać je wymagania rekrutacyjne. Ten profil kształcenia obejmuje wiele zagadnień ekonomicznych i społecznych, więc wśród przedmiotów, którymi powinni zainteresować się studenci, znajdują się: WOS, geografia, historia, czy nawet matematyka oraz język polski. Ważne jest to, by poważnie podejść do swoich przygotowań i wybrany przez siebie przedmiot dodatkowy zdawać na poziomie rozszerzonym. Studia na kierunku stosunki międzynarodowe powinny wiązać się także z doskonałym przygotowaniem z dowolnego języka obcego nowożytniego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy?

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy są opracowywane w interdyscyplinarny sposób. Jest to kompleksowe połączenie nauk społecznych, które umożliwią badanie stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych. Kierunek jest idealny dla osób komunikatywnych, niebojących się negocjować, mających dar przekonywania.

Zawodowo będziesz wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk politycznych, prawnych, ekonomicznych. Absolwenci są zatrudniani w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, polskich placówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych. Mogą pracować także w firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych, agencjach reklamowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci stosunków międzynarodowych nabywają wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Zdobywają pogłębioną wiedzę na temat środowiska międzynarodowego, jego przeszłości, geografii, struktury, instytucji i organizacji politycznych, gospodarczych, prawnych i kulturalnych.

W trakcie realizowanych zajęć będziesz miał/a okazję zgłębić informacje o relacjach, uwarunkowaniach historycznych i zależnościach politycznych, ekonomicznych i społecznych w stosunkach międzynarodowych w skali globalnej, regionalnej oraz w poszczególnych państwach. Masz okazję uporządkować wiedzę na temat mechanizmów interakcji między jednostkami, grupami, organizacjami w środowisku międzynarodowym oraz krajowej i lokalnej przestrzeni politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej, które wynikają z tradycji i wcześniejszych relacji. Nabędziesz także wiedzę odnoszącą się do teorii i metodologii badań stosunków międzynarodowych, gromadzenia i selekcji oraz interpretacji materiału źródłowego.

 

Umiejętności

Dzięki rzetelnemu wykształceniu absolwenci studiów w Bydgoszczy na kierunku stosunki międzynarodowe interpretują procesy i wydarzenia polityczne, militarne, gospodarcze, społeczne, kulturalne w stosunkach międzynarodowych w skali globalnej i regionalnej oraz w relacjach Polski z sąsiadami w przeszłości i współcześnie. Nie mają także problemów z interpretacją układów, traktatów, porozumień, aktów prawnych w środowisku międzynarodowym.

Absolwenci w prawidłowy sposób rozpoznają, identyfikują, klasyfikują, porównują i wyjaśniają problemy z zakresu geografii, międzynarodowej polityki, myśli politycznej, ekonomii, bezpieczeństwa oraz dziedzictwa kulturowego. Wykształcają warsztat badawczy, który jest niezbędny do gromadzenia i analizy danych w zakresie stosunków międzynarodowych. Analizują także przyczyny, które wynikają z przeszłości i czasów współczesnych oraz ich wpływ na przebieg głównych interakcji politycznych w środowisku międzynarodowym, które kreowane jest w dużej mierze przez mocarstwa i organizacje międzynarodowe.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci stosunków międzynarodowych są świadomi poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności, a także społecznych korzyści, które wynikają z ich poszerzania. Potrafią przestrzegać zasad kulturowych i etycznych, a także wzajemnego współżycia różnych wyznań, ras, narodów i grup etnicznych.

Nauczysz się prawidłowo postrzegać i oceniać środowisko międzynarodowe oraz zachodzące w nim zmiany, jak również umiejętnie wykorzystywać je dla określenia lub realizacji własnych celów, jednocześnie weźmiesz odpowiedzialność za prezentowane poglądy i podejmowane decyzje. Będziesz potrafił/a potępić nieuczciwe zachowania w kwestiach naruszania norm prawnych i norm społecznych, a także uszanujesz tradycje demokratyczne i kulturowe poszczególnych społeczeństw. Absolwenci mają świadomość konieczności nieustannego dokształcania się. Doceniają wartość nowo pozyskanej wiedzy i jej wpływ na własny rozwój oraz postęp i zmiany w środowisku międzynarodowym w skali globalnej, krajowej i lokalnej.

 

3. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia i siatka zajęć opracowywane są w kompleksowy sposób. Studenci zdobywają rzetelne wykształcenie, które odnosi się do nauk społecznych. W trakcie zajęć zajmiesz się badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych.

Masz szansę nabyć wiedzę w zakresie nauk politycznych, prawnych, ekonomicznych. Dowiesz się, jak funkcjonują służby zagraniczne, gospodarka i biznes międzynarodowy, o co chodzi w bezpieczeństwie międzynarodowym, na czym polega komunikacja międzynarodowa i mediów.

 

W programie studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • polityka zagraniczna polski
 • systemy parlamentarne w xx w.
 • unia i integracja europejska
 • polityka zrównoważonego rozwoju
 • demografia z elementami statystyki
 • historia dyplomacji
 • protokół i organizacja służby dyplomatycznej
 • ekonomia
 • teoria stosunków międzynarodowych
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia na kierunku stosunki międzynarodowe powinni wykazywać się umiejętnościami komunikowania, negocjowania i przekonywania. W zakresie Twoich zainteresowań powinny mieścić się nauki polityczne, prawne, ekonomiczne. Jest to kierunek dla osób, które chcą zdobywać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i współczesnych systemów politycznych.

Ważne są predyspozycje językowe, ponieważ stosunki międzynarodowe polegają zwłaszcza na pogłębianiu relacji zagranicznych. Rozwiniesz lub nabędziesz umiejętności negocjacyjne i zdolność do przekonywania innych do swojej racji.

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Stosunki międzynarodowe dzielą się na dwa podstawowe cykle kształcenia, więc nie są pod żadnym pozorem innowacyjne. Studia w Bydgoszczy rozpoczynają się zatem od nauki na pierwszym stopniu. Trwa ona trzy lata, podczas których pasjonaci tej dyscypliny otrzymują podstawowe kwalifikacje. Warto wziąć pod uwagę, że zakończenie edukacji na tym etapie to jeszcze zbyt mało, by w pełni rozwijać swoją karierę zawodową.

Dlatego też zawsze warto rozważyć kontynuowanie nauki na dwuletnich studiach drugiego stopnia. Studenci systematyzują na nich nie tylko wiedzę, którą otrzymali, lecz także mają szansę jeszcze znacznie poszerzyć swoje umiejętności oraz uzyskać doceniany na rynku pracy tytuł magistra, dzięki pomyślnej obronie jednej z najważniejszych prac dyplomowych.

Jaka praca po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy?

Absolwenci stosunków międzynarodowych mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Mogą pracować w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, polskich placówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych. Zatrudniani są także w konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce, różnego rodzaju bankach, firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych, agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych.

Po zdobyciu odpowiednich kompetencji sprawdzisz się w pracy w hotelu oraz biurze podróży, a także w firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny. Absolwenci odnajdują się również w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe:

 • administracja państwowa i samorządowa
 • organizacje i instytucje międzynarodowe lub krajowe, które współpracują z zagranicą
 • przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych
 • konsulaty i przedstawicielstwa państw obcych w Polsce
 • banki
 • firmy ubezpieczeniowe
 • firmy finansowe i leasingowe
 • agencje reklamowe
 • agencje marketingowe i wydawnicze
 • biura i sekretariaty organizacji międzynarodowych

Absolwenci obejmują różnego typu stanowiska, a uzależnione są one od zdobytych kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe:

 • analityk
 • dziennikarz
 • polityk
 • doradca
 • konsultant

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Na stronach internetowych wybranych uczelni znajdziesz szczegółową listę wraz z przelicznikiem punktowym, który pomoże Ci ustalić, jakie przedmioty maturalne warto zdawać.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

stosunki międzynarodowe studia

stosunki międzynarodowe studia online

studia ekonomiczne w Bydgoszczy

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy?

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe mogą być przygodą życia.

Zuzanna, studentka trzeciego roku, przekonuje:

Od zawsze chciałam studiować kierunek, dzięki któremu będę mogła poszerzać swoje horyzonty kulturowe. Dzięki studiom w Bydgoszczy na kierunku stosunki międzynarodowe mam na to szansę.

Kierunki ekonomiczne w Bydgoszczy


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)