Administration in International Organizations

Administration in International Organizations

Dodaj do ulubionych

Administration in International Organizations studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Administration in International Organizations to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Kierunek Administration in International Organization realizowany jest w języku angielskim. Studia tego typu odpowiadają oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Program kształcenia nastawiony jest na badanie organizacji międzynarodowych, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania administracji publicznej i ich pracowników.

Absolwenci zatrudniani są w urzędach administracji instytucji UE, urzędach administracji rządowej i samorządowej, w jednostkach współpracujących z UE bądź w instytucjach, które pozyskują środki unijne. Mają okazję opanować język angielski na poziomie specjalistycznym w zakresie administracji publicznej, prawa, ekonomii, zarządzania, socjologii organizacji.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. Kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Administration in international organizations stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Administration in International Organizations - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administration in international organizations

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS?

Studia na kierunku Administration in International Organizations mają umożliwić Ci zapoznanie się ze środowiskiem międzynarodowym oraz sposobami funkcjonowania administracji publicznej i jej pracowników. Studenci rozwijają kompetencje językowe w zakresie specjalistycznego języka angielskiego w kontekście administracji publicznej, prawa, ekonomii, zarządzania, socjologii organizacji.

Jest to propozycja kształcenia dla osób, które chcą pracować w administracji w organizacjach międzynarodowych lub planują podjąć pracę w organizacjach publicznych i prywatnych, które z nimi współpracują. Studenci poznają europejską i globalną przestrzeń administracyjną.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Administration in International Organizations możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W siatce zajęć kierunku Administration in International Organizations znajdziemy takie przedmioty jak: English Language for Administration and Public Law, International Economics, International Protection of Human Rights, International Non-Governmental Organizations, Judicial Protection in the European Union, Diplomatic and Consular Law.

Studenci mają okazję poznać wpływ różnego typu organizacji na usługi i tworzącą się politykę. Jednocześnie dowiesz się, czym jest administracja międzynarodowa i transnarodowa. Poznasz europejską i globalną przestrzeń administracji, a także różne metody zarządzania organizacjami i zasobami ludzkimi.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS?

Studia na kierunku Administration in International Organizations trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS?

Absolwenci kierunku Administration in International Organizations mają wiele możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą. Mogą pracować w organizacjach publicznych i organizacjach prywatnych (nastawionymi na zysk bądź nie), z którymi współpracują organizacje międzynarodowe.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Administration in International Organizations:

  • administracja państwowa i samorządowa
  • instytucje międzynarodowe
  • firmy biznesowe o charakterze międzynarodowym

Możesz pracować w urzędach administracji instytucji UE, urzędach administracji rządowej i samorządowej, w jednostkach współpracujących z UE bądź w instytucjach, pozyskujących środki unijne.

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Komentarze (0)